Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

Uuden kirjastolain myötä yleisten kirjastojen tehtäviin kuuluu nykyään myös edistää aktiivista kansalaisuutta

Kirjastot on Suomessa perinteisesti nähty politiikasta ja kaikenlaisesta politikoinnista vapaina tiloina. Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että poliitikot ja päivänpolttavat yhteiskunnalliset aiheet ovat loistaneet poissaolollaan monien kirjastojen tapahtumatoiminnassa. Tilanne on vähitellen muuttumassa, sillä uuden kirjastolain myötä yleisten kirjastojen tehtäviin kuuluu nykyään myös ”edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta”.

Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa on kuluvan kevään aikana kokeiltu, miten yleiset kirjastot voisivat tukea toimivaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Sitran rahoittamassa ja fasilitoimassa hankkeessa on Turun kaupunginkirjaston lisäksi mukana viisi muuta kirjastoa eri puolilta Suomea. Jokainen kirjasto on kehittänyt omanlaisensa kokeilukonseptit.

Turussa lähdettiin kokeilemaan matalan kynnyksen toimintaa taidelähtöisillä työpajoilla, keskustelutilaisuuksilla, poliittisella lukuhaasteella sekä kirjaston ulkopuolelle jalkautuvilla tapahtumilla. Tavoitteena oli luoda osallisuuden kokemuksia, herättää keskustelua ja purkaa sementoituneita mielikuvia politiikasta tylsänä ja vain harvojen ymmärtämänä elämän osa-alueena.

Työpajoista medialukutaitoja ja eväitä kansalaisvaikuttamiseen

Osana hanketta kirjasto on järjestänyt kansalaisvaikuttamisen työpajoja, joissa on harjoiteltu yhteiskunnallisten teemojen käsittelyä sekä omien mielipiteiden ilmaisua esimerkiksi taiteen keinoin. Työpajoja on järjestetty pääasiassa Turun ammatti-instituutin opiskelijoille sekä lukiolaisille. Vetäjiksi palkattiin kokeneita taiteen ja työpajatoiminnan ammattilaisia.

Turun ammatti-instituutin ryhmät saivat itse vaikuttaa siihen, millainen ilmaisumuoto juuri heidän työpajaansa valittiin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat toivoivat valokuvatyöpajaa, kun taas rakennusalan opiskelijoita kiinnosti vaikuttamisen muotona eniten rap ja graffiti.

Ryhmät saivat itse vaikuttaa siihen, millainen ilmaisumuoto juuri heidän työpajaansa valittiin

Valokuvaaja ja kuvataidekasvattaja Salla Keskisen luotsaamassa vaikuttavan valokuvan työpajassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsivät tutustumaan valokuvan käyttöön yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Työpajan aikana analysoitiin erilaisia valokuvia ja pohdittiin, millä tavalla valokuvat vaikuttavat käsitykseemme maailmasta ja miten valokuvia voidaan käyttää vakuuttamiseen, todistamiseen ja jopa manipuloimiseen. Opiskelijat pääsivät myös itse ottamaan valokuvia tärkeiksi kokemistaan teemoista. Valokuvat purettiin lopuksi yhdessä vetäjän kanssa.

Turun klassillisen lukion yhteiskuntafilosofian kurssi pääsi kokeilemaan hieman erilaista työskentelytapaa aprillipäivänä, jolloin heille järjestettiin faktantarkistuksen työpaja. VTT Anu Ojarannan vetämässä työpajassa tutustuttiin informaatiovaikuttamisen erilaisiin keinoihin ja opeteltiin tunnistamaan disinformaatiota. Pienryhmissä opiskelijat syventyivät case-esimerkkeihin, joissa piti mm. selvittää koronaan liittyvien uutisten todenperäisyyttä sekä arvioida internetin keskustelupalstoilla totena esitettyjä väittämiä ilmastonmuutoksesta.

Hanketyötä pandemian varjossa

Kokeilujen toteuttamiselle on asettanut lisähaasteensa meidän kaikkien elämään hyvin kouriintuntuvasti vaikuttanut COVID-19-pandemia. Tapahtumien sisältöä on muokattu moneen otteeseen, ja suurin osa tapahtumista jouduttiin siirtämään loppukevääseen siinä toivossa, että tartuntatilanne parantuisi.

Tähän mennessä kaikki keskustelutilaisuudet ja työpajat on pitänyt järjestää täysin etänä. Onneksi etälähetykset eivät ole vaikuttaneet avoimien keskustelutilaisuuksien suosioon ainakaan negatiivisesti, ja myös opiskelijoilla on jo täysin hallussa etäosallistumisen tekniikat ja käytännöt. Vaikuttaisikin siltä, että etälähetykset ja -osallistuminen ovat jo niin tuttuja suurimmalle osalle turkulaisista, että etätapahtumat eivät varsinaisesti aiheuta hallaa ainakaan näille kokeiluille. Toki esimerkiksi työpajat olisivat hyvin erilaisia paikan päällä toteutettuina.

Hankkeen puitteissa on päästy kokeilemaan uusia osallistamisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen muotoja

Toisaalta osa hankkeen puitteissa suunnitelluista jalkautumiskokeiluista on pitänyt peruuttaa tai siirtää syksyyn. Aunelan kirjastoon kaavailtu kuntavaalipaneeli jouduttiin tilarajoitusten vuoksi siirtämään pääkirjastolle ja muuttamaan etätapahtumaksi. Pansioon toukokuun lopulle suunniteltu pihatapahtuma on myös epävarmuuden verhon takana, vaikka suunnittelu ja valmistelu ovatkin täydessä vauhdissa.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta hankkeen puitteissa on päästy kokeilemaan uusia osallistamisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen muotoja ympäri Suomea. Tämä on hyvä muistutus siitä, että demokratian Ja kansalaisyhteiskunnan toimivuus ovat tärkeitä yhteiskuntamme tukipilareita myös poikkeusoloissa.

Ajatus kirjastoista kansanvallan foorumeina on suhteellisen uusi, ja vanhat mielikuvat muuttuvat tunnetusti hitaasti. Tulevaisuudessa vastaavaa toimintaa on kuitenkin tarkoitus alkaa vakiinnuttaa osaksi kaikkien yleisten kirjastojen arkea. Kokeilut päättyvät kesällä, mutta kirjastojen työ kansanvallan vahvistamiseksi ei siis suinkaan lopu siihen.

Ville Sirkiä

Tietoa kirjoittajasta

Ville
Sirkiiä
kirjastonhoitaja
Kirjastopalvelut, vapaa-aikatoimiala
Asiasanat: