Turvallisuus ennen kaikkea

Tärkeä perustekijä turvalliseen toimintaympäristöön on ammattitaitoinen ja laadukas asiakaspalvelu.

Olen pitkän työurani aikana osallistunut monen erilaisen tilan toiminnan suunnitteluun niin Turun kuin Helsingin kaupungin tehtävissä. Milloinkaan en kuitenkaan ole aiemmin päässyt valmistelemaan näin monipuolisesti uuden toimitilan toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja ja periaatteita kuin nyt KOP-kolmioon tulevan keskitetyn asiakaspalvelun osalta on tapahtunut. Työ on ollut äärettömän mielenkiintoista.

Pohjana työssä ovat olleet Turun kaupungin ja Kelan kokemukset ja linjaukset, sekä mm. valtiovarainministeriön asiointipisteiden valtakunnallinen palvelutilojen suunnittelukonsepti. Näissä kaikissa linjauksissa on huomioitu varsin kattavasti ja hyvin henkilöstöturvallisuuden puitteet ja ratkaisut asiakaspalvelutyön mahdollisten uhkatilanteiden osalta.

Asenteena turvallisuusmyönteisyys

Turvallisuuskulttuurin voidaan katsoa koostuvan kahdesta osasta: siitä, miten asennoidutaan ja toisaalta mitä tehdään. Oikea asennoituminen johtaa myös oikeaan toimintaan.

Tärkeä perustekijä turvalliseen toimintaympäristöön on ammattitaitoinen ja laadukas asiakaspalvelu sekä toimintakyvyn säilyttäminen vaativissa asiakaskaspalvelutilanteissa. Jokaisen työntekijän kokemus, osaaminen ja yhteistyötaidot ovat arvokas osa työyhteisön henkistä hyvinvointia. On oivallettava oman työn merkitys palvelutoiminnan laatuun ja tunnettava toiminnan tavoitteet ja asiakkaiden tarpeet.

Turvallisuuskulttuurin voidaan katsoa koostuvan kahdesta osasta: siitä, miten asennoidutaan ja toisaalta mitä tehdään.

Erilaiset asiakaspalvelijat neuvovat asiakkaita

Keskitetyssä asiakaspalvelussa työskentelee  aulaneuvonnan jalkautuvia työntekijöitä. Asiakkaiden on helppo lähestyä heitä ja kysyä neuvoa.

Vartijoiden toimenkuvana on auttaa ja neuvoa paikalle saapuvia asiakkaita. Muista työntekijöistä he eroavat ainoastaan pukeutumisen ja toimivaltuuksien osalta.

Toimiva ja viihtyisä palveluympäristö luo turvallisuutta                                                

Pehmeä akustiikka, miellyttävä värimaailma, hyvä ja riittävä sisäilma, ergonomisesti hyvät ja eri tarkoituksiin soveltuvat kalusteet sekä tilanteeseen sopiva ja tarvittaessa säädettävä valaistus luovat viihtyisän palveluympäristön.

Ja lopuksi esteettömyyden varmistaminen uudessa tilassa on vahva turvallisuus- ja viihtyisyystekijä.

Tietoa kirjoittajasta

Raimo
Oksa
Palvelupäällikkö
Turun kaupunki