Asiointitili tuo OmaDatan ja palvelut ulottuvillesi

Asiointitilin visiona on tarjota henkilökohtainen näkymä kaupungin eri palveluihin.

Asiointitilin prototyyppi kaipaa testaajia – kerro mielipiteesi” houkuteltiin blogikirjoituksessa jo marraskuussa 2016. Silloin asiointitili nähtiin ”kanavana, jonka kautta voi käyttää simppelisti ja helposti kaikkia niitä palveluita, joita kuntalainen tarvitsee”. Silloin haaveiltiin kaupunkilaisten omasta ”rinnakkaisesta turku.fi:stä".

Tänä päivänä asiointitili nähdään ennen muuta niin sanotun OmaDatan hyödyntämisenä kaupungin palveluissa. Se tarkoittaa sitä, että digipalvelun avulla asiakkaalle tarjotaan esimerkiksi näkymä omiin tietoihinsa tietosuojalain vaatimusten mukaisesti. Tiedon avulla palveluita pystytään kohdentamaan entistä paremmin vastaamaan asukkaiden tarpeita.

Pian 800 vuotta täyttävä kaupunki haluaa tuottaa joustavia digipalveluita

Isolle kaupunkiorganisaatiolle jatkuvasti uuden, laadukkaan datan tuottaminen ja ylläpitäminen on sekä haaste että mahdollisuus. Palveludatan tuottamista ohjataan kansallisella tasolla niin, että se tuotettaisiin kaikilla Suomen kunnilla saman Palvelutietovaranto-mallin mukaisesti. Julkishallinnollisten toimijoiden yhteisenä tavoitteena on, että asian käsittelyn voisi aloittaa minkä tahansa organisaation luukulta ja asiointi olisi asiakkaalle mahdollisimman portaaton.

Yhteispalvelu Monitori on tuonut monta toimijaa saman katon alle. Silti on vielä matkaa siihen, että organisaatiorajat eivät aiheuttaisi esim. yhä uusia kirjautumisia digipalveluissa ja saman asian selvittämistä moneen kertaan eri organisaatioyksiköiden palvelupisteissä.

Ihmislähtöisiä ja turvallisia palveluja turkulaisille

Turku on sitoutunut OmaData-palvelun ihmislähtöiseen kehittämiseen. Henkilötietoja, jotka eivät ole yksilön omassa hallinnassa, ei voi kutsua omadataksi. Yksilön oikeutta hallita omia tietojaan turvaavat myös EU ja Suomen lainsäädäntö.

Kolme vuotta sitten käyttöön otettu yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jonka tarkoituksena on antaa henkilöille aiempaa parempi henkilötietosuoja ja enemmän valtaa hallita omia tietojaan.

Tietosuoja-asetus velvoittaa organisaation kertomaan, millaisia oikeuksia henkilöllä on omien henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilöllä on mm. oikeus päästä omiin tietoihinsa, poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi, rajoittaa tietojen käsittelyä ja siirtoa järjestelmästä toiseen sekä – tiettyjä lakisääteisiä palveluja lukuun ottamatta – estää tietojensa käsittely kokonaan.

On kaikkien edun mukaista, että organisaatiot toimivat avoimesti ja tarjoavat henkilölle mahdollisimman laajat mahdollisuudet hallita omia tietojaan. Tähän tähtää myös kehitteillä oleva asiointitili, jota Turun kaupunki on suunnitellut yhdessä Digian ja Goforen kanssa.

Asiointitilillä henkilö voi muuttaa yhteystietojaan ja antaa luvan tietojensa käyttämiseen esimerkiksi asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa. Kuvituskuva on napattu viiden vuoden takaisista suunnitelmista ja proto löytyy edelleen verkosta: myuxes.axshare.com/munturku.html

Asiointitilin halutaan olevan monikielinen, saavutettava, eettinen ja vähintään seudullinen

Asiointitilin ensimmäisen julkaistavan version tarkoituksena on tarjota henkilölle näkymä, jossa hän voi lisätä ja poistaa omia tietojaan sekä antaa suostumuksen tietojensa käyttöön. Myöhemmin asiointitilillä voi myös seurata vireille laittamiaan asioita, kuten vaikkapa varhaiskasvatushakemusta tai rakennusluvan käsittelyä.

Asiointitilin visiona on tarjota henkilökohtainen näkymä kaupungin eri tahojen tuottamiin palveluihin asiakkuuden ja asiakastapahtumien mukaan. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että vahvasti kirjautuneena asukkaille ja asiakkaille tarjoutuisi mahdollisuus asioida kaupungin palveluissa ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Huhtikuun 2021 lopussa lähtöluvan saanut asiointitilihanke saa tukea useasta muusta, entistä parempaan asiakaspalveluun tähtäävästä hankkeesta. Kaupunkilaisten, asiantuntijoiden, kolmannen sektorin ja yritysten vuoropuhelua OmaDatan käytön periaatteista tuetaan juuri käynnistyvällä työpajasarjalla. Työtä tehdään laajalla yhteistyöllä seudun kuntien henkilöstön, asukkaiden ja Turun yliopiston kanssa sekä yhdessä Espoon, Helsingin ja Oulun kanssa Kaupunki omadataoperaattorina -hankkeessa.

Riikka Kauppila

Tietoa kirjoittajasta

Riikka
Kauppila
Kirjoittaja on Turun kaupungin asiakkuudet ja digipalvelut -yksikön erityisasiantuntija, joka viettää vapaa-aikansa puutarhassa tai kentän reunalla.