CIVITAS ECCENTRIC

CIVITAS ECCENTRIC:

Rahoittajat: Horizon 2020
Kokonaisbudjetti: 17 974 993 € (koko EU:n tasolla)                   

Turun kaupunki ja paikalliskumppanit: 3 237 000 €
Aikataulu: 2016–2020
Hankkeen nettisivut: www.civitas.eu/eccentric
Kotimainen hankekonsortio:
Varsinais-Suomen liitto / Valonia ja Lounaistieto
Turun ammattikorkeakoulu
Western Systems Oy
Turun Kaupunkiliikenne Oy
Gasum Oy
Itämeren kaupunkien liitto, Kestävien kaupunkien komissio

Yhteyshenkilöt:

Hankepäällikkö Stella Aaltonen
+358 44 907 5983, stella.aaltonen(a)turku.fi

Turusta fiksun liikkumisen edelläkävijä!

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029, ja fiksu liikkuminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Liikkuminen on vuonna 2029 ennen kaikkea kävelyä, pyöräilyä, sähköistä joukkoliikennettä ja ajoneuvojen yhteiskäyttöä. Kaikkia näitä kehitetään syyskuussa 2016 alkaneessa kansainvälisessä EU-rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa, jonka toiminnot tukevat myös kaupungin strategisia tavoitteita vetovoimaisesta Turusta.

Suomen ensimmäisellä CIVITAS-kaupungilla Turulla on puitteet kehittyä todelliseksi kansainväliseksi kestävien ratkaisujen mallikaupungiksi. Nelivuotisessa EU:n Horizon 2020 -rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa kehitetään fiksua liikkumista. Hankkeessa kehitetään sähköistä liikennettä, autojen ja pyörien yhteiskäyttöä sekä liikkuminen palveluna -mallia (Mobility as a Service, MaaS). Painopistealueena on Kupittaa.

CIVITAS ECCENTRICissä ovat mukana München, Madrid, Tukholma ja Ruse sekä laaja joukko muita eri tahoja , yhteensä 29. Turun yhteistyökumppaneina alueelta ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu, Western Systems Oy, Turun Kaupunkiliikenne Oy, Gasum Biovakka Oy. Konsortion viestintää tukee Turun kaupungin isännöimä Itämeren kaupunkien liiton Kestävien kaupunkien komissio. Turun ja sen paikallisten kumppanien rahoitusosuus on merkittävä noin 3,2 miljoonaa euroa vuosille 2016–2020.

 

Liikkuminen osaksi palveluja

Turun kaupungilla on merkittävä rooli CIVITAS ECCENTRIC:issä, sillä se johtaa eurooppalaista liikkuminen palveluna -kehitystyötä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti erityisesti Tukholman kanssa. Mukaan kehittämistyöhön halutaan myös kansallisia yrityksiä ja viranomaisia, joiden avulla vahvistetaan suomalaista edelläkävijyyttä.

Liikkuminen palveluna -mallin on tarkoitus Turussa edistää joukkoliikennepalveluja muun muassa kehittämällä digitaalisia tieto- ja maksujärjestelmiä sekä luomalla mahdollisuuksia paikallisten palveluiden integroinille osaksi palvelutarjontaa.  

Puhdas joukkoliikenne

Turku panostaa voimakkaasti puhtaisiin liikkumisratkaisuihin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi muun muassa sähköistämällä joukkoliikennettä ja laajentamalla biopolttoaineiden käyttöä. CIVITAS ECCENTRIC:issä Gasum Oy testaa biokaasuautoja sekä biokaasun käytön lisääntymistä logistiikassa.

Puhtaiden liikennevälineiden käyttö Turussa paranee huomattavasti. Turun ensimmäinen sähköinen bussilinja (linja 1 Satama-Lentoasema) sekä ensimmäinen julkinen bio- ja maakaasun tankkausasema otetaan käyttöön vuonna 2016.

Tiedepuisto- ja kampusalueen fiksut liikenneratkaisut

CIVITAS ECCENTRIC:issä kehitetään myös polkupyörien ja autojen yhteiskäyttöpalveluja. Kupittaalle avataan liikkumispiste, joka yhdistää yhteiskäyttöiset kaupunkipyörät ja yhteiskäyttöautot sekä julkisen joukkoliikenteen.

Hankkeen aikana kehitetään myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita muun muassa tutkimalla ja testaamalla pyöräilyä talviolosuhteissa ja kiinnittämällä huomiota pyöräverkoston turvallisuuteen. Tavoitteena on edesauttaa Tiedepuisto- ja Kampus-alueen yhteyttä Kupittaa-Itäharjuun pyöräily- ja kävelyreitein.

Samanaikaisesti Kupittaa-Itäharju-aluekokonaisuutta kehitetään myös Baltic Urban Lab -hankkeessa (BUL). BUL:issa luodaan menetelmiä, joilla kaupunkisuunnitteluun saataisiin mukaan alueen eri sidosryhmät, kuten asukkaat, yritykset ja yliopistot.

Vetovoimaista Turkua rakentamassa

Sähköpyörät- ja autot tulevat tutuksi myös kaupungin työntekijöille, sillä CIVITAS ECCENTRIC käynnistää kampanjoinnin puhtaiden liikkumisvälineiden puolesta. Näitä välineitä tullaan testaamaan myös kaupungin eri yksiköiden sisällä. 

CIVITAS ECCENTRIC sitoutuu tiiviisti Turun kolmeen strategiseen kärkihankkeeseen: Kupittaan alueen Kampus ja tiedepuistoon, keskustan kehittämiseen sekä kaupungin palvelujen digitalisointiin.

CIVITAS ECCENTRIC tarjoaa myös tilaisuuden luoda uudenlaista yliopistojen, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, jolla Turkuun syntyy maailmanluokan älykäs ja päästötön liikkumisjärjestelmä.
 

civ_eccentric_logo_full_eu.png
     

 

Yhteyshenkilöt:

Hankepäällikkö Stella Aaltonen
+358 44 907 5983, stella.aaltonen(a)turku.fi