Kohti ensimmäistä performanssitaiteen biennaalia - ytimessä aika ja yhteistyö

New Performance Turku tarjoaa jatkossakin performanssitaidetta ja muita erityisiä kokemuksia

Performanssitaide on erityisen vahvasti ajassa ja paikassa tapahtuva taiteenlaji. Toisinaan teokset syntyvät vasta esityshetkellään, toisinaan ne vaativat syventyviä, pitkäkestoisia ja kerroksellisia prosesseja.

Vuosina 2012-2021 toteutetun New Performance Turku Festivalin kymmenen peräkkäisen performanssifestivaalivuoden jälkeen aloimme pohtia mahdollisuuksia toiminnan uudelleenajatteluun. Miten voisimme mahdollistaa erilaiset, laajatkin teosprosessit ja taiteelliset kokeilut ja samalla entisestään syventää paikallista ja kansainvälistä yhteistyötä?

New Performance Turku. Kuva: Jussi Virkkumaa.

Vastauksena pohdintoihimme käynnistimme New Performance Turun uuden kymmenvuotiskauden, joka materialisoituu laajasti ensimmäisen kerran syksyllä 2023 New Performance Turku Biennalen muodossa.

Kaksivuotinen kaari kohti biennaalia mahdollistaa esimerkiksi jo vuoden 2022 aikana käynnistetyt taiteilijaresidenssit ja laajemmat kansainväliset teostuotannot. Ylivuotisen tapahtuman rakennus on perusteltu myös kestävyyteen nojaavien arvojemme näkökulmasta. Tutkimme kansainvälisen tapahtuman kontekstissa hitaan matkustamisen mahdollisuuksia sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä tekemisen tapoja. Aika sekä pidemmät prosessit mahdollistavat syventymistä vaativia uusia näkökulmia.

New Performance Turku. Kuva: Jussi Virkkumaa.

Biennaali avautuu yleisölle myös pala palalta, pitkin vuotta toteutettavien tapahtumien osalta. Vuonna 2022 yleisö on päässyt tutustumaan aikaan ja paikkaan sitoutuviin teoksiin esimerkiksi yhteistyökumppanimme Contemporary Art Archipelagon kanssa Turun saaristossa Seilin saarella sekä eri puolilla Turkua.

Tilattomana toimijana koko performanssibiennaalin toiminta nojaa yhteistyöhön sekä paikallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Toimiva, laaja-alainen yhteistyö onkin avainasemassa toimintamme mahdollistamiseksi − ilman ennakkoluulottomia ja taiteen sekä toiminta-alojen rajat ylittäviä yhteistyökumppaneitamme toimintamme ei olisi edes mahdollista.

New Performance Turku tarjoaa jatkossakin performanssitaidetta ja muita erityisiä kokemuksia. Performanssitaiteen voima piilee sen mahdollisuuksissa hetkeksi keikauttaa tutun maiseman ja arkijärjestyksen uuteen valoon, ja ehkä luoda tuntemaansa kaupunkiin ja ympäristöön uudenlaisia näkökulmia − toisinaan jopa pysyvästi.

New Performance Turku. Kuva: Julius Töyrylä.

New Performance Turku juhlii kymmenvuotiasta taivaltaan marraskuussa 2022 yhdessä yhteistyökumppaneiden ja yleisön kanssa. Samalla julkaistaan yhdessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen kanssa toteutettu ICE HOLE -julkaisu, ja juhlistetaan myös Performance Art in Practice -esseekokoelmaa.

Kaikille avoimiin juhlallisuuksiin pääsee mukaan torstaina 24.11. klo 18:30 alkaen Manillan Vanhalla Viinatehtaalla.

Historian ensimmäinen New Performance Turku Biennale vietetään 5.-10.9.2023.

www.newperformance.fi
 

Anni Sundbacka

Tietoa kirjoittajasta

Anni
Sundbacka
New Performance Turku
Kirjoittaja on New Performance Turku ry:n toiminnanjohtaja ja New Performance Turku Biennalen taiteellisen johtoryhmän jäsen