Luostarinmäki pienoiskoossa – käsityötä kaikille katsottavaksi ja kosketeltavaksi

Haastavaa oli saada kuvattua alueen ainutlaatuisuus ja tunnelma keraamiseen pienoismalliin.

Luostarinmäen historiallisille kujille ja pihapiireihin on ensikertalaisen helppo eksyä. Se on osa museoalueen viehätystä, mutta samalla sokkeloisen kokonaisuuden hahmottamien on tuntunut olevan hankalaa monelle vierailijalle. Niinpä Luostarinmäen kehittämishankkeen alkumetreillä yksi toive oli ylitse muiden: pienoismalli. Museon sisäänkäynnille sijoitettavan pienoismallin visioitiin olevan museokävijälle pièce de résistance: sopiva alkupiste museoelämykselle. 

Pienoismallit ovat perinteinen ja kiehtova tapa välittää historiaa ja oiva museopedagogian väline. Niihin liittyy huimaa käsityötaitoa ja suuri määrä tutkimustyötä. Malleihin tallentuukin sekä tarkoituksella että huomaamatta valtava määrä tietoa. Kolmiulotteiset mallit kutsuvat tutkimaan yksityiskohtia sekä ymmärtämään kokonaisuutta.

Luostarinmäellä käynnissä olevalle kehittämishankkeelle erityisen tärkeä tavoite on saavutettavuuden parantaminen, mikä ei ole helppo tehtävä maastoltaan haasteellisessa ja suojellulla museoalueella. Pienoismallin kautta avautuu ymmärrys koko alueesta, vaikka alueen joka nurkkaa ei pääsisi paikan päälle henkilökohtaisesti tutkimaan.

Helsinkiläisen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen erikoistuneen Avaava Oy:n kanssa lähdettiin syksyllä 2019 suunnittelemaan pienoismallia, jossa yhdistyisivät perinnekäsityö ja saavutettavuuden periaatteet. Visioissa oli ainutlaatuinen yhdistelmä näitä molempia. Käsityötaidon päivillä 20.-23.8. julkistetaan tämän yhteistyön lopputuote, joka muodostuu keraamisesta pienoismallista, selkokartasta ja kartta-avaimesta. Pienoismalli sijaitsee lipunmyynnin yhteydessä olevalla sisäpihalla.

Monista materiaalivaihtoehdoista juuri keramiikan katsottiin sopivan hyvin Luostarinmäelle. Sen jälki on perinteikästä, kaunista ja elävää, kuten Luostarinmäkikin. Haasteen alueen ikuistamisesta saveksi ottivat vastaan keraamikot Helka Ilola ja Everiina Rosberg. Kysytään Helkalta ja Everiinalta miltä projekti heidän näkökulmastaan tuntui?

Miten tämä projekti suhteutui aikaisempiin työtehtäviinne Helka ja Everiina?
- Projekti oli erilainen aiemmin toteutuneisiin projekteihimme verrattuna Luostarinmäen alueen ja sen rakennusten erityisyyden takia. Emme ole aiemmin tehneet pienoismallia kokonaisesta alueesta. Haastavaa oli saada kuvattua alueen ainutlaatuisuus ja tunnelma keraamiseen pienoismalliin. Aiemmin olemme tehneet myös alueen kohokartan itse ja nyt olikin erittäin mielenkiintoista päästä tekemään opaste yhteistyönä museon ja Avaavan kanssa. Oli hieno haaste päästä yhdistämään kaksi täysin eri materiaalista tehtyä osuutta toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Millainen oli Luostarinmäen keraamisen mallin valmistuksen tyypillinen työpäivä teille molemmille?
- Projekti koostui eri työvaiheista, jotka muokkasivat paljon työpäivää. Alussa kartoitimme Luostarinmäen aluetta kokonaisuutena ja sen pihojen ja rakennusten erityispiirteitä, värejä ja materiaaleja. Teimme materiaalikokeiluja ja valmistimme prototyypin, jossa pääsimme testaamaan eri tekniikoita ja lasitteita. Prototyypin valmistuttua teimme tarvittavat korjaukset alueen ja rakennusten muotoihin ja väreihin ja aloitimme lopullisen pienoismallin valmistuksen. Työpäivä pienoismallin valmistuksessa koostui siis suunnittelutyöstä, alueen maastonmuotojen, pihojen ja rakennusten tutkimisesta, materiaalikokeista ja protomallin ja lopullisen mallin valmistuksesta. Työpäivät eivät koskaan olleet samanlaisia. Teimme projektia muun työn ohessa ja kahdella eri paikkakunnalla, joten työpäivät olivat erittäin eläväisiä ja muuttuvia.

Luostarinmäen keraamisen pienoismallin suunnittelua.

Valmis pienoismalli on täynnä pieniä yksityiskohtia, mutta paljon piti myös jättää teknisen toteutuksen vuoksi pois. Millaiseksi arvioitte tutkimustyön määrän juuri tässä projektissa?
- Luostarinmäen alue ja sen yksilölliset rakennukset pakottivat tekemään paljon tutkimustyötä. Protomallin valmistus näiden tietojen pohjalta oli välttämätöntä, jotta lopullinen pienoismalli saatiin toteutettua mahdollisimman realistisesti ja saimme luotua alueen tunnelman pienoismalliin. Tutkimme aluetta ja rakennuksia tarkasti museon omista valokuvista ja Google Earthin kautta. Tutkimme kuvia ja mietimme, miten saamme rakennuksia yksinkertaistettua tarpeeksi, jotta pienoismalli on toteutettavissa säilyttäen kuitenkin alueen ainutlaatuisuuden.

Maallikosta juuri oikeiden sävyjen ja muotojen löytäminen tuntuisi haasteelliselta, vai miten on Helka ja Everiina?
- Oikeiden muotojen ja värien valitsemista varten valmistettiin useita keraamisia koepaloja, joiden avulla etsittiin malliin sopivia pintoja ja värejä. Pyrimme saamaan värit ja materiaalipinnat vastaamaan mahdollisimman hyvin todellisuutta. Pienen mittakaavan vuoksi yksinkertaistimme paljon rakennusten yksityiskohtia ja pyrimme miettimään mitkä ovat oleellisimmat yksityiskohdat alueen tunnelman kannalta. Lopulliset pinnat ja värit valittiin yhdessä museon edustajien ja Avaavan kanssa.

Pienoismallin sävyjä ja muotoja.

Mikä oli mielestänne Luostarinmäen projektissa innostavinta ja mikä puolestaan haastavinta?
- Luostarinmäen alue on iso ja yksityiskohtia löytyy paljon - se on haastava kokonaisuus erilaisine rakennuksineen ja pihoineen. Oli todella mielenkiintoista tutkia rakennuksia ja miettiä miten ne saisi toistettua keramiikasta pienessä mittakaavassa. Haastavaa, mutta myös samalla innostavaa, oli saada kuvattua alueen tunnelma käsityönä valmistettuun malliin. Rakastuimme Luostarinmäen alueeseen ensisilmäyksellä, joten jaksoimme tutkiskella sen sympaattisia yksityiskohtia loputtomasti. Nyt mallin valmistuttua Luostarinmäki tuntuukin todella omalta ja on tullut meille läheiseksi paikaksi, vaikka emme montaa kertaa ole alueella vierailleet. Oli myös todella innostavaa päästä työskentelemään ja ratkomaan ongelmia yhdessä museon ja Avaavan asiantuntijoiden kanssa.

Eli sanoisitteko Luostarinmäen ikuistamisen olleen keraamikolle helppo vai vaikea tehtävä?
- Projekti oli kokonaisuudessaan haastava, mutta erittäin mieluinen ja mielenkiintoinen tehtävä. Luostarinmäen alueen omalaatuisuus antoi myös meille rentoutta mallin toteuttamiseen, kun jokainen rakennus oli oma yksilönsä vinoine kattoineen ja elävine pintoineen. Projekti oli työläs, mutta opimme sen aikana todella paljon ja teimme töitä innostuneina alusta loppuun.

Luostarinmäen pienoismalli ylhäältä kuvattuna.

Luostarinmäellä vietetään Käsityötaidon päiviä 20.-23.8., jonka yhteydessä pienoismalli julkistetaan yleisölle. Millaista koette käsityöläisyyden olevan nykypäivänä?
- Käsityöläisyys nykypäivänä on haasteellista. Haastavaa on vaihtoehdon luominen massatuotannolle ja käsityöläisyyden säilyttäminen. Mielestämme viime vuosina on ollut kuitenkin nähtävissä voimakkaasti käsityöläisyyden arvostuksen nouseminen ja mielenkiinto myös itse tekemiseen on kasvanut. Esimerkiksi keramiikkakurssit ovat olleet tosi suosittuja ja uskomme, että oman tekemisen kautta myös arvostus käsityöläisiä kohtaan kasvaa. Tulevaisuudessa toivomme, että käsityöläisyyden arvostaminen kasvaa entisestään ja että se pystyisi kilpailemaan massatuotantoa vastaan.

- Luostarinmäen alueesta luotiin aivan ainutlaatuinen tunnusteltava koho-opaste, jossa on yhdistetty teollisesti valmistettu erityisesti näkövammaisia henkilöitä palveleva kohokartta käsintehtyyn keraamiseen pienoismalliin. Avaava on yli kymmenen vuotta tehnyt opastesuunnittelua erikoisalueenaan näkövammaisten opastaminen ja ensimmäistä kertaa pääsimme yhdistämään osaamisemme käsityötaitoon keramiikan alueella. Luostarinmäen alueesta syntyi vertaansa vailla oleva kohokartta, joka tarjoaa sekä näkeville että näkövammaisille henkilöille esteettömän ja elämyksellisen kokonaisvaikutelman, iloitsee Avaava Oy:n toimitusjohtaja Terhi Tamminen. 
- Luostarinmäen kohokartta tehtiin poikkiorganisatorisessa yhteistyössä Avaava Oy:n suunnittelijoiden ja keraamiikkojen Helka Ilola ja Everiina Rosbergin kanssa. Avaava on erikoistunut esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja inklusiivisiin suunnittelumenetelmiin. Erikoisalueenaan Avaavalla on kaikki käyttäjät huomioonottava opastusjärjestelmä, jossa luodaan katkeamaton reitti kaikille käyttäjille.

 

Tietoa kirjoittajasta

Anniina
Lehtokari
projektipäällikkö
Turun museokeskus