Energiakäänteellä kohti hiilineutraalia Turkua

Päästötalkoiden vauhdittamiseksi Turku haastaa mukaan alueen yritykset, yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan.

Turku tähtää hiilineutraaliksi kaupunkialueeksi vuoteen 2029 mennessä. Tämän saavuttamiseksi alueen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta. Tähän mennessä päästöjä on jo vähennetty yli neljännes – nyt kiritään siis tahtia entisestään.

Energiapilotteja, vihreitä rahoitusmalleja ja aurinkoenergiaa

Energiajärjestelmä tuottaa kaksi kolmasosaa Turun alueen päästöistä. Kaupunkikonsernin yhteisenä tavoitteena onkin, että Turun alueella käytettävä lämpö, kylmä, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään 2029. Turku Energia yhteistyökumppaneineen on jo investoinut energiauudistukseen 300 miljoonaa euroa vuosina 2014 - 2017. Uusiutuvan energiantuotannon rinnalla hyödynnetään vahvasti älykkäitä ratkaisuja, monisuuntaisuutta, energian varastointia ja energiatehokkuutta.

Hiilineutraalia kaupunkialuetta ei kuitenkaan saavuteta vain kaupunkikonsernin toimilla, vaan tavoite saavutetaan laajalla yhteistyöllä. Päästötalkoiden vauhdittamiseksi Turku haastaakin mukaan energiakäänteeseen alueen yritykset, yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan.

Haasteen toteuttamiseksi käynnistimme keväällä 2018 Kuntalaisten energiakäänteen yhteistyössä Sitran, konserniyhtiöiden ja Turun Yliopiston kanssa. Vauhditamme ja kokoamme yhteen seudun energiapilotteja, kannustamme rahoituslaitoksia kehittämään vihreitä rahoitusmalleja ja teemme uusia avauksia aurinkoenergian luvituksen ja neuvonnan helpottamiseksi. Työ on osa Turun kaupungin ja Sitran Kestävän kehityksen kumppanuutta sekä Turun Smart and Wise -kärkihanketta.

Asukkaat hyötyvät säästöistä ja auringosta

Monet Turun alueen toimijat ovat jo tehneet merkittäviä energiaparannuksia. Nyt kokoamme tietoa näistä pilottitoimista ja teemme ne näkyväksi turkulaisille. Esimerkiksi Turun Ylioppilaskyläsäätiö, TVT Asunnot ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus ovat jo satsanneet energiansäästöön ja uusiin tapoihin ohjata energiankulutusta. Vaikutukset ovat merkittäviä ja koskettavat yhteensä yli 20 000 asuntoa asukkaineen.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön Aitiopaikka-asuntokohde on tuorein esimerkki energiakäännettä toteuttavista rakennushankkeista. Aitiopaikan katolla komeileva 515 paneelin (165 kWp) aurinkovoimala tuottaa vuosittain sähköä yli kohteen tarpeiden, ja ylijäämäsähkö jaetaan naapurikiinteistön käyttöön. Tuotetun aurinkosähkön avulla vähennetään hiilidioksidipäästöjä noin 30 tonnia vuodessa ja otetaan askel kohti ilmastopositiivista Ylioppilaskylää.

Investoijat ja energiaratkaisut kohtaavat

Jotta energiakäänteeseen saadaan laajasti mukaan alueen yrityksiä ja luodaan liiketoimintamahdollisuuksia hyville energiaratkaisuille, yhdistimme Turun Yliopiston Bastu - yrityskehittämön kanssa energiaratkaisuiden tarjoajia niitä tarvitseviin kohteisiin. Välineenä toimivat Energiakäänne-ratkaisufoorumit, joihin kokosimme energiainvestointeja suunnittelevia rakennuttajia, alan asiantuntijoita, ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä.

Ratkaisufoorumeissa rakennuttajia ja investoijia haastettiin suunnittelemaan hiilineutraaleja energiaratkaisuja tuleviin kohteisiinsa. Kohdealueina olivat Turun ratapiha ja Torppalan ekokylä. Ensimmäisessä foorumissa lokakuussa tulevaisuuden energiaratkaisuja tarjoavat yritykset yhdistettiin hiilineutraalisuushaasteeseen vastanneisiin kohteisiin. Marraskuussa työtä jatkettiin, kun joukko yrityksiä ja asiantuntijoita antoi näkemyksensä ratapihan ja ekokylän mahdollisiin tulevaisuusratkaisuihin.

Turun ratapihan kehittäjät hakivat ratkaisufoorumeista vastauksia esimerkiksi siihen, millaiset energiaratkaisut mahdollistaisivat kiinteistökokonaisuuden käytönaikaisen hiilijalanjäljen lähelle nollaa, ja millaisia hyviä ratkaisuja voitaisiin toteuttaa sähköntuotannon osalta (aiheesta lisää Bastun blogissa).

Myös yksityiset energiainvestoinnit vauhtiin

Voisiko Energiakäänne-ratkaisufoorumin tapainen malli olla lähtölaukaus vaikkapa taloyhtiön energiaremontille tai hiilineutraaleja energiaratkaisuja suunnittelevan liikekiinteistön investoinneille? Tämäntapainen foorumi antaa mahdollisuuden kartoittaa vaihtoehtoja yhdessä ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa ja kokonaisuutta voidaan täydentää asiantuntijoiden osallistumisella.

Ratkaisukeskeinen yhteistyö vauhdittaa päästövähennystalkoita. Hiilineutraali kaupunki on turkulaisten yhteinen tavoite, joka näkyy ja toteutuu paitsi kaupungin, myös koko Turun tekemisessä.

Teksti: Tiina Vikman

Tietoa kirjoittajasta

Tiina
Vikman
ma. erityisasiantuntija
Turun kaupunki