Lasten ääni kuuluviin!

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa on tarjolla kulttuuritoimintaa ympäri vuoden.

Lastenkulttuuri… Lapsilähtöisyys… Lapsen oikeudet… Osallistava toiminta…

Kaikkia näitä asioita pyörittelen päässäni, kun pohdin mitä kirjoittaisin Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston toiminnan peruspilareista ja siitä, kuinka suuntaamme koko ajan enemmän kohti lapsilähtöisyyttä kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mitä on lastenkulttuuri?

Lastenkulttuuri ei ole aiheena kovinkaan yksinkertainen tai helppo. Se sisältää monia erilaisia osa-alueita aina taiteen eri lajeista laadukkaaseen ja monipuoliseen kulttuuritarjontaan, tasa-arvon edistämiseen sekä lapsilähtöiseen ajatteluun. Unohtamatta saavutettavuutta, esteettömyyttä sekä vähemmistöryhmien tarpeita. Lisäksi lastenkulttuuritarjonnassa on otettava kohderyhmänä huomioon myös lasten vanhemmat, jotka esimerkiksi markkinoinnin kautta tekevät päätöksiä osallistumisesta toimintaan.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto on toiminut Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenenä jo vuodesta 2015.

Lastenkulttuurikeskusten liiton vuonna 2016 julkaisema Lastenkulttuurin laatukäsikirja määrittelee lastenkulttuuria seuraavasti: Lastenkulttuurilla tarkoitetaan ammattilaisten lapsille tuottamaa ja lasten kanssa yhdessä tekemää kulttuuria. Sillä tarkoitetaan myös lasten itse luomaa kulttuuria, joka perustuu esimerkiksi leikkiin.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa on tarjolla kulttuuritoimintaa ympäri vuoden. Kuva: Marika Leinonen-Vainio

Lastenkulttuuria lasten ehdoilla

Lapsille suunnatun toiminnan suunnittelussa käy usein helposti niin, että pelkästään me aikuiset määrittelemme mikä on kiinnostavaa, hauskaa, innostavaa tai sellaista toimintaa, joka olisi lapsille kaikkein mielekkäintä. Tässä mennään kuitenkin metsään, sillä tekemiseen liittyvä motivaatio pohjautuu psykologisessa mielessä henkilöstä itsestä kumpuavaan haluun tehdä jotakin toimintaa. Sitä motivaatiota ei voi kukaan muu määrittää, kuin henkilö itse. Tässä tapauksessa lastenkulttuuritoiminnan keskiössä oleva lapsi.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla tunnetaan niin sanottuna ”osallisuusartiklana”, joka turvaa lasten osallistumisoikeuden. Artiklan tehtävänä on taata ”jokaiselle lapselle, joka kykenee muodostamaan näkemyksensä, oikeuden ilmaista ne vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada oman näkemyksensä huomioon otetuksi”.

Lastenkulttuuritoiminta vaatii tekijöikseen paljon osaavia ammattilaisia. Laadukkaan kulttuuritoiminnan tuottaminen yhdessä lasten kanssa vaatii myös paljon aikaa, perehtymistä ja resursseja. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kuntavaalikampanjan 2021 yhtenä teesinä on nostettu esille laadukasta lastenkulttuuritoimintaa erittäin osuvasti kuvaava #pomppulinnaeiriitä. Voisin vastaavasti tässä kohtaa ajatella, että lasten osallistamiseen liittyvässä toiminnassa #webropolkyselyeiriitä. Osallisuuden toteutumisen eteen vaaditaan paljon enemmän vaivannäköä.     

Lapset eivät ole vain lastenkulttuurin kohderyhmä vaan tärkeitä tekijöitä toiminnan suunnittelussa. Kuva: Marika Leinonen-Vainio

Osallisuuden edistäminen Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto on sitoutunut edistämään lasten osallisuutta ja kuulemista kaikessa kulttuuritoiminnassaan. Pyrimme löytämään sellaisia toimintatapoja, joissa lasten toiveet nousevat paremmin esille, sekä ottamaan lapset mukaan suunnitteluun entistä laajemmin. Seikkis on vahvasti mukana harrastamisen Suomen mallin etsivässä harrastustoiminnassa, jossa yhtenä tärkeänä lähtökohtana on lasten kuuleminen. Lapsia kuulemalla pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään sellaista harrastustoimintaa, jota lapset itse toivovat.

Osallistavaa toimintaa on tarjolla helmikuussa 2021 Matka avaruuteen -talvilomakursseilla, jossa lapset pääsevät itse alusta saakka suunnittelemaan, rakentamaan ja toteuttamaan avaruusteemaisen yhteisötaideteoksen Timantti-teatteriin. Teos tullaan näkemään erillisellä verkkoalustalla toteutettuna virtuaalinäyttelynä, josta laajempi yleisö pääsee ihastelemaan lasten ideoita ja kädenjälkiä.

Kevään 2021 teatteriesitysten oheen on järjestetty lyhyitä osallistavia työpajoja, joissa yleisö pääsee tutustumaan esityksen sisältöihin ammattilaisten ohjauksessa. Sunnuntaina 7.3. nähtävien Nurinpäin -esitysten työpajoissa tutustutaan käsinukkeihin, lavastukseen sekä varjokuvien tekemiseen.

Myös harrastustoimintaan osallistuvien lasten ajatuksia halutaan kuulla. Mikä saa vakioharrastajat mukaan Seikkiksen toimintaan aina vuosi toisensa jälkeen? Entä miten Seikkis voisi kehittää harrastustoimintaansa? Näitä kaikkia asioita pohditaan Lapset kertovat -juttusarjassa, jossa tuodaan esille lasten oma näkökulma taideharrastamisesta Seikkiksessä. Juttusarjan ensimmäinen osa on luettavissa Seikkiksen nettisivuilla 24.2.2021.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto on paikka, jossa kaikilla lapsilla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi.  Kuva: Denisse Islas

 

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto

turku.fi/seikkailupuisto

Seikkailupuiston tuottaja Kati Savaloja

Tietoa kirjoittajasta

Kati
Savaloja
Tuottaja
Vapaa-aikatoimiala / Nuorisopalvelut