Älyföri: scifiä vai arkista tulevaisuutta?

Föri on kuin vaakasuoraan vedessä kulkeva hissi.

Smart and Wise Turku -kärkihankkeessa on tutkittu Aurajoen alajuoksun tulevaisuuden liikenneongelmia. On käynyt ilmi, että Aurajoen alajuoksun suurin tulevaisuuden ongelma on Aurajoki itse. Kaupungin halutaan tiivistyvän jokisuun lähellä, mutta joki jakaa kaupungin kahtia.

Ylityskeino tarvitaan viimeistään tämän vuosikymmenen lopulla, mutta ratkaisua ei tunnu löytyvän. Matala silta estäisi muun muessa vesibussit, saaristoliikenteen ja Tall Ships Racen; korkea silta tärvelisi Turun Linnan kulttuurimaiseman; tunneli savivellin läpi olisi sietämättömän kallis.

Jäljelle jää lähinnä Förin kaltainen jokilautta. Föri on rakastettu symboli ja muisto kaupungin menneisyydestä, ajasta ennen siltoja. Nykyhetkessä se on kiinteä osa kaupunkirakennetta, joka yhdistää joen vastarannat yhdeksi eheäksi kaupunkikokonaisuudeksi. Voisiko se olla myös tulevaisuutta?

Lautan suurin ongelma ovat suuret vuosittaiset käyttökulut. Kuljettajien palkat ovat erityisen merkittävä menoerä, erityisesti jos lautan halutaan toimivan lähes vuoden vuorokauden ympäri. Siksi olisi houkuttelevaa automatisoida lauttaliikenne kokonaan. Mutta onko tämä realistista, vai onko se scifiä? Tätä kysymystä selvittää Älyföri-projekti vuosina 2020-2022.

Sensorit keräävät dataa ratkaisun pohjaksi

Täysin autonomisen vesiliikenteen tekniset haasteet ovat edelleen valtavia. Nykyisellä Förillä on kuitenkin vahvuus, jota ei välttämättä vahvuudeksi tunnistaisi. Se ei liiku vapaasti, vaan on fyysisesti kiinni ketjussa. Tästä on huikeita etuja. Ratkaisu on mekaanisesti yksinkertainen, luotettava, tehokas, ja turvallinen. Mikä tärkeintä, se muuttaa navigointiongelman kaksiulotteisesta yksiulotteiseksi. Föri on kuin vaakasuoraan vedessä kulkeva hissi. Tällaisen järjestelmän autonomisointi saattaisi teoriassa olla merkittävästi helpompaa kuin vapaasti liikkuvan laivan.

Älyföri-projektissa selvitetään, olisiko se oikeastikin helpompaa. Projekti kerää parhaillaan korkeakouluista ja yrityksistä koostuvaa konsortiota, joka suunnittelee testialustan (ns. testbed) nykyisen Förin ympärille.

Föriin ja lähirannoille asennetaan loppuvuodesta useita sensoreita, jotka analysoivat tekoälyn avulla Aurajoen vesiliikennettä ja tilaa. Erityisesti halutaan selvittää, toimivatko tekoälyn vaatimat sensorit luotettavasti kaikissa Turun sääolosuhteissa. Siksi mittausajan täytyy kattaa kaksi talvea.

Projekti tulee tuottamaan kaupunkilaisille mielenkiintoisen tavan tarkastella Aurajoen tilaa tekoälyn silmin, ja tukee autonomia-alan paikallista tutkimusta ja tuotekehitystä. Tärkeintä kuitenkin on, että projekti vahvistaa kaupungin tiedolla johtamista.

Tällä hetkellä on täysin mahdotonta ottaa mitään älykästä kantaa kysymykseen, kannattaisiko alajuoksulle yrittää kehittää ketjuvetoon perustuvaa täysautomaattista Älyföriä. Projektin loputtua näemme suoraan, onko ajatuksessa järkeä vai ei, ja Turun kaupunki voi tehdä tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä.

Kuva: Aurajoki Lidar-tutkan näkemänä (kuva: Brighthouse Intelligence)

Lisää aiheesta

Jakke Mäkelä

Tietoa kirjoittajasta

Jakke
Mäkelä
Projektipäällikkö
Turun kaupunki, Smart and Wise Turku: Älyföri-hanke