Kaupungin palvelujen varaukset keskitetään Varaamoon

Turun Varaamo on käytettävyydeltään täysin saavutettava ja helppokäyttöinen myös mobiililaitteilla.

Turussa on otettu palvelujen varaamisessa käyttöön avoimen lähdekoodin Varaamo-palvelu. Käyttöönottoprojektissa palvelu jatkokehitettiin Turussa saavutettavaksi. Varaamon kautta voi ensimmäisessä vaiheessa varata pääkirjaston maksuttomia tiloja ja laitteita, jatkossa käyttö laajenee myös kaupungin muihin palveluihin. 

Turussa toimintatavat palvelujen varaamiseen ovat kirjavat, eikä kokonaistilannetta eri resurssien käytöstä ole saatavilla. Resursseilla tarkoitetaan erilaisia palveluja kuten liikuntasalivuoro, kokoustilavaraus, 3D-tulostimen käyttö tai asiantuntijan vastaanottoaika. Hajallaan olevaa varauskäytäntöä on lähdetty korjaamaan Konsernitasoinen resurssivarausten kehittäminen -projektissa osana Smart and Wise Turku -kärkihanketyötä. Projektissa luodaan yhteen asiakaskäyttöliittymään perustuva toimintamalli, jossa varausprosessi on aina asiakkaalle mahdollisimman samanlainen varattavasta palvelusta riippumatta. Asiakaskäyttöliittymäksi on valittu Varaamo.

Varaamosta löytyvät tällä hetkellä kaupungin pääkirjaston maksuttomat tilat ja laitteet. Palvelu toimii suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Vuoden 2020 aikana Varaamoon käyttö laajenee ja varattaviksi tulee myös kaupungin maksullisia palveluja, tiloja ja laitteita. Silloin verkosta voi varata esimerkiksi kokous- ja työskentelytiloja. Tulevaisuudessa myös yritykset ja yhteisöt voivat tarjota omia vastaavia palvelujaan tai niiden tukipalveluja Varaamossa.

DigiPointin koodarit jalostivat lähdekoodia

Varaamo ja sen taustajärjestelmä Respa ovat avoimen lähdekoodin tuotteita, jotka on alkujaan kehitetty Helsingin kaupungilla. Koodit on julkaistu avoimena lähdekoodina kaikkien kaupunkien vapaasti hyödynnettäviksi. Turun Varaamon käyttöönottoprojektissa koodit on muokattu Turun tarpeisiin sopiviksi. Tuotteiden jatkokehittäminen on kuitenkin sovittu toteutettavan kaupunkien välisenä yhteistyönä mm. siten, että jokainen mukana oleva kaupunki jakaa kehitystyönsä tuloksena syntyneen koodin kaikkien yhteistyökaupunkien käyttöön.

Varaamon ovat koodanneet Turun käyttöön kaupungin omat oppisopimuskoodarit, DigiPoint-tiimiläiset.

Turun Varaamo on käytettävyydeltään täysin saavutettava ja se täyttää näin ensimmäisenä Varaamo-toteutuksena Suomessa saavutettavuusdirektiivin kriteerit. Turussa tehtyjen koodimuutosten myötä Varaamo on helppokäyttöinen myös mobiili- ja tablettilaitteilla. Täysin uusia toiminnallisuuksia ovat respaan ja API-rajapintaan tehdyt ikärajoitteet, joita tarvitaan kirjaston tilojen ja laitteiden varaamisessa. Koodarit toteuttivat myös sähköpostien lähettämisen ns. "ei vahvistettaville" varauksille ja sähköpostipohjat tehtiin HTML-muotoon.

Varaamon ovat koodanneet Turun käyttöön kaupungin omat oppisopimuskoodarit, DigiPoint-tiimiläiset. Digipoint-tiimin toiminta on alkanut huhtikuussa 2019. Toiminnan tavoitteena on työsuhteen ja oppisopimuksen kautta nostaa tiimiläisten osaaminen yritysten edellyttämälle tasolle. Kahdeksan kuukauden työsuhteen jälkeen tiimiläisille on tarkoitus löytää työpaikat alan yrityksistä, tai vaihtoehtoisesti arvioidaan, miten heidän osaamistaan voitaisiin hyödyntää Turun kaupungilla.

Tunnistamon kautta tunnistautumiseen

Sähköisissä asioinneissa tunnistautumiseen on Turussa otettu käyttöön Tunnistamo-palvelu, joka mahdollistaa erilaiset tunnistautumisvaihtoehdot ja toimii tunnistautuneen kuntalaisen tietojen välittäjänä. Tunnistamo on avoimen lähdekoodin tuote, joka Varaamon tapaan on kehitetty Helsingin kaupungilla. Myös Tunnistamon koodit on julkaistu avoimena lähdekoodina kaikkien kaupunkien vapaasti hyödynnettäviksi. Turussa Tunnistamossa on otettu käyttöön tässä vaiheessa VRK:n kansallinen Suomi.fi-tunnistus ja Vaski-kirjastojen kirjastokorttikirjautuminen kuntalaisten tunnistamiseen sekä Turun AD-ratkaisu työntekijöiden identifiointiin. 

Tunnistamo on ensimmäisessä vaiheessa käytössä Varaamossa sekä kaupungin ja kuntalaisten vuorovaikutusta tukevassa Kerro kantasi -palvelussa.

Marjo Marjamäki

Tietoa kirjoittajasta

Marjo
Marjamäki
Projektipäällikkö
Smart and Wise Turku
Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta