Kulttuurista hyvinvointia

Mieluisa kulttuuriharrastus lisää ilon ja merkityksellisyyden kokemuksia arjessa.

Kulttuurilla on tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Jos olet jo löytänyt itsellesi mieluisan kulttuuriharrastuksen, onneksi olkoon! Mikä muoto sitten onkaan, on se varmaankin sinulle juuri se oikea, mikäli se lisää ilon ja merkityksellisyyden kokemuksia arjessa. Mutta mikäli haluat edistää kulttuurista hyvinvointiasi etkä ole vielä löytänyt itsellesi sopivaa tekemisen muotoa, katse tänne päin! Tässä kirjoituksessa vinkkaan muutaman mielenkiintoisen vaihtoehdon höystettynä niitä tukevilla tutkimustuloksilla. Huomioithan, että osassa esitellyistä toiminnoista saattaa olla taukoja ja rajoituksia koronapandemian vuoksi. 

Laulaminen lisää elämänlaatua – etenkin jos sitä tekee yhdessä muiden kanssa

Kuorolaulun on monissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin ja parempaan terveyteen sekä psyykkisten että fyysisten vaikutusten kautta. Kuorolaulu voi vähentää stressiä ja jopa lievittää masennusta. Tutkimukset ovat osoittaneet kuorolaulun olevan yhteydessä yhteenkuuluvuuden tunteen ja sosiaalisen pääoman kertymiseen. Fyysisesti yhteislaulun on havaittu vaikuttavan hengitykseen joogan hengitysharjoitusten kaltaisesti ja yhtenäistävän laulajien sydämen lyöntitiheyttä. Kaiken kaikkiaan tutkimukset osoittavat, että kuorossa laulamisella on positiivisia vaikutuksia sekä elämänlaatuun että korkeampaan elinajanodotteeseen. 

Kuva: Tuula Musakka

Musiikin kuuntelu parantaa mielialaa    

Jos et halua laulaa, mutta pidät musiikista: muista, että myös musiikin kuuntelu on hyväksi aivoterveydelle ja aivojen hyvinvoinnille. Musiikki aktivoi aivoja ja edistää tarkkaavaisuutta, oppimista ja kommunikaatiotaitoja. Tutkimusten mukaan myös samassa paikassa samaan aikaan samaa musiikkia kuuntelevien fysiologiset toiminnot synkronoituvat toimimaan samassa rytmissä. Miten olisi, jos järjestäisit vaikka musiikinkuuntelutreffit samanlaisesta musiikista pitävien ystävien kanssa? Lempimusiikin kuuntelu saa paremmalle mielelle: musiikki aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmän lisäämällä mielihyvähormoni dopamiinin eritystä aivoissa, aivan erityisesti juuri ennen suosikkikohdan kuuntelemista ja sen aikana.

Tanssista terveyttä ja tyytyväisyyttä

Ei tanssiva tieltä eksy! Liike voi antaa joskus vaikeasti sanoitettavissa oleville asioille ilmaisukeinon ja tavan käsitellä niitä. Tanssin myötä on mahdollisuus saada samassa paketissa sekä liikuntaa että tapa ilmaista itseään ja luovuuttaan kulttuurisen toiminnan kautta. Tanssi voi myös olla avuksi oman kehosuhteen kohentumisen ja kehon arvostamisen tunteiden kautta. Ikääntymisen näkökulmasta katsottuna tanssiminen on tehokas liikunnan ja kulttuurin muoto, jolla voi lisätä tasapainoa ja ennaltaehkäistä kaatumisen pelkoa sekä riskiä kaatumiseen. Tanssiminen kuuluu kaikille ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Eivätkä tanssimisen hyvää tekevät vaikutukset rajoitu vain itse tekemiseen, vaan neurotieteen tutkimuksen mukaan tanssimisen lisäksi myös tanssin katsominen tekee hyvää aivoille. 

Kuva: Marika Leinonen-Vainio

Teatteri-improvisaatiosta tukea arjen haasteisiin

Teatteri-improvisaation keskeisillä periaatteilla on paljon annettavaa arkielämän tuomien, joskus yllättävienkin tilanteiden kohtaamiselle. Vai mitä olet mieltä esimerkiksi seuraavista lausumista:  ”Hyväksy, älä tyrmää”, ”Moka on lahja” ja ”Auta kaveria näyttämään hyvältä”? Improvisaatioteatteria harrastamalla voi saada harjoitusta paitsi teatterityön menetelmiin, myös moniin arkielämän haasteisiin sekä vuorovaikutukseen liittyviin tilanteisiin ja niissä toimimisen taitoihin. Improvisaatiotaitojen avulla elämään voi saada ihmisenä kasvamista ja muutoskyvykkyyttä tukevia uusia työkaluja, jotka voivat auttaa uskaltautumaan mukavuusalueelta uusille, ennalta tuntemattomille elämänalueille.

Kulttuurisen vapaaehtoistyön kautta annat ja saat 

Useat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoistyö lisää sekä vastaanottajan että tekijän hyvinvointia. Vapaaehtoisuus kartuttaa tekijän merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja jopa parantaa terveyttä. Vapaaehtoistyön vastavuoroisuutta vapaaehtoistyöntekijöiden kokemusten näkökulmasta selvittänyt tutkimus osoittaa, että vapaaehtoistyön luonteeseen näyttää kuuluvan vastavuoroisuuden yhteen kietoutuminen, jossa saamista ja antamista on vaikea erottaa toisistaan. 

Kulttuurista vapaaehtoistyötä tehdään paitsi yksilöiden, myös yhteisöjen välillä. Voit vaikka toimia kulttuuriystävänä esimerkiksi kulttuuritapahtumissa tilaajan seurana ja tukena tai laulaa kuorossa, jolla on oma kummikohteensa esimerkiksi palvelutalossa. 

Tekemistä Tapahtuma- ja harrastuskalentereista

Jos jokin kokemisen muoto alkoi kiinnostaa ja haluaisit tutustua siihen paremmin, voit lähteä liikkeelle vaikka Turun seudun tapahtumakalenterista ja harrastuskalenterista. Kokeile rohkeasti uutta – aina on oikea aika oppia ja löytää itselleen mielekästä uutta tekemistä! 

Tietoa kirjoittajasta

Liisa
Hämäläinen
Kulttuurikoordinaattori
Järjestämistoiminto, vapaa-ajan palvelut, Turun kaupunki