Saariston aikamatka tuo museokokemuksen asukkaan kotiin tai kuntoutusryhmään

Materiaalipaketin tarkoituksena on luoda mukavia keskusteluhetkiä ja herättää muistoja

Suomustusrauta, ilmakuva Paraisten kauppalasta ja Mauno Häkkisen Kalastajia-maalaus. Nämä Turun kaupungin museokokoelmiin kuuluvat objektit ovat osa uutta Saariston aikamatka -materiaalipakettia, johon sisältyy kuvakortteja esineistä, valokuvista ja taideteoksista.

Turun museokeskuksen kokoelmapalveluissa oli jo jonkin aikaa mietitty, miten museokokoelmien saavutettavuutta voitaisiin edistää. Saavutettavuuden osa-alueet olivat jo olleet laajenevasti esillä museokeskuksessa asiakaspalvelun ja viestinnän lisäksi yleisötyössä ja näyttelytoiminnassa. Yksi Turun kaupungin toimintalupauksista on juuri asukas- ja asiakaslähtöisyys. 

Miten voisimme mahdollistaa museokokemuksen ja monipuolisiin museokokoelmiin tutustumisen myös niille maakuntamme asukkaille, joilla on haasteita päästä vierailulle paikan päälle museoon? Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi korkea ikä, muistisairaus, liikuntarajoitteet tai maantieteelliset etäisyydet. 

Digitaalisten museopalvelujen määrä lisääntyy koko ajan ja sekin lisää saavutettavuutta. Mutta kaikilla ei ole Internet-yhteyttä kotona tai teknistä osaamista käyttää digipalveluja. Miten huomioitaisiin myös nämä asukkaat?

Paraisten kaupunki ja kolmas sektori otettiin mukaan suunnitteluun

Museokeskus testasi jo vuonna 2019 uutta konseptia toteuttamalla Menneisyyden taikalaatikko -nimisen materiaalipaketin. Sen aiheena oli Turku. Viime syksynä aloitimme Museoviraston hankeavustuksen rahoittamana laajemman maakunnallisen kehittämistyön. Tavoitteena oli suunnitella toimintamalli museokokoelmien alueellisen saavutettavuuden parantamiseksi.

Reppuun mahtuva matala laatikko soveltuu hyvin kotikäynneille

Pilottialueeksi valitsimme Paraisten saaristokaupungin. Kutsuimme yhteissuunnitteluun mukaan Paraisten kaupungin vanhustyön, Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen ja SPR:n Turunmaan piirin. Myös Paraisten kotiseutumuseo ja Paraisten kaupungin kulttuuriosasto tulivat mukaan yhteistyöhön.

Materiaalipaketteja valmistui kevättalvella 40 kappaletta. Ulkosaariston koulu ja Skärgårdshavets skola testasivat aineistoa opetuskäytössä, sillä tavoitteena on aineiston monipuolinen käyttö pääkohderyhmän lisäksi.

Kuvien valinnassa huomioitiin saavutettavuuden kriteerejä

Blogin alussa mainittujen objektien lisäksi kuvakorttien sarjassa on 33 muuta kuva-aihetta, kuten sadehattu, Naviren tehdas ja Edwin Lydénin Kelkkapoika-maalaus. Kortit on jaettu viiteen teemaan: Kalastus ja meri, Arkielämä, Elinkeinot ja työ, Koti ja sisäaskareet sekä Juhla ja vapaa-aika. Vanhoja valokuvalaatikoita muistuttavat kartonkikotelot sisältävät myös suomen- ja ruotsinkieliset tekstivihot virikekysymyksineen sekä ohjekirjeen.

Pidimme saavutettavuuden koko ajan mielessä. Esimerkiksi kuvien valinnassa kiinnitimme huomiota kuvien väreihin ja kontrasteihin. Tekstit ovat mahdollisimman selkokielisiä. Huomioimme myös moniaistisuutta: aineistoon sisältyy 3D-tulostettuja museoesineiden jäljennöksiä, joita saa tunnustella.

Reppuun mahtuva matala laatikko soveltuu hyvin kotikäynneille. Materiaalin avulla hoitohenkilökunta tai järjestön kautta toimiva vapaaehtoistyöntekijä voi tutustua paremmin asiakkaaseensa. Aineisto on virike- ja kuntoutusryhmien vetäjien lainattavissa. Materiaalipaketin tarkoituksena on luoda mukavia keskusteluhetkiä ja herättää muistoja.

Saariston aikamatkaan sisältyy kuvakortteja ja 3D-esineitä. Kuva Ville Kaakinen, TMK.

Pilottikeväänä saatiin kannustavaa palautetta

Koronapandemia hankaloitti aineiston testaamista kevään aikana. Projekti toteutettiin koronaturvallisuus huomioiden. Vaikka vapaaehtoistyöntekijöiden kotikäynnit olivat pandemian vuoksi kiellettyjä, materiaalia päästiin testaamaan Paraisten kaupungin päivätoiminnassa ja asumispalveluissa sekä yhdistysten järjestämissä virtuaalitapaamisissa.

Saimme palautekyselyymme 44 vastausta. Henkilökunnan vastauksia olivat muun muassa: ”Kuvat toivat mielenkiintoisia keskusteluja ryhmälle ja osallistujat virkistyivät selkeästi” ja ”Asiakas keskusteli enemmän kun "normaalisti".” Asiakkaiden vastauksia olivat muun muassa: ”Toi hyvän mielen”, ”Tämä oli upea tuokio!” ja ”Tuli paljonkin muistoja mieleen”.

Entä mitä toiveita nousi esille? Kuvia ja esineitä toivottiin vielä lisää ja erilaisia lisäaiheita ehdotettiin. Moniaistisuus voisi olla laajempaa, esimerkiksi tuoksuja.

Saariston aikamatka on osa OmaKirjasto-palvelua

Vaikka aineiston aiheena on Parainen, materiaali soveltuu käytettäväksi muuallakin. Saariston aikamatka on osa Turun vapaa-aikatoimialan OmaKirjasto-palvelua. Materiaaliin voi tutustua joko kuva-albumien kautta tai lataamalla saavutettavan pdf-tiedoston. Palvelussa on selkokieliset ohjeet albumien selaamiseen.

Materiaalipaketin toteuttaminen on osa Turun museokeskuksen alueellista vastuumuseotyötä. Museokokemuksen mahdollistaminen asukkaan kotona tai kuntoutusryhmässä kytkeytyy myös kaupungin kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyöhön.

Ylin kuva: Vikomin lossi kulki Iso- ja Pikku-Nauvon väliä. Kuva 1950- ja 1960-lukujen vaihteesta, Hans Othman, TMK.

Skärgårdens tidsresa – Saariston aikamatka

Ladattavat tiedostot ja ryhmänvetäjien tiedustelut:

Linkit kuva-albumeihin ja ladattavat tiedostot myös:

Tietoa kirjoittajasta

Kristiina
Syrjäsuo
Projektitutkija
Turun museokeskus