Vuosi fiksusti ja viisaasti

Vähitellen olemme saaneet kerättyä oman alansa erityisosaajat ja joiltakin osin jopa huippuosaamista yhteen.

Ison Smart and Wise Turku -kärkihankkeen käynnistäminen on vaatinut paljon työtä ja osaamista monilta kaupungin eri toimialoilta. Vuoden aikana on ehtinyt tapahtua edistymistä kaikilla hankkeen osa-alueilla. Vähitellen olemme saaneet kerättyä oman alansa erityisosaajat ja joiltakin osin jopa huippuosaamista yhteen sekä kaupungin omasta organisaatiosta, että ulkoa palkattuna.

Vahva tunnustus turkulaiselle huippuosaamiselle on keväällä saatu erinomainen sijoitus yhtenä maailman edistyneimmistä älykaupungeista. Yhdysvaltalainen Future Today Institute arvioi maailman eri kaupunkien smart city -kehittämistä Tech Trends -raportissaan. Raportissa Turku sijoittui maailman kaupungeista seitsemänneksi älykkäimmäksi, parhaimpana kaupunkina Suomessa.

Vuoden aikana olemme ehtineet tehdä jo monenlaisia hienoja asioita, jotka pitävät Turun jatkossakin kehityksen kärjessä. Keväällä käynnistyi Turun Ilmastofoorumi, johon kokoontui mittava joukko päättäjiä, asiantuntijoita, yritysten ja yhteisöjen edustajia sekä johtavia virkamiehiä. Tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuonna 2029 ja se on Suomen suurien kaupunkien joukossa kaikkein kunnianhimoisin tavoite.

Lisäksi kevään aikana Smart and Wise Turku oli tukemassa nuorille suunnattua energian käytön ja säästämisen näkyväksi tuomisen kilpailua pelillistämisen keinon. Kilpailuun osallistui 12 joukkuetta kehittäen lapsille ja nuorille suunnattuja sovelluksia ja pelejä, joilla voi tuoda oman energian kulutuksen näkyviin vaikkapa omaan kännykkäänsä.

Lapsiperheiden ja opiskelijoiden tarpeet valmistelussa

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnassa on talven aikana tehty valmistelutyötä asiakaskeskeisten toimintatapojen käyttöönottoa varten. Ensimmäisinä pilottialueina ovat varhaiskasvatuksen lapsiperheen päivän palvelutarpeet ja opiskelijan elämäntapahtuman palvelut.

Opiskelijan elämäntapahtumassa on yhdessä valtiovarainministeriön kanssa tehty opiskelijan muuttoa opiskelupaikkakunnalle tukeva toimintamalli, joka helpottaa nuorta uudessa elämäntilanteessa. Toimintamallia on kehitetty erilaisia keinoälyratkaisuja koneoppimista ja chatbotteja hyödyntäen.

Turvallisuuden tilannekuva täsmentymässä

Turvallisuuden osa-alueella teimme syksyn aikana turvallisuuskyselyn kaupunkilaisille, joka antoi hyvän kuvan siitä, miten turvalliseksi asukkaat kokevat ympäristönsä. Turvallisuuden tunne ei merkittävästi muuttunut edellisestä kyselystä. Häiriökäyttäytyminen, poliisin palvelutason heikkeneminen ja autoilijoiden liikennekäyttäytyminen ovat turkulaisten mukaan kaupungin suurimmat ongelmat.

Turvallisuuden lisäämiseksi saimme valmiiksi tilannekuvajärjestelmän prototyypin, joka kertoo kaupungin kriittisen infrastruktuurin tilanteen. Ensimmäisessä vaiheessa yhteiseen tilannekuvanäkymään tuodaan häiriöt sähköverkossa, vedenjakelussa, tietoliikenteessä ja liikenteessä. Jatkossa mukaan tulee yhä enemmän tietoa eri kaupungin toiminnan kannalta tärkeistä järjestelmistä. Näkymän avulla viranomaiset voivat nopeammin arvioida häiriöiden vaikutuksia ja tehdä päätöksiä korjaavista toimenpiteistä.

3D - mallit kaupunkisuunnittelun apuna 

Kaupunkisuunnittelussa olemme pystyneet tarkentamaan väestöennusteita entistäkin tarkemmiksi ja pidemmälle aikavälille hyödyntäen tekoälyä. Väestömäärän kehittymisen ennakointi eri pienalueiden välillä helpottaa palveluiden suunnittelua. Päiväkotia tai koulua ei välttämättä kannata suunnitella alueelle, jonne ei pitkällä aikavälillä tule riittävästi lapsia.

Osana kaupunkiympäristön kehittämistä Turku julkaisi avoimena datana kaupungin 3D-mallin. Kaupunkimallia kehitetään jatkuvasti ja esimerkiksi Itäharjun ja Kupittaan alueelle rakentuva uusi Turun tiedepuiston alue mallinnetaan jo suunnitteluvaiheessa täysin 3D-mallina. Jatkossa mallin sisällä voi kulkea vaikka virtuaalilaseilla.

Osana kaupunkiympäristökehitystä Turku julkaisi yhdessä matkapuhelinoperaattori Elisan kanssa aikovansa Suomen 5G pääkaupungiksi. Turulla on hyvät mahdollisuudet olla nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien edelläkävijöiden joukossa koko maailmassa.

Turkulaiset löysivät Föli-pyörät

Liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä yksi näkyvimmistä saavutuksista on CIVITAS ECCENTRIC-yhteishankkeen kaupunkipyörien käyttöönotto vuosi sitten. Föli-fillarit ovatkin vakiinnuttavat asemansa osana kaupunkiliikkumista. Tärkeimpinä Smart and Wise selvitystöinä ovat olleet robottibussit, älykäs jokilautta ja älykkäät pysäköintijärjestelmät.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa syrjäytymisen ehkäisemisen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämisen toimenpideohjelman. Työtä varten tarvitaan paljon tietoa syrjäytymisen syistä. Tätä varten hankkeessa on tuotettu paljon uutta tietoa, mm. Syrjäytymisen Dynamiikka-työkalu yhdessä Me-säätiön kanssa, Syrjäytymiseen johtavat tekijät -tutkimustyöt ja FinsSote-tulokset kuntalaisten koetusta hyvinvoinnista ja terveydestä.

Lisäksi käynnistymässä on resurssivirtojen analyysi, jossa arvioidaan kaupungin nuorille 15 - 29 -vuotiaille suunnattujen palveluiden hyödystä suhteessa siihen käytettyihin resursseihin. Selvityksellä voidaan arvioida, millä palvelulla saadaan paras vaikuttavuus ja hyöty.

Turulle oma datayhtiö

Keväällä Turku teki päätöksen perustaa kaupungille oma datayhtiö Turku City Data Oy. Sen tavoitteena on luoda kaupungin tuottamasta raakadatasta jalostettua päätöksentekoa tukevaa tietoa. Datayhtiö on maailmalla yksi ensimmäisistä kaupunkien dataa yhdistelevistä ja hyödyntävistä yhtiöistä. Tiedon vastuullisella jalostuksella ja käytöllä on tulevaisuudessa täysin uudet mahdollisuudet tuottaa oikeanlaisia palveluja ja hyvinvointia kaupunkilaisille. Tässäkin Turku edelläkävijänä luo käytäntöjä sille, miten tietoa voi hyödyntää paremman ja asukkaiden tarpeita vastaavan kaupungin rakentamiseen.

Vuosi on ollut kiireinen ja kärkihanke on lähtenyt liikkeelle reippaasti. Kiitokset siitä hankkeessa työskenteleville ja hanketta tukeneille päättäjille ja kaupungin johdolle. Meillä on paljon fiksuja ja viisaita ihmisiä rakentamassa Turusta vieläkin älykkäämpää kaupunkia. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Teksti: Rami Savila, Hankejohtaja, Smart And Wise Turku -kärkihanke

Tietoa kirjoittajasta

Rami
Savila
Hankejohtaja, Smart and Wise Turku -kärkihanke
Turun kaupunki/Konsernihallinto