Terveisiä Tupakkatalon testipihalta

Uusi tekniikka mahdollistaa täysin uudenlaisen museokokemuksen ja herättää Luostarinmäen henkiin pienin muutoksin.

Työskentelin heinäkuusta lokakuuhun korkeakouluharjoittelijana Luostarinmäen kehittämishankkeessa. Aika kului nopeasti muun muassa Tupakkatalon testipihan asiakaskyselyn parissa. Testipiha toimi museokävijöille pienenä ennakkomaistiaisena siitä, mitä on luvassa vuonna 2022!


Luostarinmäen kehittämishanke on monivuotinen projekti, joka huipentuu ensi vuonna uudistuneen Luostarinmäen avautuessa yleisölle. Museokorttelissa tuodaan entistä vahvemmin esiin alueella asuneiden henkilöiden tarinoita erilaisten sisältöjen ja tekniikoiden kautta. Uusien tekniikoiden myötä kävijät pystyvät tutustumaan alueeseen katselemisen ja lukemisen lisäksi myös kuuntelemalla, haistamalla ja koskettamalla. Tämän lisäksi alueen saavutettavuus paranee muun muassa uusien opasteiden ja esteettömän sisäänkäynnin myötä.

Uuttaa tekniikkaa vanhassa ympäristössä

Näyttelytekstit tuotiin kävijöiden saataville interiööreissä puisina tekstitauluina ja pihamaalla valkoisina opastauluina. Puiset taulut oli mahdollista nostaa käteen niille suunnitelluista laatikoista, ja niiden kanssa sai kiertää vapaasti omaan tahtiin. Vastaavanlaisia puisia tauluja on luvassa myös muihin alueen taloihin. Sisällöstä ei tule olemaan pulaa, sillä kustakin tekstitaulusta löytyy kaksi tekstiä: niin informaatiopainotteiset teematekstit kuin alueella asuneiden henkilötarinoihin perustuvat tuokiokuvatkin.  

Äänimaailmaa testipihaan toivat neljään näyttelytilaan sijoitetut ääniraidat. Savukeverstaassa kuului savukkeen rullaamisen ääntä ja kauppiaan kamarissa kynän rapinaa eli kirjoittamisen ääntä. Turun palosta kertovassa huoneessa oli ääniraita, jossa kerrottiin suurpalosta ja tallista kuului hevosen hirnuntaa. Äänet saivat hyvän vastaanoton, ja niitä on tulossa lisää eri puolille Luostarinmäkeä ensi kesäksi. Äänet luovat elämän tuntua muiden muassa kujille ja verstaisiin, varastamatta kuitenkaan huomiota Luostarinmäen rauhalliselta, mennyttä aikaa henkivältä tunnelmalta.


Myös tuoksuja testattiin neljässä interiöörissä. Sikariverstaassa oli tuoreen sikarin tuoksua. Pikanelli-verstaassa tuoksuu luontaisesti, joten sinne ei tuotu omaa tuoksua, mutta se oli kuitenkin mukana kyselyssä. Nämä kaksi olivat luontaisia tuoksuja, joiden lisäksi Turun palosta kertovassa huoneessa ja tallissa kokeiltiin Britanniasta tilattuja synteettisiä tuoksuja. Uusi teknologia siis tukee ja monipuolistaa museokokemusta, ilman että se olisi näkyvillä museoalueella.  Myös tuoksuja on tulossa lisää Luostarinmäelle muutamiin pisteisiin.


Edellä mainittujen lisäksi tupakkatalon pihalla sijaitsevassa rakennuksessa testattiin uusia näyttelytekniikoita eri interiööreissä. Pikanelliverstaassa oli tv-näyttö, jossa pyöri pikanellin valmistuksesta kertova 18 minuutin mittainen video. Palovahdin huoneen interiööriin oli luotu yö hämärällä valaistuksella. Turun palosta kertovaan huoneeseen taas pääsi sisään ja istumaan pöydän ääreen. Samalla pystyi kokemaan, kuinka ahtaissa oloissa Luostarinmäellä asuttiin, erityisesti vuoden 1827 suurpalon jälkeen. Vastaavanlaisia pieniä uudistuksia on tulossa muihinkin interiööreihin. Ensi kesänä avautuvassa uudessa johdantonäyttelyssä Luostarinmäen historiaan ja asukkaisiin pääsee tutustumaan kosketusnäyttöjen kautta, ja yöaikaa tullaan esittelemään muutamassa interiöörissä. Joihinkin pihoihin on myös luvassa toiminnallisia näyttelykokonaisuuksia, joissa pääsee myös koskettamaan esineitä.


Positiivista palautetta

Tupakkatalon testipihan uusista tekniikoista kerättiin palautetta asiakaskyselyllä. Asiakaskyselyn tuloksia analysoimalla saatiin tietoa siitä, mitkä uusista tekniikoista olivat kävijöiden mieleen, ja mitkä taas vaativat vielä hiomista. Asiakaskyselyyn saatiin yli 300 vastausta eri kielillä, minkä lisäksi keräsin palautetta kävijöiltä haastattelujen muodossa. Palaute oli kautta linjan positiivista ja 90% kävijöistä antoi pihalle kokonaisarvosanaksi 4 tai 5, joka merkitsi erinomaista. Uudet tekniikat koettiin mielenkiintoiseksi tavaksi kokea museo uudella tavalla. Lomakkeiden kautta saatiin myös hyviä parannusehdotuksia, jotka tullaan ottamaan huomioon muiden pihojen sisältöjä valmisteltaessa.


Tupakkatalon testipihassa eri tekniikoita käytettiin tiiviisti ja virikkeitä löytyi joka aistille. Uusi tekniikka siis mahdollistaa täysin uudenlaisen museokokemuksen ja herättää Luostarinmäen henkiin pienin muutoksin. Uudistunut Luostarinmäki vastaa entistä paremmin nykypäivän museokävijän tarpeisiin unohtamatta alueen ainutlaatuista historiaa, saati hukkaamatta sen kiireetöntä ja ajatonta tunnelmaa.

 

 

Tietoa kirjoittajasta

Eemu
Laurila
Korkeakouluharjoittelija
Turun museokeskus