Lähikirjastoja kiertämässä: Hirvensalon kirjasto

Hirvensalon kirjastossa henkilökunnalta vaaditaan erityisesti lasten- ja nuortenaineistojen sisältöjen tuntemusta.

Sain ainutkertaisen tilaisuuden tutustua Turun lähikirjastoihin Varissuon kirjaston suljettua ovensa ennen joulua remontin vuoksi. Varissuon kirjastossa tehdään laaja katto-, lattia-, sekä valaistusremontti. Lisäksi kirjaston asiakassisäänkäynti muokataan esteettömäksi. Remontin on tarkoitus valmistua maaliskuun aikana.

Varissuon kirjaston henkilökunta työskentelee remontin ajan muissa Turun kaupunginkirjaston yksiköissä. Itse pääsen tutustumaan Hirvensalon, Ilpoisten, Runosmäen sekä Nummen kirjastoihin, joissa työskentelen 2–3 viikon jaksoissa.

Aloitin tutustumiseni Hirvensalon kirjastosta, jossa aloitin työni loppiaisen jälkeisenä maanantaina.

Hirvensalon kirjasto sijaitsee Syvälahden monitoimitalossa.  Syvälahden monitoimitalossa sijaitsevat yhtenäiskoulu (luokat 1–9), päiväkoti, nuorisotila eli nuokkari, kouluterveydenhuolto, neuvola, kirjasto sekä liikuntatilat. Monitoimitalo on kaikenikäisille tarkoitettu, muunneltavissa oleva oppimis- ja kasvatusympäristö. Monitoimitalon tilat tukevat yhteisöllisyyttä, itse oivaltamista sekä kokemuksellisuutta. Kaikkia tiloja voidaan muunnella ja hyödyntää monimuotoiseen oppimiseen. Yhtenäiskoulussa oppilaita noin 800 ja päiväkodissa lapsia noin 140. Monitoimitalo aloitti toimintansa elokuussa 2018 ja Hirvensalon kirjasto siirtyi uusiin monitoimitalon yhteydessä sijaitseviin tiloihinsa.

Hirvensalon kirjaston tilat ilahduttavat valoisuudellaan. Suuret ikkunat sekä modernit ja monikäyttöiset kalusteet houkuttelevat kirjastossa oleskeluun. Monitoimitalon tilat on suunniteltu yhteis- ja vuorokäyttöön soveltuviksi. Tämä näkyy myös kirjaston tiloissa.  Hirvensalon kirjastolla ja Syvälahden nuorisotilalla on yhteinen sisäänkäynti sekä osittain myös yhteisiä tiloja. Työhuone ja varastotila jaetaan kirjaston ja nuokkarin kesken. Nuorisotilojen yhteydessä oleva keittiötila palvelee nuokkarin asiakkaita sekä henkilökuntaa ja toimii samalla myös kirjastohenkilökunnan taukotilana. Monitoimitalosta löytyy myös suurempi koko monitoimitalon henkilökunnan yhteinen taukotila. Kirjaston on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia nuokkarin tiloissa, nuorisotilan ollessa kiinni. Kirjastolla on laajat aukioloajat, ja Hirvensalon kirjaston henkilökunta palvelee asiakkaita palveluaikojen puitteissa. Lisäksi asiakkaat pääsevät käyttämään kirjastoa omatoimisesti myös palveluaikojen ulkopuolella.

Alueen koulujen ja päiväkotien lähikirjasto

Lapset ja nuoret ovat kirjaston käyttäjäryhmistä suurin, mutta myös muut käyttäjäryhmät ovat löytäneet tiensä Hirvensalon kirjastoon. Aamupäivisin kirjastossa vierailee usein vanhempia taaperoineen, lehtienlukijoiden syventyessä päivän uutisotsikoihin. Iltaisin kirjastoa käyttävät erityisesti alueen lapsiperheet sekä muut päivän askareista kotiutuneet asiakkaat.

Hirvensalon kirjasto toimii alueen koulujen ja päiväkotien lähikirjastona. Päivällä kirjaston tunnelma sähköistyy koululuokkien saapuessa kirjastoon palauttamaan ja lainaamaan aineistoa. Automaateilla palautettu aineisto laitetaan palautushyllyyn ja aineisto, josta on varauksia, pudotetaan sille tarkoitettuun palautuslaatikkoon. Kirjastohenkilökunta tyhjentää varauksille tarkoitetun palautuslaatikon ja palauttaa varatun aineiston vielä erikseen kirjasto-ohjelmalla. Tämän jälkeen varattu aineisto lähetetään siihen kirjastoon, josta aineiston varannut asiakas on halunnut varauksensa noutaa.

Kirjasto kuhisee oppilaiden etsiessä itselleen sopivaa luettavaa. Osa oppilaista tietää, mitä haluaisi lukea, mutta eivät löydä etsimäänsä. Osa oppilaista ei puolestaan oikein tiedä, mitä he edes haluaisivat lukea. Osa oppilaista etsii kouluun sopivaa lukukirjaa, Osa oppilaista tarvitsisi sopivaa tietoaineistoa koulutöihinsä. Onneksi apu on lähellä. Kirjastohenkilökunta auttaa sopivan aineiston löytämisessä.

Hirvensalon kirjastossa henkilökunnalta vaaditaan erityisesti lasten- ja nuortenaineistojen sisältöjen tuntemusta. Lasten lukutaidon taso sekä kiinnostuksen kohteet vaihtelevat.  Saman luokan oppilaista osa lukee helppolukuista tai selkoaineistoa ja osa saman luokan oppilaista lukee jo sujuvasti lasten kertomakirjallisuutta. Kirjasto tarjoaa oppilaille aineistoa myös eri kielillä. On aina ilahduttavaa huomata, että kirjasto pystyy tarjoamaan aineistoa oppilaan omalla kotikielellä.

Koululuokan kirjastovierailuun varattu aika on rajallinen, joten kirjastohenkilökunta auttaa oppilaita ripeästi lasten toiveita ja mieltymyksiä kuunnellen. Jos lapsen tai nuoren etsimä teos ei ole paikalla, mitä vastaavaa luettavaa kirjastohenkilökunta voisi lapselle tarjota? Mistä aihealueesta oppilas on kiinnostunut? Kuuluuko lapsi ikänsä puolesta teoksen kohderyhmään?

Aineistokokoelma tasapainossa

Suosituimpien kirjasarjojen teoksia saattaa olla aamulla hyllyssä runsaasti, mutta iltapäivällä hylly ammottaakin jo tyhjyyttään. Kirjastohenkilökunnan tehtävänä onkin pitää oman kirjastonsa aineistokokoelma tasapainossa. Mitä aineistoa tarvitsisimme lisää? Onko jotakin aineistoa niin runsaasti, että osan voisi lähettää muihin Turun kaupunginkirjaston yksiköihin? Turun kaupunginkirjaston yksiköissä on käytössä niin sanottu kelluva kokoelma. Kellutus tarkoittaa sitä, että aineisto jää kirjastoverkon siihen toimipisteeseen, johon se palautetaan. Välillä kirjatkin niin sanotusti tulvivat, jolloin niitä lähetetään muihin Turun kaupunginkirjaston yksiköihin.

Hirvensalossa viettämänäni aikana autoin muun muassa yläkouluikäisiä löytämään eri teemoihin liittyvää kaunokirjallisuutta, etsin pienille alle 5-vuotiaille lapsille sopivaa ääneen lukukirjaa sekä etsin ja suosittelin lasten kuvakirjoja eri teemoista kuten pienten lasten tunnetaidoista. Kun Hirvensalon kirjastossa huomattiin, että koululaiset kysyivät tiettyyn teemaan liittyvää kirjallisuutta useampana peräkkäisenä päivänä, kirjastohenkilökunta kokosi teemaa käsittelevän aineistonoston. Näin oppilaat saattoivat itse valita mieluista luettavaa tiettyyn teemaan liittyvän kirjallisuuden joukosta.

Kaiken kaikkiaan Syvälahden monitoimitalossa riitti vilskettä ja vilinää eri-ikäisten lasten ja nuorten kulkiessa monitoimitalon käytävillä. Asiat kuitenkin sujuivat eri toimijoiden sitoutuessa noudattamaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Esimerkiksi Hirvensalon kirjastolla sekä nuorisotilalla on yhteiset säännöt tiloissa asioiville. Lisäksi kirjasto on luonut oman huoneentaulunsa kahdeksasta säännöstä, joita noudattamalla kirjastossa asioiminen on miellyttävää ja turvallista kaikille kirjastossa asioiville.

Syvälahden monitoimitalossa ei voi olla huomaamatta yhdessä tekemisen merkitystä ja yhdessä tekemisen meininkiä. Aamuisin oli mukava tulla töihin, ja huomata, että oppilaat olivat jo löytäneet tiensä kirjastoon. Usein kirjastossa viihdyttiin myös koulupäivän jälkeen. Kirjastoilla on perinteisesti ollut vahva rooli oman asuinalueensa keskuksena ja olohuoneena. Näin on myös Hirvensalossa.

Marjatta Laitinen

Tietoa kirjoittajasta

Marjatta
Laitinen
Vastaava kirjastonhoitaja
Turun kaupunginkirjasto, vapaa-ajan palvelukokoinaisuus
Kirjoittaja innostuu kulttuurista ja erityisesti kirjastoista. Arkiaamuisin hän haaveilee teleportista.