Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistosta osallisuutta ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin äärellä

Tukemalla harrastamista voimme vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää.

Mieluisa harrastus lisää hyvinvointia sekä kasvattaa osallisuutta. Osallisuuden tunne luo turvallisuutta, uskoa omiin mahdollisuuksiin elämässä. Tukemalla harrastamista voimme vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää.

Tiesitkö, että Seikkis tarjoaa ympäri vuoden monipuolista matalankynnyksen taide- ja kulttuuritoimintaa lapsille ja nuorille, lapsiperheille sekä kouluille ja varhaiskasvatukselle? Seikkiksen toimintaa ovat mm. harrastuskerhot, kurssit, taidepajat, teatteriesitykset, tapahtumat ja taideleirit. Taidetoimintamme sisällöt avaavat moniaistisia keinoja edistää lasten ja perheiden hyvinvointia: voi syventyä ja samaistua toisten näkökulmiin ja löytää omia vahvuuksia. Taidetoiminnalla on todettu myös olevan esimerkiksi lukutaitoa, matemaattisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä, ryhmätyötaitoja sekä tunteiden hallintaa kehittäviä vaikutuksia. Lastenkulttuuri on hyvinvoinnin merkittävä ja merkityksellinen edistäjä.


Helposti lähestyttävää harrastustoimintaa

Jotta yhä useampi lapsia ja nuori pääsisi harrastamaan, Seikkailupuistossa aloitettiin etsivän harrastustoiminnan pilotointi keväällä 2021 Turun Perhe- ja sosiaalityön kanssa. Toiminnalla on tavoitettu lapsia, jotka ovat olleet vailla harrastusta ja mahdollistettu heille mieluisan harrastuksen löytyminen.  Lapset ovat päässeet osallistumaan toiminnan suunnitteluun: taidetyöpajoille suunniteltiin alustava ohjelmarunko, joka antoi lapsille mahdollisuuden kokeilla uusia taidemuotoja, mutta myös vaikuttamaan taidetyöpajojen sisältöön.

”Tartuimme lasten antamiin ideoihin, esimerkiksi tanssityöpajassamme lapset halusivat palavasti toteuttaa Among Us -pelin tyylisen leikin. Toteutimme toiveen seuraavalla kerralla tanssillisena harjoitteena/leikkinä. Lapset olivat harjoitteesta innoissaan ja selkeästi hyvillään, että heidän toiveensa oli kuultu.” kommentoi tanssiharrastuksen ohjaajat.

 

Oleellisena osana etsivän harrastustoiminnan onnistumista olivat ohjaajien ja innokkaiden osallistujien lisäksi harrastuskummit, jotka olivat mukana harrastustoiminnassa. (otin kulkemisen pois, oli vain pilotissa)

”Lapset uskalsivat kertoa paljonkin omasta työstään lapsiryhmän ollessa pieni. On ollut myös ihanaa huomata, että lapsilla tuntuu olevan keskenään hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä kukaan ei vaikuta ulkopuoliselta ryhmässä.” kertoi toiminnassa mukana ollut harrastuskummi.

Osallistuneet lapset ja nuoret kokivat saaneensa harrastuksessaan uusia kavereita, mielenkiinnon kohteita ja kokivat etenkin pienen ryhmän vähemmän jännittäväksi. Uusien asioiden kokeilu koettiin motivoivana ja toimintaan sitouduttiin todella hyvin.

Saadut palautteet harrastusmallin pilotista olivat rohkaisevia ja kannustivat hakemaan jatkoa toiminnalle myös keväälle 2022. Mukaan malliin luotiin lisää soveltavia harrastuskerhoja Luolavuoren koulun yläkoululaisille ja Valmoille (Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille.) Sisältöinä olivat tanssisirkus, kädentaidot ja animaatio. Etsivään harrastustoimintaan osallistui oppilaita, joiden toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteiden vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla oleviin harrastustoimintaan. Iloksemme saimme kaudelle kumppaniksi myös Wäinö Aaltosen museon.

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen, mahdollistamalla jokaiselle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Yhteistyökumppaneina toimivat:

Hyvinvointitoimiala / Perhe- ja sosiaalipalvelut (lapsiperhesosiaalityö)
WAM Turun kaupungin taidemuseo
Turku Rock Academy
SirkusUnioni
Läntinen Tanssin Aluekeskus (tanssitaiteilijat)
KO-KOO-MO ry (palikkateatteri) / mukana pilotissa
Asiantuntijana palvelumuotoilija Anna-Maija Ohlsson, sosiaalipsykologi (YTM) / mukana pilotissa
Yhteyshenkilönä: Marika Leinonen-Vainio, toiminnanjohtaja Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston

Puistotaitelijat

Saavutettavaa taide- ja kulttuuritoimintaa ovat myös kesäkaudellamme ilostuttavat Seikkiksen omat puistotaiteilijat ja kehittämämme Puistotaitelijat- toimintamalli. Puistotaiteilijat tuovat taiteen näkyväksi, koettavaksi ja helposti saavutettavaksi lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston kävijöille. Toiminnan ytimessä ovat lasten kulttuuriset oikeudet ja taiteen saavutettavuus ja osallistavuus.

Puistotaiteilijat ovat eri taiteenalojen ammattilaisia, jotka tuovat eri taiteen muotoja koettavaksi ja nähtäväksi helposti saavutettavalla tavalla Seikkailupuiston kävijöille. Kohtaamiset voivat olla esimerkiksi klovnien kanssa koettavaa dinosaurusten luiden etsintää, eläinhahmon kanssa maalaamista, vaikka ilma-akrobatian kokeilua puiston puiden katveessa tai yhteisen sanataideteoksen luominen taiteilijan kanssa.

Taidekohtaamiset luodaan aina lasten ehdoilla ja eri osallisuuden tasot huomioiden: taidekohtaamiseen voi osallistua etäältä seuraten tai luoda koko taidekohtaaminen yhdessä taiteilijan kanssa oman mielikuvituksen ja idean ympärille.

Minileirit

Kesätarjonnassamme järjestetään vuosittain myös Minileirit, jotka ovat erityistä tukea tarvitsevien kuten kehitysvammaisten, autismin kirjon sekä laaja-alaisia oppimisen ongelmia omaavien henkilöille suunnattua tuettua taidetyöskentelyä. Tarjolla on ollut esimerkiksi erityistaidetoimintaa ja soveltavaa joogaa.

Taide ja kulttuuri kuuluu kaikille. Tervetuloa Seikkikseen luovuuden lähteille! 

Iloinen nainen katsoo kohti kameraa ja hymyilee.

Tietoa kirjoittajasta

Susanne
Nieminen
Tuottaja
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto
Asiasanat: