Kirjastot kierrätyksen keskellä

Todellinen onnenpotku oli se, että saimme yhteistyökumppaneiksi Työpisteestä sisustusarkkitehdin.

Havahduimme kirjastopalveluissa vuodenvaihteessa 2018-2019 tilanteeseen, jossa Lausteen ja Jyrkkälän kirjastot jouduttaisiin sulkemaan. Aunelaan suunniteltiin uutta kirjastoa Jyrkkälän toimipisteen korvaajaksi, ja lisäksi Runosmäen kirjastolle piti löytää korvaava tila vanhan koulurakennuksen päädyttyä purkutuomion alle.

Näin ollen meillä oli yksi väistötilaan tuleva kirjasto kalustettavana, mutta kolmen kirjaston kalusteet, joille piti keksiä ratkaisu; toimitettava suuri osa kaupungin Kalusteet kiertoon -palveluun tai keksittävä niille uutta käyttöä, koska pitkäaikainen varastointi ei tullut kysymykseen.

Aunelan kirjaston suunnittelu eteni lujaa vauhtia, joten myös kirjaston kalustussuunnittelu käynnistyi. Piirustuksia tarkasteltaessa syntyi ajatus olemassa olevien kalusteiden hyödyntämisestä Aunelan uudessa kirjastossa ja nuorisotilassa, ja heitin ajatuksen lähikollegoille. Idea sai heiltä innostuneen vastaanoton, ja kävin esittelemässä alustavaa suunnitelmaa kirjastopalvelujohtajalle. Myös hän innostui kierrätysideasta.

Aunelan kirjaston kierrätyskalusteiden värimaailman ideoi Työpisteen sisustusarkkitehti.

Seuraavassa vaiheessa ryhdyimme käymään läpi kalusteita – mitä voisi käyttää Runosmäen kirjaston väistötilassa nuorisotalon kiinteistössä, mitä Aunelan uusissa tiloissa ja mitä mahdollisesti muualla. Runosmäki osoittautui suhteellisen selkeäksi, koska väistötilaan saatiin mahtumaan suurin osa aiemman tilan kalusteista. Aunelan tila sen sijaan käytiin läpi arkkitehdin sisustussuunnitelman perusteella, ja sinne valittiin kalusteita sekä Jyrkkälän että Lausteen suljetuista kirjastoista ja Kalusteet kiertoon -palvelusta.

Suurin piirtein tässä vaiheessa kollegani nosti esiin kaupungin Työpisteen, jonka kanssa oli aiemmin toteutettu pienimuotoisia kalustekunnostuksia. Meille todellinen onnenpotku oli se, että saimme yhteistyökumppaneiksi Työpisteestä sisustusarkkitehdin, kalustekunnostuksesta vastaavan työnjohtajan ja erittäin osaavan henkilökunnan. Näin saimme valtavasti tukea ja ideoita mm. Aunelan värimaailman suunnitteluun, josta tulikin poikkeuksellisen näyttävä.

Vasaramäen vanhat hyllyt saivat kunnostuksen myötä uuden värin. 

Oman haasteensa toi tietysti logistiikan järjestäminen, koska kalusteita kuljetettiin kirjastoista ja välivarastoista Pansioon kunnostukseen ja Pansiosta Aunelaan. Kokonaisuudessaan yhteistyö oli esimerkillisen sujuvaa ja vuorovaikutuksellista. Ja ne aikataulut – kaikki sujui tismalleen sovitusti! Aunelaan tilattiin myös uusia kalusteita, mutta suurin osa kalusteista on käytettyjä.Aunela valmistui aikataulussaan, ja seuraavaksi katseemme kohdistui Vasaramäen kirjastoon, jossa kirja-aineisto oli sijoitettu tilan alkuperäisiin 1970-luvulta peräisin oleviin hyllyihin. Olimme puhuneet Vasaramäestä Työpisteen kanssa jo Aunelaa tehtäessä, joten ryhdyimme yhdessä miettimään Vasaramäkeä. Syntyi päätös käyttää vanhoja hyllyjä ja muita olemassa olleita kalusteita – Työpiste voisi kunnostaa ja maalata ne – minkä lisäksi saimme jälleen hienon kokonaisnäkemyksen tilaan tehtävästä värimaailmasta.

Vasaramäen kirjasto oli auki koko kunnostusprosessin ajan. 

Kuten Aunelassa myös Vasaramäessä kuljetusten aikatauluttamisessa on ollut suuri työ, koska olemme pitäneet Vasaramäen kirjaston normaalisti toiminnassa lähes koko kunnostustöiden ajan – ainoastaan yksi hylly maalattiin kirjastossa. Vasaramäessä hyödynnettiin myös Kalusteet kiertoon -palvelua tilaamalla sieltä hyllyjä aineiston tilapäissäilytykseen. Uudistustyö on edistynyt sovitusti ja on viittä vaille valmis!

Tietoa kirjoittajasta

Kari
Pohjola
palvelupäällikkö
Kirjastopalvelut, vapaa-ajan palvelukokonaisuus
Asiasanat: