Kirjastossa voi kokea uusia ilmiöitä

Tapahtumien ideointi alueen kirjastolaisten kanssa on ollut innostavaa.

Uudet ilmiöt kirjastossa on hanke, joka tuo ihmisille tutuksi ajankohtaisia ilmiöitä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastoissa. Tarkoituksena on suunnitella ja tilata valmiita, laadukkaita tapahtumapaketteja, joista kirjastot voivat valita sopivimmat omaan ohjelmaansa.

Projektikoordinaattori Selina Raunio vastasi hankkeeseen liittyviin kysymyksiin. 

Mikä on Uudet ilmiöt kirjastossa?

Uudet ilmiöt kirjastossa on hanke, joka on osa Turun kaupunginkirjaston vastuulla olevaa alueellista kehittämistoimintaa (AKE). Turun AKE-alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat. Hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan kirjastoille valmiita laadukkaita tapahtumapaketteja, joita omiin tiloihinsa tuomalla pienetkin kirjastot voivat välittää ihmisille luotettavaa tietoa tiiviissä ja helposti omaksuttavassa muodossa.

Mikä on roolisi hankkeessa?

Roolini hankkeessa on koko projektin hallinta: budjetoin, viestin, aikataulutan, tilaan ja suunnittelen markkinointia ja tuotan tapahtumapaketteja. Jalostan tapahtumaideoita toimiviksi tapahtumiksi ja etsin tapahtumille sopivat ja kiinnostavat yhteistyökumppanit. Huolehdin myös siitä, että projektille määritetyt tavoitteet täyttyvät.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Hanke lisää alueellista tasa-arvoa mahdollistamalla laadukkaiden, faktatietoon perustuvien tapahtumien järjestämisen kaikenkokoisille kirjastoille. Lisäksi se myös korostaa kirjaston roolia uuden, tutkitun asiantuntijatiedon välittäjänä ja vahvistaa mielikuvaa kirjastosta aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana. Projektissa tuotettujen tapahtumien avulla voidaan tavoittaa myös kirjaston ei-käyttäjiä ja saada heidät vierailemaan kirjastossa ja tutustumaan samalla myös kirjaston muihin palveluihin.

Mitä hankkeessa on tehty?

Hankkeen aikana on tuotettu neljä tapahtumapakettia, joiden otsikot ovat "Koe virtuaalitodellisuus", "Osaatko varautua poikkeustilanteisiin?", "Avaruus ja satelliitit" sekä "Mistä energiaa tulevaisuudessa?". Kaikki aiheet ovat ajankohtaisia, esiintyjät ovat asiantuntijoita ja tapahtumissa on syntynyt vilkasta keskustelua yleisön kanssa. Tapahtumia tulee olemaan yhteensä noin 40 koko vuoden aikana yli 35 kunnassa.

Mitkä ovat parhaat kokemuksesi hankkeesta?

Parasta on ollut se, että tapahtumiin on löytänyt sellaista väkeä, jotka eivät ole koskaan ennen osallistuneet kirjastossa järjestettäviin tapahtumiin. Mistä energiaa tulevaisuudessa -tapahtumien radiomainoskampanjan suunnittelu ja toteutus on ollut myös hauskaa! Tapahtumien ideointi alueen kirjastolaisten kanssa on ollut innostavaa.

Miksi tällaista toimintaa on haluttu juuri kirjastoon?

Olemme halunneet vahvistaa ihmisten mielikuvaa kirjastosta kaikkien olohuoneena ja mahdollistaa sen, että matalan kynnyksen laadukkaita sisältöjä olisi tarjolla asuinpaikasta riippumatta.

Tietoa kirjoittajasta

Selina
Raunio
Projektikoordinaattori
Turun kaupunginkirjasto
Selina on projektikoordinaattori ja kuuntelee Harry Potterien äänikirjat säännöllisesti parin vuoden välein, Vesa Vierikko on huippu lukija!