Pienet & tärkeät -lastentanssiprojekti

Pihoille lisää hallittua hoitamattomuutta

Pienet & tärkeät käsittelee luonnolle ja ihmiskunnalle elintärkeitä pölyttäjähyönteisiä tanssiesityksen, infopakettien ja työpajojen keinoin. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alakouluikäiset perheineen. Tanssiesitys johdattelee yleisön kukkaniityn asukkien ihmeelliseen elämään ja tarjoilee ohessa jännittävää tietoa tärkeistä hyönteisistä – mehiläisistä, kimalaisista, kukkakärpäsistä, perhosista ja kovakuoriaisista.

 

Taide ja tiede paremman tulevaisuuden puolesta – huumoria unohtamatta

Kuulostaa ehkä mahtipontiselta, mutta taiteilijana yhteistyö luonnontieteilijöiden kanssa ja omat tulevaisuudentutkimuksen opintoni inspiroivat minua hyödyntämään taidetta positiivisena tulevaisuuden rakentajana. Taiteilijana pohdin toki kysymyksiä taiteen itseisarvosta, mutta tällä hetkellä koen innostavana haasteena tasapainoilun ja vuoropuhelun taiteen ja tieteen välimaastossa. Miten leikin tunnistettavan ja abstrahoidun välillä, annan tilaa mielikuvitukselle ja toisaalta pidän kiinni tieteellisistä lähtökohdista, etsin ilmaisua, joka sykähdyttäisi niin, että aiheesta haluaa tietää lisää.

Ilmastonmuutoksen ohella biodiversiteettikato on merkittävä uhka ihmiskunnalle.  Pölyttäjähyönteiset ovat suhteellisen selkeästi rajautuva ja merkityksellisesti tärkeä ja ymmärrettävä kokonaisuus, jonka avulla luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä pystyy lapsille viestimään. 

Tiesitkö, että maailman villeistä kukkakasveista 90 % ja viljelykasveista 75 % on ainakin osittain pölyttäjistä riippuvaisia? Samalla pölyttäjähyönteisten määrä on laskenut viime aikoina huolestuttavan nopeasti kaikkialla maailmassa. Elinympäristöjen tuhoutuminen, torjunta-aineiden käyttö, tehomaatalous ja kaupunkien kliinistyminen uhkaavat edelleen pölyttäjiä.

Pölyttäjähyönteisten tukemiseksi on kuitenkin mahdollista toimia myös kansalaistasolla, jolloin huolta voi helpottaa toimimalla. Toimien tieteellistä merkitystä tutkimme parasta aikaa, mutta jo aiemmin julkaistun tutkimuskirjallisuuden perusteella voimme sanoa, että ruokailuapajat ovat pölyttäjille hyvin tärkeitä. Lisäksi suoja- ja pesimäpaikat ovat merkityksellisiä. Kukkakasvien ja perinnebiotooppien kuten niittyjen, hakamaiden ja metsälaitumien lisääminen edes pienessä mittakaavassa omilla pihoilla on varmasti laajemmille asuinalueille levitessään tärkeää uhanalaisten pölyttäjien kannalta. Tämä voi tukea myös uhanalaisia kasveja.

Merkittävin tieteellinen anti tällä tutkimuksella voikin olla tietoisuuden lisääminen elinympäristöjen merkityksestä pölyttäjille ja niiden lisäämismahdollisuuksista omilla pihoilla. Kulttuurinen muutos vaikkapa puutarhanhoidossa (esim. enemmän kotimaisia kasvi- ja kukkalajeja ja vähän lisää ”hallittua hoitamattomuutta”) voisi lisätä omakotivaltaisessa Suomessa reilustikin kaivattua pinta-alaa ja elinmahdollisuuksia pölyttäjille.

Aihepiirin vakavuudesta huolimatta koreografille se on äärimmäisen mielenkiintoinen ja hauska. Tanssijoiden kanssa vietimme kesällä 2019 residenssijakson Kokko residenssissä Kangasniemellä, maaseudulla, jonka pihapiiristä ja maalaisteiden varsilta löytyi paljon tarkkailtavaa. Myös YouTube on uskomaton lähdevarasto lyhytfilmeineen hyönteisistä kipittämässä ja piehtaroimassa kukissa, mehiläispesän elämästä jne. ja toki hyödynnän myös kirjallisia lähdemateriaaleja tässä prosessissa. Tanssijat ovat jo useaan otteeseen haaveilleet ylimääräisestä raajaparista ja jaokkeisemmasta vartalosta. Liikkumisen tavat, rytmit ja erilaisten pölyttäjien herättämät mielikuvat ovat äärimmäisen kiehtovia ja usein myös humoristisia.

 

Lastentanssiprojekti

Tanssiesitysten yhteydessä jaamme tiivistä tietopakettia pölyttäjähyönteisten tukemismahdollisuuksista omalla pihalla tai lähiympäristössä. Tavoitteenamme on taiteellisten elämysten ja tiedon yhdistelmän kautta rohkaista ja innostaa lapsia myös omaan havainnointiin ja pienimuotoisiin luontoa tukeviin tekoihin lähiympäristössä.

Mukana taiteellisessa työryhmässämme on biologian Pro-Gradu opiskelija Elli Herranen Jyväskylän yliopistosta, jonka kanssa suunnittelemme yhteistä kouluvierailupakettia. Sisältöinä ovat toiminnallinen tietotuokio, jossa Elli jakaa lisää tietoa hyönteisten merkityksellisyydestä sekä tutustuu oppilaiden kanssa koulun piha- ja lähipiiriin hyönteisen näkökulmasta. Toisena osiona on luovan liikkeen työpaja liikuntasalissa koreografin ja tanssijan johdolla, jossa mielikuvituksen ja kehollisuuden keinoin syvennetään kokemusta aihepiiristä. Lopuksi aihetta reflektoidaan piirtämällä isoille papereille. Näin kokonaisuus pyrkii huomioimaan erilaisia oppimisen ja omaksumisen tapoja ja monipuolisena kokemuksena tukee merkityksen sisäistämistä.

 

Katoava Luonto – Luontoarvojen hyvitys kansalaistasolla -tutkimushanke

Pienet & tärkeät liittyy Katoava Luonto -tutkimushankkeeseen. Se on Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke, jossa tarkastellaan ja etsitään uusia keinoja pienen mittakaavan ekologisten kompensaatioiden toteuttamiseksi. Ekologinen kompensaatio on prosessi, jossa heikentyneille luonnonalueille palautetaan ekologisia toimintoja.

Pienet & tärkeät linkittyy tutkimushankeen alaprojektiin, jossa tutkimme pölyttäjäpopulaatioita ja niiden tukemismahdollisuuksia kansalaistasoilla pienin ja suhteellisen yksinkertaisin keinoin esim. viljelypalstoilla ja kotipuutarhoissa. Olemme mm. vuosittain järjestäneet Helsingin tutkimusalueilla tapahtumia, jossa viljelypalstoilla on jaettu tietoa pölyttäjien tukemisesta, kerrottu tutkimuksesta, rakennettu hyönteishotelleja, jaettu niittykukkien siemeniä, lisätty lahopuuta puutarhoihin, istutettu pajuaidanteita ja innostettu viljelijöitä pienimuotoisiin biodiversiteettiä tukeviin toimenpiteisiin.

 

Ja sitten tuli korona…

Koronavirusepidemia tulee vaikuttamaan prosessiimme monin tavoin. Projektin vetäjänä teen uutta harjoitusaikataulu- ja sisältösuunnitelmaa, selvitän uusia tilavarauksia, kehittelen etätyö koreografiaa ja yritän henkisesti valmistautua lukuisiin peruutuksiin ja yhä uusiin muutoksiin.  Myös syksyn suunnitelmiin tullee muutoksia, sillä monia tapahtumia siirretään keväältä syksyyn ja syksyn alustavat suunnitelmat vastaavasti saattavat siirtyvät edelleen jonnekin tulevaisuuteen. Ja tietysti toivon, etteivät sairastumiset osuisi työryhmään. Sekin voi tulla vastaan.

Mutta - aihe on tärkeä, taiteellisesti kiinnostava ja koreografisesti hauska sekä työryhmä mahtava: tanssijat Jonna Aaltonen ja Ilona Salonen, muusikko Mikko Väärälä, valosuunnittelija Vespa Laine, pukuja ja visuaalisuutta suunnitteleva Kirsi Vaara sekä biologian opiskelija Elli Herranen osallistuvat kaikki aktiivisesti teoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tukea tieteellisiin kysymyksiin saamme Katoava Luonto ryhmän tutkijoilta.

Elän vielä toivossa, että teoksemme saa ensiesityksensä kesään mennessä ja tapaamme Pienten & tärkeiden merkeissä Turun Seikkiksessä.

Tietoa kirjoittajasta

Satu
Tuittila
Satu Tuittila on tanssitaiteilija ja tulevaisuudentutkija. Tällä hetkellä hän työskentelee osa-aikaisesti Katoava Luonto -tutkimushankkeessa ja 50% työelämälehtorina Taideyliopistossa.