Säästävä korjausrakentaminen on ilmastoteko

Vanhassa rakennuksessa on arvokasta se, mikä on vanhaa

Vanhan talon omistajaa mietityttää usein rakennuksensa kunto ja korjaustarpeet, oli sitten kyseessä oma koti tai kesämökki. Ylläpitovastuuta on myös monilla toimijoilla kuten kunnilla ja erilaisilla yhteisöillä. 

Vaurioiden ennaltaehkäisyyn on hyvä kiinnittää huomiota ja rakennuksen ominaispiirteitä kunnioittaviin korjaustapoihin. Kulttuuriympäristön hyvä hoito edistää arvojen säilymistä ja on tärkeää myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Nyt on aika puhdistaa vesikouruja

Jatkuva huolto ja vaurioiden ennaltaehkäisy on olennaista, jotta rakennus saadaan säilymään. Huoltotöiden avulla voidaan monessa tapauksessa välttää suuremmat korjaukset. Katot ja vesikourut tarvitsevat puhdistusta, lehdet on syytä haravoida talon ympäriltä ja seinänvierustat pitää vapaana kasvillisuudesta. Katon kuntoa kannattaa seurailla ja ylipäätään kuulostella mitä rakennukselle kuuluu. 

Huolletaan taloja kestävästi

Pienet vauriot kannattaa korjata ennen kuin ne johtavat suurempiin. Jos vaurio on jo päässyt syntymään, on tärkeää tunnistaa vaurion syy ja poistaa se. Puutalon tyypilliset vauriokohdat sijaitsevat muun muassa ikkunoiden alla ikkunarakenteiden vuodettua vettä hirsirunkoon. Alimmat hirret ovat myös usein lahoja, jos maa on noussut tai vesilista on syystä tai toisesta alkanut kallistaa sadeveden kohti runkoa. Katoissa erilaiset läpiviennit, jiirit ja liitokset alkavat usein vuotaa. Vaurioissa kyse voi olla väliin jääneestä huollosta tai aiemmin tehdystä virheellisestä korjauksesta tai materiaaleista.

Sekä Museovirastolla että ELY-keskuksella on hakuaika syksyllä, joten vielä ehdit mukaan hakuun!

Vauriot kannattaa korjata vain niiltä osin, kuin materiaalit ovat vaurioituneet. Koko julkisivua ei kannata uusia, mikäli lahoa on vain laudoituksen alareunassa. Olennaista on käyttää perinteisiä materiaaleja ja rakennusteknisiä ratkaisuja, jotta väärin tehdyillä korjauksilla ei aiheutettaisi uusia ongelmia. Vanhassa rakennuksessa on arvokasta se, mikä on vanhaa. Säästävä korjaaminen edesauttaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Ylimääräinen, tarpeettoman laajamittainen uusiminen ei ole myöskään taloudellisesti tai ekologisesti kannattavaa. Netissä helposti saatavilla olevat Museoviraston korjauskortit toimivat hyvänä ohjenuorana korjaustöiden suunnittelussa.

Kuralan Vähä-Rasin tiilikaton korjaus meneillään. Kuva: Turun museokeskus

Katse kattoon

Katon hyvä kunto on keskeistä rakennuksen säilymisen kannalta. Katon vuotaminen ei kuitenkaan aina merkitse, että katto pitäisi uusia. Monissa tapauksessa myös kunnostus on mahdollista. Turussa Kuralan Kylämäen Vähä-Rasin päärakennuksessa, joka on museokävijöille tuttu kahvilana, päädyttiin korjaamaan vanha tiilikatto. Vanhan pärekaton päälle ladotut tiilet otettiin alas ja puhdistettiin, pärekattoa paikattiin vauriokohdista, asennettiin uusi rimoitus ja tiilet ladottiin takaisin, korvaten rikkoontuneet tiilet varatiilillä. 

Toisinaan tiilikattoa voidaan korjata myös paikallisemmin siten, että tiilet ladotaan alas vain vauriokohdista. Näin päästään vähemmällä vaivalla. Esimerkiksi konesaumapeltikattoakaan ei välttämättä tarvitse uusia kauttaaltaan vuotojen ilmaannuttua. Joskus esimerkiksi pelkän jalkarännin uusiminen voi tuoda katolla paljon lisää elinikää.

Vähä-Rasin korjattu savitiilikatto. Kuva: Turun museokeskus.

Vanha ikkuna on kaunis ja usein laadukkaampi

Ikkunat ja ovet on perinteisesti valmistettu käsityönä laadukkaasta puutavarasta. Vanha ikkuna siroine heloineen, vanhoine laseineen, profilointeineen ja sopusuhtaisine mittasuhteineen on kaunis, ja sillä on merkitystä rakennushistoriallisten ja rakennustaiteellisen arvojen kannalta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa lähtökohtana onkin ikkunoiden ja ovien säilyttäminen ja korjaus, ei uusiminen. Korkeaa ikää ei kannata pitää uusimisperusteena, sillä laadukkaasta puutavarasta tehdyt, hyvin ylläpidetyt ikkunat voivat kestää jopa satoja vuosia. Ikkunoiden ja ovien lahovauriot voidaan korjata paikallisesti, ja materiaaleina kannattaa käyttää perinteistä pellavaöljymaalia ja -kittiä. 

Kuralan Iso-Kohmon päärakennuksen ulko-ovesta korjattiin lahot kohdat. Paikkapala viistettiin siten, että vesi valuu rakenteen ulkopuolelle. Kuva: Turun museokeskus

Avustukset ja neuvonta 

Rakennuksen säilymistä edistäviin ja kulttuurihistoriallisia arvoja vaaliviin korjaustöihin on saatavilla avustuksia, kuten Museoviraston Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus ja ELY-keskuksen Avustus rakennusperinnön hoitoon. Avustuksia voi hakea esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustöihin. Sekä Museovirastolla että ELY-keskuksella on hakuaika syksyllä, joten vielä ehdit mukaan hakuun!

Alueelliset vastuumuseot, jotka aiemmin tunnettiin maakuntamuseoina, edistävät kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Vastuumuseot antavat korjausneuvontaa kannustaen säilyttämään korjaushankkeissa mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia. 

Tietoa kirjoittajasta

Sara
Tamsaari
Tutkija
Turun museokeskus, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo