Myytit murtuvat Turun linnassa

Mikä mahtaa olla totuus?

Sanotaan, että museoissa historia herää eloon. Menneisyys konkretisoituu esineiden, interiöörien ja periodipukeutuneen henkilökunnan avulla. Silti on aina vaaran paikkoja, jotain jää kertomatta tai jotain ymmärretään väärin. Joistain asioista meillä saattaa jo entuudestaan olla tietoa tai olemme kuulleet aiheesta aiemminkin. Monilla saattaa olla hyvin vahva mielikuva siitä, millaista tiettynä aikana on ollut.

Rakennamme historiatietoisuuttamme usein romaanien, elokuvien, tv-sarjojen ja sarjakuvien pohjalta. Mielikuvia siitä, millaista oli ennen vanhaan, hiipii ajatuksiimme kuin varkain. Saatamme myös olla kuulleet joskus kiinnostavan tiedonjyväsen, joka on jäänyt itämään. Harva kokee tarpeelliseksi miettiä, oliko kyseessä fakta vai silkkaa fiktiota. Usein meille riittää hyvä tarina.

Toisaalta voimme haluta tietää historiasta kaiken. Luemme tutkimuskirjallisuutta ja uusimpia tieteellisiä artikkeleita eri aiheista. Tällöin saamme relevanttia tietoa menneestä. Toisaalta on syytä muistaa, että kyseessä on sen hetkinen tutkimus, joka on tehty tietty näkökulma silmällä pitäen. Ja pitää muistaa, että historia on tulkintaa. Mikä meille nyt näyttäytyy totena jonkin tutkimuksen valossa, voi muuttua seuraavan tutkijan paneutuessa aiheeseen eri lähdeaineistoa käyttäen tai lähteiltä eri kysymyksiä kysyen.

Voimme murtaa historiaan liittyviä myyttejä tämänhetkisten tietojemme pohjalta. Muistaen, että herkästi yleistämme historiallisia ilmiöitä, niin aikakauteen, alueellisiin rajoihin, kuin sukupuoleen tai asemaankin liittyen. Asiat ovat saattaneet olla niin, mutta ehkä ne kuitenkin olivat näin. Toisaalta jokin asia on voinut pitää paikkansa jossakin ja toisaalla ei. Murretaan siis keskiaikaan liittyviä yleisimpiä mielikuvia, käsityksiä, myyttejä oheisten videoiden avulla ja kerrotaan, miten asiat oikeasti olivat. Ehkä.

Tietoa kirjoittajasta

Susanna
Lahtinen
tutkija
Turun museokeskus / Turun linna