Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa - lukemisen sulosäveliä kaikenikäisille

Onhan se hienoa asua kunnassa, jossa lukutaitotyön tärkeys tunnustetaan !

Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa on vuoden mittainen, lukemisen edistämisen keinoja esiintuova ja kehittävä hanke, jota Opetushallitus rahoittaa. Hanke kuuluu Lukuliikkeen alaiseen Lukeva kunta -verkostoon. Valtakunnallisesti toimivassa verkostossa on mukana monen kokoisia hankkeita yhden kunnan hankkeista useiden kuntien kimppoihin. Jokaisen hankkeen keskiössä on Lukuliikkeen teesien mukaisesti lukemisen edistäminen.

Lukuliike aloitti toimintansa vuonna 2017 vastaten viime vuosina nousseeseen huoleen suomalaisten lukutaidon laskevasta suunnasta. Vaikka edelleen keikumme kansainvälisten lukutaitovertailujen ja -tilastojen kärkisijoilla, on suunta ollut laskeva jo muutaman vuoden ajan. Lukuliike tarttui tähän haasteeseen perustamalla Lukutaitofoorumin, joka pohti lukemisen edistämisen keinoja alan ammattilaisten voimin.

Liikkeelle lähdettiin Lukuliike koulussa -kampanjalla, joka pyyhkäisi läpi koko Suomen tarjoten kouluille mm. kirjailijavierailuita. Lukeva kunta -verkosto ottaa askeleen kohti seuraavaa kohderyhmää laajentaen lukutaitotyön aikuisikäisiin. Verkoston ideana on osoittaa verkostokuntien sitoutuneisuus ja panostus lukutaitotyöhön, mikä taas lisää kuntien houkuttelevuutta entisestään. Onhan se hienoa asua kunnassa, jossa lukutaitotyön tärkeys tunnustetaan kunnan hallintotasolla asti!

Tavoitteena sointuva sinfonia

Hankkeella on useita, kunnianhimoisia tavoitteita. Hankkeen avulla halutaan edistää monipuolista lukutaitoa erilaisten lukutaitotyöhön liittyvien tapahtumien ja kohdeyleisön osallistamisen kautta. Muiden kunnanhallinnonalojen lisäksi mukaan pyritään saamaan myös kolmannen sektorin edustajia. Kirjastolaisia koulutetaan syvemmälle lukutaitotyön saloihin esimerkiksi sanataiteen saralla. Kirjastolaisten monipuolista osaamista lukutaitotyön osalta tuodaan esille hankkeen aikana. Lukutaitotyötä tehdään jo nyt valtavasti kirjastoissa, mutta se ei ehkä näy ulospäin niin paljon kuin voisi.

Seinäjoen kaupunginkirjaston valtakunnallisen erityistehtävän, eli tuttavallisemmin ”erten”, mallin mukaisesti kaikissa hankekunnissa pyritään saamaan voimaan kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksella varmistetaan lukutaitotyön tasapuolisuus perusopetuksen oppilaille. Lisäksi hanke on mukana Kansallisen lukutaitostrategian valmistelussa. Kansallinen lukutaitostrategia pyrkii vahvistamaan kaikenikäisten lukutaitoa valtakunnallisesti. Toimia sisällytetään myös kunta- ja aluetasolle, jolloin paikallisia rakenteita päästään tukemaan lukutaitotyön osalta.

Kuntien omat sävelet

Sanojen sinfonian pyörteissä on mukana 20 kuntaa Lounais-Suomesta. Mukana on kuusi kuntaa Satakunnasta ja 14 kuntaa Varsinais-Suomesta. Toimintaa toteutetaan kirjastojen kautta, joista osa keskittyy lapsiin ja nuoriin, osa nuoriin aikuisiin ja osa senioriväestöön. Haastetta toimien toteuttamiseen aiheuttaa vallitseva tilanne. Osa toimista on helposti suunniteltavissa etätoteutuksena, mutta toiveikkaina odotellaan myös lähitapahtumia. Tästä syystä kuntien tapahtumat painottuvatkin syksyyn.

Mielenkiinnolla seuraillaan, kuinka laajalle haaste leviääkään!

Keväällä aloitettiin toiminta muutamassa kunnassa. Huittisissa polkaistiin käyntiin kirjaston kotipalvelutoiminta yhteistyössä kunnan kotipalvelun kanssa. Kotona asuville vanhuksille toimitetaan kirjaston aineistoa heidän toiveidensa mukaisesti suoraan kotiin. Jämijärvellä taas vinkattiin kirjoja 5.-9.-luokkalaisille. Vinkkauksessa käytettiin apuna alueellista kirjavinkkaripankkia, jonka kautta saatiin Ulvilasta kirjastolainen etävinkkaamaan kirjauutuuksia oppilaille. Maskussa ilmoille heitettiin kirjaston toimesta lukuhaaste, jonka sai ensimmäisenä kunnanvirasto, VPK ja paikallinen yritys. Haastettavat tahot valitsevat heille sopivan kategorian, tekevät sosiaaliseen mediaan julkaisun ja haastavat seuraavan tahon mukaan. Mielenkiinnolla seuraillaan, kuinka laajalle haaste leviääkään!

Syksyllä kuntien omien tapahtumien lisäksi pilotoidaan kuntarajat ylittävä sanataidekerho. Pienemmissä kunnissa on haasteellista tarjota pienelle osallistujamäärälle tämänkaltaista toimintaa. Voimat yhdistämällä päästään tarjoamaan sanataiteilua alueen kunnille. Taiteilun toteuttaa hankkeen yhteistyökumppani Kirjan talo, ja kerho toteutetaan kirjastojen kautta hybridimallina eli etä- ja lähitoteutuksen sekoituksena.

Puolimatkan soinnut

Vaikka lukutaitotyöhön keskittyviä hankkeita on meneillään paljon ympäri Suomea, on työtä vielä paljon edessä. Lukutaidon tärkeyttä on tärkeää pitää esillä, koska se vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti ihmisten elämään. Lukutaitoa tarvitaan ihan arkisessa elämässäkin. Elämä helpottuu kummasti, kun osaa lukea esimerkiksi liikennemerkkejä ja muita symboleja. Toki hyppäys täysin toiseen maailmaan on välillä paikoillaan, vaikkapa kirjan tai pelin kautta.

Lukemisiin!

Lisää luettavaa:

Tietoa kirjoittajasta

Suvi
Sario
Lukukoordinaattori
Kirjastopalvelut, vapaa-aikatoimiala
Lukutaitotyö on tärkeä osa niin kirjoittajan työtä kuin muutakin elämää. Luettavaa on aina oltava mukana! Hän uskoo kirjastotieteen peruspilareihin eli S.R. Ranganathanin viiteen teesiin, erityisesti kohtaan kaksi: Jokaiselle lukijalle on kirjansa. Nykypäivänä tämän tosin voisi muotoilla ”jokaiselle lukijalle on tekstinsä”.