International House Turku Monitorissa

International House Turku on palvelukokonaisuus, joka koostuu kymmenestä eri palvelusta.

Tänä syksynä Monitoriin syntyi uusi palvelukokonaisuus. Lapsi sai nimen International House Turku. Kummina toimi Turun kaupungin johtoryhmä. Synnytys oli tuskainen, mutta nyt kaikki on hyvin ja lapsi kasvoi aikuiseksi nopeasti kuin seepra, joka heti syntymänsä jälkeen nousee jaloilleen ja on valmis juoksemaan. Tässä tapauksessa palvelemaan muita kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia turkulaisia.

Monikielisiä palveluja tarjotaan kotimaisten kielten lisäksi englannin, kurdin, arabian, venäjän, somalin, persian, darin, thain ja pashton kielillä.

International House Turku ei ole vain yksi palvelu. Se on kokonainen palvelukokonaisuus, joka koostuu kymmenestä eri palvelusta. Nämä kaikki palvelut ovat tarjolla Kauppatorin Monitorissa. Skanssissa International House tarjoaa ostopalveluina toteutettavaa monikielistä ohjaus- ja neuvontapalvelua.

International House tarjoaa neuvontaa ja ohjausta

Alkuinfoon tullaan ilman ajanvarausta. Se auttaa pienissä haasteissa ja ohjaa oikeaan palveluun enemmän apua tarvitsevat tai heidät, jotka tarvitsevat apua jollakin muulla kielellä kuin suomella tai englannilla, jotka ovat alkuinfon omia kieliä. Alkuinfon kautta voi ilmoittautua myös suomen kielen opintoihin sekä työllistymistä tai opintojen aloittamista tukeviin osaamiskartoituksiin. Nämä palvelut ovat tarjolla Kauppatorin Monitoria vastapäätä Forum-korttelissa. Vuoden 2022 alusta Alkuinfon palvelut ovat saatavissa myös puhelimitse.

Monikieliset neuvonta- ja ohjauspalvelut auttavat asiakasta työnhaussa tai muissa asioissa kuten vaikkapa Suomen kansalaisuuden hakemisessa, palvelujen löytämisessä, lomakkeiden täyttämisessä tai erilaisissa kysymyksissä, joissa asiakas voi tarvita kielellistä tukea. Monikielisiä palveluja tarjotaan kotimaisten kielten lisäksi englannin, kurdin, arabian, venäjän, somalin, persian, darin, thain ja pashton kielillä. Vuoden 2022 alussa kielivalikko vielä kasvaa, kun päivän päätteeksi on tarjolla ostopalveluina toteuttavat kielet viro, puola, romani, vietnam ja mahdollisesti myös kiina. Monikielisiin neuvonta- ja ohjauspalveluihin voi tulla aikataulun mukaisina aikoina ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan etenkin pidempää asiointia varten.

International House auttaa asettautumaan Turkuun

International House Turussa tehdään täällä opiskeleville tai tänne työhön tulleille asettautumissuunnitelmia. Niitä tehdään toistaiseksi vain englanniksi. Niissä käydään asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisesti läpi kaikki ne asiat, jotka tukevat hänen asumistaan ja elämistään Turussa harrastusmahdollisuuksista lasten päivähoitopaikkoihin jne. Asettautumissuunnitelmiin liittyy myös suunnitelmien toteutumisen seuranta. Asettautumissuunnitelmia on päässyt tekemään sekä vuoronumerolla että ajanvarauksella aikataulujen mukaan.

International Housesta löytyy lakimies ja sosiaaliohjaaja

International House Turussa on erikseen etenkin kotolain tai työlainsäädäntöön liittyvää neuvontaa sen asiakkaille tarjoava lakimies. Sosiaalineuvoja taas neuvoo sosiaaliasioissa vaikkapa toimeentulon järjestämisessä opiskelun tai työn ajaksi. Yritysneuvontaa tarjotaan etenkin heille, jotka ovat vasta perustamassa yritystä. Nämä palvelut ovat tarjolla ajanvarauksella.

International House ohjaa opintoihin

International House Turun asiakkaille on tarjolla monipuoliset opinto-ohjauksen palvelut ajanvarauksella. Erikseen saa toisen asteen opinto-ohjausta ammatilliseen tai lukiokoulutukseen ja opinto-ohjausta ammattikorkeakouluihin tai yliopistoon. Simhe-palvelussa opinto-ohjauksen lisäksi neuvotaan tutkintojen tunnustamisprosessissa sekä annetaan neuvoa miten hakea töitä, parannetaan omaa kielitaitoa ja verkostoidutaan suomalaisten kanssa. Näitä palveluja tarjotaan suomeksi ja englanniksi.

International House auttaa kotoutumaan

Kuntakokeilussa työllisyyspalvelujen siirryttyä kaupungin vastuulle siirtyivät myös kotoutumispalvelut. Ne toteutetaan Turussa osana International House Turun palveluvalikkoa ajanvarauksella. Niissä työvoimaan kuuluvalle kotoaikaiselle asiakkaalle tehdään kotoutumissuunnitelma, jolla tuetaan asiakkaan suomen tai ruotsin kielen ja yhteiskuntataitojen oppimismahdollisuuksia sekä työllistymistä tai sitä edistäviin palveluihin kuten ammatilliseen koulutukseen ohjautumista.

International House on kaikkien yhteinen talo

International House Turku löytyy pian myös verkosta osoitteesta ihturku.fi, josta saa myös lisätietoa palveluista. Lisätietoja voi kysyä myös International House Turku talon asukkailta. Kaikki muut Monitorin palvelut tukevat International House Turun toimintaa ja sekin on valmis tukemaan muita sen asiakaskuntaan kuuluvien asiakkaiden palvelemisessa.

Tietoa kirjoittajasta

Mika
Helva
Palvelujohtaja
Turun kaupunki