Cisco Networking Academy

CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE  -KOULUTUS

Cisco Networking Academy Programin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja taidot tietoverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Kerttulin lukio on ollut Ciscon koulutusohjelman paikallinen oppilaitos vuodesta 2001 alkaen.

CCNA-tutkinto on kansainvälisesti arvostettu tietotekniikan tutkinto, joka hyväksytään opinnoiksi useissa tietotekniikan korkea-asteen kouluissa. CCNA–kurssin materiaali (vuorovaikutteinen reaaliaikainen verkkomateriaali, oppikirjat, laboratorioharjoitukset sekä Cisco Packet Tracer -simulaatioharjoitukset) jakaantuu neljään erilliseen osaan (semesteriin). Kunkin semesterin aikana suoritetaan teoriaopintoja testeineen sekä käytännön laboratorioharjoituksia joko pitkälle kehitettyjä simulaattoreita hyödyntäen tai oikean verkkoraudan parissa laboratoriotiloissa.

Semestereitä 3-4 ei tarjota Kerttulin lukiossa, mutta erityisen hyvin Cisco-opinnoissaan edenneille opiskelijoille pyritään mahdollistamaan kurssien itsenäinen opiskelu laboratoriotöineen.

Kurssin teoria opetetaan englanninkielisen verkkomateriaalin avulla. Opetuskielenä on kuitenkin suomi. Kurssiin kuuluu myös käytännön laboratoriotöitä, jotka suoritetaan Kerttulin lukion tai ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan laboratorioissa ICT-talolla.

Opiskelija saa jokaisesta suoritetusta semesteristä erillisen todistuksen. Todistuksen avulla opiskelija voi pyytää CCNA-kurssien hyväksi lukemista jatko-opinnoissaan. Jos CCNA-tutkinto jää kesken, voi sen jatkaa valmiiksi esim. jossain suomalaisessa alan koulutustaantavassa oppilaitoksessa.