Harjoittelijan kokemuksia Turun auto- ja pyöräpysäköintikokeilujen parissa

Monipuolista viestintää ja tiivistä sidosryhmäyhteistyötä

Kesä on taittumassa syksyksi ja tätä myötä myös kolmen kuukauden harjoittelujaksoni Turun kaupungilla lähestyy loppuaan. Olen Aili, mediatutkimuksen neljännen vuoden opiskelija Turun yliopistosta, ja olen toiminut tämän kesän projektiharjoittelijana Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen auto- ja pyöräpysäköintikokeilujen parissa. Kesän aikana olen päässyt edistämään pysäköintikokeilujen valmistelua, tutustumaan kattavasti hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä toteuttamaan kokeiluja koskevaa viestintäkampanjaa.

Kokeilujen tavoitteena on vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua sekä edistää turvallista pyöräpysäköintiä.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa yritykset ja sidosryhmät testaavat uusia vähähiilistä liikkumista edistäviä pysäköintipalveluja keskustassa Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun tukemina. Yhteensä auto- ja pyöräpysäköinnin kokeiluja toteutetaan vuoden 2021 aikana 13, joista ensimmäiset kuusi käynnistyivät jo harjoittelujaksoni aikana. Kesän kokeiluissa kaupunkilaiset ovat päässeet testaamaan muun muassa pysäköintipaikan löytämistä mobiilisovellusten ja verkkosivujen avulla, kadunvarsipaikan varaamista, pysäköintipaikan vertaisvuokrausta sekä pyörän pysäköimistä lukolliseen konttiin. Kokeilujen tavoitteena on vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua sekä edistää turvallista pyöräpysäköintiä. Samalla pyritään kehittämään uusia vähähiilisen liikkumisen palveluja, jotka voisivat jäädä kokeilujaksojen jälkeen käyttöön pysyvästi.

Työ pysäköintikokeilujen parissa on ollut kiinnostavaa, ja mielestäni on ollut hienoa seurata kokeilujen etenemistä alustavista suunnitelmista kohti lopullisia toteutuksia. Sidosryhmäyhteistyön kautta olen päässyt tutustumaan laajasti erilaisten yritysten ja Turun muiden kestävän liikkumisen hankkeiden toimintaan, ja tämä onkin kasvattanut omaa kiinnostustani kaupunkiympäristön kehittämiseen. Koen, että pysäköintikokeilut vastaavat tunnistettuihin haasteisiin Turun pysäköinnissä ja liikenteessä, ja kokeiluilla on todellista potentiaalia kehittyä pysyviksi palveluiksi. Tämän vuoksi myös kokeilujen valmistelujen edistäminen on tuntunut erittäin mielekkäältä.

Projektiharjoittelijana tehtäväni hankkeessa ovat painottuneet pitkälti kokeilujen viestintään ja fasilitointiin, joiden parissa onkin riittänyt puuhaa heti ensimmäisistä viikoista lähtien. Olen päässyt kesän aikana muun muassa työstämään Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen nettisivuja, suunnittelemaan somekampanjaa, pysäköintikokeiluista toteutettavia videoita ja esitettä, dokumentoimaan alkaneita kokeiluja sekä laatimaan lehdistötiedotteita, artikkeleja ja uutiskirjeitä. Viestinnän suunnittelu on ollut monipuolista ja innostavaa, ja koen oppineeni harjoittelun aikana paljon uutta erityisesti hankeviestinnästä. Vaikka välillä eteen on tullut myös haastavia tilanteita, on kaikesta selvinnyt kysymällä ja pyytämällä neuvoa. Yhdessä työryhmän ja yritysten kanssa olemme mielestäni onnistuneet kokeilujen näkyvyyden nostamisessa hyvin, ja olen oppinut paljon seuraamalla kollegojen työskentelyä.

Ennen kaikkea harjoittelusta jääkin mieleen loistava työporukka, joka on antanut minulle sopivasti vastuuta sekä tukea koko kesän ajan. Olen kiitollinen siitä, että minut on otettu aktiivisesti mukaan erilaisiin palavereihin ja pysäköintikokeilujen viestinnän suunnitteluun, eikä yksikään päivä harjoittelun aikana ole ollut samanlainen. Projektiluontoinen työskentely vaatii tiimin kesken hyviä vuorovaikutustaitoja, ja viestintäharjoittelijan näkökulmasta on ollut ilo huomata, kuinka hyvin kommunikaatio on sujunut myös etätöissä. Vastaavan projektin parissa voisinkin mielelläni työskennellä myös jatkossa.

Jään mielenkiinnolla seuraamaan kokeilujen edistymistä ja tuloksia, vaikkakin jatkossa vahvemmin kaupunkilaisen näkökulmasta. Loput kokeiluista alkavat syyskuussa, jolloin testataan muun muassa kimppakyydit mahdollistavaa sovellusta sekä mahdollisuuksien mukaan tapahtuman aikaista pysäköinnin ohjausta. Luvassa on myös kolme uutta pyöräpysäköintiin keskittyvää kokeilua, joita odotan innolla. Kannustankin kaikkia testaamaan pysäköintikokeiluja rohkeasti ja antamaan niistä palautetta! Näin pääset myös vaikuttamaan palvelujen kehitykseen.

Tässä kohtaa toivotan kaikille oikein mukavaa ja aurinkoista alkusyksyä! Kiitos kuluneesta kesästä niin koko hankkeen väelle kuin yrityksille ja sidosryhmillekin. Kesä on ollut antoisa ja tästä on hyvä jatkaa kohti uusia ammatillisia haasteita viestinnän parissa.

Tutustu kokeiluihin ja anna palautetta:

Lue lisää hankkeesta ja pysäköintikokeiluista osoitteessa turku.fi/pysakointikokeilut

Anna palautetta kokeiluista turku.fi/pysakointikokeilut-palaute

Aili Autio

Tietoa kirjoittajasta

Aili
Autio
Projektiharjoittelija
Turun kaupunki
Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa