Irja Sahlberg – Luostarinmäen voimanainen ja turkulainen museopioneeri

Neitihän tekee pian koko kaupungista museon

Usein sanotaan, että historia on miesten kirjoittamaa. Varsin miehisessä museomaailmassakin poikkeuksen tekee kuitenkin Turun museohistorian grand old lady Irja Sahlberg (1904-1972).

Irja Sahlberg syntyi kaksikieliseen perheeseen Turussa vuonna 1904. Irjan tulevaa kiinnostustaan rakennushistoriaan ohjasi epäilemättä hänen isänsä ammatti. Rakennussuunnittelija Karl Johannes Sahlberg tunnetaan mm. Port Arthurin kaupunginosan talojen suunnittelijana, ja Irjan tehtävänä oli usein rakennussuunnitelmien puhtaaksi piirtäminen.

Irjan opintie vei Åbo Akademihin historia-aineiden ja kirjallisuuden pariin. Filosofian kandidaatiksi vuonna 1931 valmistuttuaan hän työskenteli mm. piirtäjänä kenttätöissä. Museouransa Irja aloitti Sagalundin museossa, josta siirtyi Turun historialliseen museoon vuonna 1937. Samana vuonna tehtiin päätös Turun Luostarinmäen museoimisesta. Irjan tehtäväksi määräytyi tietojen ja esineiden kerääminen sekä käsityöläisammattien tutkiminen suunnitteilla olevaa käsityöläismuseota silmällä pitäen.

Tähän tehtäväänsä Irja paneutuikin perusteellisesti. Yhteistyössä eri alojen käsityöläisten ja rakennusmiesten kanssa hän loi valtaosan Luostarinmäen verstaista ja asunnoista. Irja tunnettiin käytännönläheisenä ja uutterana museon päivittäisiin töihin osallistuvana ”maisterina”. Myöhemmin urallaan hän ajoi myös Qwenselin talon säilyttämisen asiaa.

Määrätietoisena museoiden puolestapuhujana Irja tunnettiinkin, ja vuonna 1953 hänet nimitettiin Turun kaupungin historiallisen museon johtajaksi. Naisen virkamiesura ei kuitenkaan ollut aikana helpoin mahdollinen miesvaltaisella kentällä. ”Neitihän tekee pian koko kaupungista museon” tokaisi kaupunginjohtajakin Irja puhuessa Luostarinmäen rakennuskannan säilyttämisen puolesta. Ura Turun kaupungin historiallisessa museossa kesti kuitenkin kaikkiaan yli 30 vuotta.

Terveisin Luostarinmäki

Irja Sahlberg ja konservaattori Reino Mattila tarkastelemassa Luostarinmäen taloa vuonna 1962. Turun museokeskus / Kauhanen.

Tietoa kirjoittajasta

Maiju
Tuisku
museolehtori
Turun museokeskus / Luostarinmäki