CIVITAS ECCENTRIC

CIVITAS ECCENTRIC:

Rahoittajat: Horizon 2020
Kokonaisbudjetti: 17 974 993 € (koko EU:n tasolla)                   

Turun kaupunki ja paikalliskumppanit: 3 237 000 €
Aikataulu: 2016–2020
Hankkeen nettisivut: www.civitas.eu/eccentric
Kotimainen hankekonsortio:
Varsinais-Suomen liitto / Valonia ja Lounaistieto
Turun ammattikorkeakoulu
Western Systems Oy
Turun Kaupunkiliikenne Oy
Gasum Oy
Itämeren kaupunkien liitto, Kestävien kaupunkien komissio

Turusta tuli fiksun liikkumisen edelläkävijä!

Suomen ensimmäinen CIVITAS-kaupunki Turku on kehittynyt todelliseksi kansainväliseksi kestävien ratkaisujen mallikaupungiksi. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029, ja fiksu liikkuminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Liikkuminen on vuonna 2029 ennen kaikkea kävelyä, pyöräilyä, sähköistä joukkoliikennettä ja ajoneuvojen yhteiskäyttöä. Liikkumisesta on myös tullut palvelu. Kaikkia näitä teemoja kehitettiin nelivuotisessa, EU:n Horizon 2020 -rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa, jonka toiminnot tukivat myös kaupungin strategisia tavoitteita vetovoimaisesta Turusta. Hankkeen painopistealueena oli Kupittaan kaupunginosa.

CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa olivat mukana myös München, Madrid, Tukholma ja Ruse sekä 29 muuta tahoa. Turun paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu, Western Systems Oy, Turun Kaupunkiliikenne Oy ja Gasum Oy. Konsortion viestintää tuki Turun kaupungin isännöimä Itämeren kaupunkien liiton Kestävien kaupunkien komissio. Turun ja sen paikallisten kumppanien rahoitusosuus oli huomattava: noin 3,2 miljoonaa euroa vuosille 2016–2020.

Katso lisää videoita täältä.

Liikkuminen osaksi palveluja

Turun kaupungin rooli CIVITAS ECCENTRICissa oli merkittävä, sillä se johti Euroopan laajuista liikkuminen palveluna -kehitystyötä, Mobility as a Service (MaaS). Yhteistyötä tehtiin tiiviisti erityisesti Tukholman kaupungin kanssa. Suomalaista edelläkävijyyttä vahvistettiin myös tekemällä yhteistyötä kotimaisten yritysten ja viranomaisten kanssa.

Liikkuminen palveluna -malli edistää Turussa joukkoliikennepalveluja muun muassa kehittämällä digitaalisia tieto- ja maksujärjestelmiä sekä luomalla mahdollisuuksia paikallisten palveluiden integroimiselle osaksi palvelutarjontaa. Lue lisää Guidelines on how to implement MaaS in local contexts -julkaisusta (EN).  

Puhdas joukkoliikenne

Turku panostaa voimakkaasti puhtaisiin liikkumisratkaisuihin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi muun muassa sähköistämällä joukkoliikennettä ja laajentamalla biopolttoaineiden käyttöä. CIVITAS ECCENTRICin partneri Gasum Biovakka Oy testasi hankkeessa biokaasurekkoja ja edisti biokaasun käytön lisääntymistä logistiikassa.

Puhtaiden liikennevälineiden käyttö Turussa parani hankkeen aikana huomattavasti. Turun ensimmäinen sähköinen bussilinja (linja 1 satamasta lentoasemalle) sekä ensimmäinen julkinen bio- ja maakaasun tankkausasema otettiin käyttöön vuonna 2016. Sittemmin linjalla 1 kulki kuusi sähköbussia ja rohkaisevien kokemusten pohjalta Turun seudun joukkoliikenne Föli teki päätöksen hankkia 47 uutta bussia, jotka aloittavat toimintansa kesällä 2021. Myös kaasuasemaverkosto on kasvanut kolmeen asemaan. 

Pyöräilyä ympäri vuoden

Hankkeen näkyvimpiä aikaansaannoksia oli Suomen ensimmäinen ympärivuotisesti palveleva kaupunkipyöräjärjestelmä Föli-fillarit, joka integroitiin osaksi joukkoliikennettä.  Kaupunkipyörien tavoitteena on edistää autotonta elämäntapaa tuomalla Turkuun uusi liikkumistapa, joka helpottaa ja nopeuttaa erityisesti keskusta-alueen lyhyitä siirtymiä. Kaupunkipyörien myötä halutaan lisätä pyöräilyn houkuttelevuutta ja suosiota, minkä lisäksi niiden odotetaan helpottavan pyöräilyä Turun keskustan alueella. Kaupunkipyörän voi vuokrata miltä tahansa kaupunkipyöräasemalta ja sen voi palauttaa mille tahansa asemalle. Pyöriä järjestelmässä on 300 kappaletta ja asemia 41.

Föli-fillarit rakennettiin uudenlaisella tavalla, mikä mahdollistaa erilaiset lippuintegraatiot, kuten pyörien käytön Fölin kausikorteilla. Lisäksi järjestelmän mainostila on kilpailutettu erikseen. Kaupunkipyörät ovat lisänneet ympärivuotisen pyöräilyn näkyvyyttä Turussa, ja Föli-fillarit saivatkin ympärivuotisuutensa ansioista valtakunnallisen Vuoden pyöräilyteko -tunnustuksen vuonna 2018. Lue lisää fölläreistä.

Kokeiluna alkanut talvipyöräilyn testireitti on myös vakiinnutettu osaksi kaupungin palveluja. Reittiä ylläpidetään talvikuukausina harjasuolaamalla tienpinta puhtaaksi lumesta. Alun perin 12 kilometrin pituista reittiä aiotaan laajentaa niin, että vuonna 2025 se kiertelisi jopa 80 kilometrin mittaisella matkalla. Lisää talvipyöräilystä Turussa täältä.

Hankkeen aikana toteutettiin myös kaksi pyöräilybarometria, joissa turkulaiset saivat kertoa ajatuksistaan Turusta pyöräilykaupunkina. Barometrit löytyvät täältä.

Kokeilukulttuuria ja osallistavaa suunnittelua

Hankkeen kantavia teemoja olivat ketterät kokeilut ja ihmisten osallistaminen. Tästä esimerkkinä ovat asukkaiden kuuleminen liikennetyöjärjestelmän uudistamisessa ja sähköisten kulkuneuvojen kokeilu kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Erilaisia kevyitä sähköajoneuvoja, kuten sähköpyöriä ja -potkulautoja sekä sähköinen yhteiskäyttöauto liisattiin palvelemaan henkilöstön liikkumistarvetta. Yhteiskäyttöauto oli iltaisin ja viikonloppuisin myös kaupunkilaisten hyödynnettävissä. Täältä voit lukea lisää ja Sujuvasti sähköllä -kokeilusta.

Hankkeen aikana kokeiltiin myös erilaisia liikenteenohjauksellisia ratkaisuja. Kupittaan liikuntahallin edusta rauhoitettiin moottoriliikenteeltä. Alueen turvallisuus lisääntyi huomattavasti. Lue lisää Kupittaanpuiston liikennekokeiluista.

Vetovoimaista Turkua rakentamassa

CIVITAS ECCENTRIC sitoutui tiiviisti Turun kolmeen strategiseen kärkihankkeeseen: Kupittaan alueen Kampus ja tiedepuistoon, keskustan kehittämiseen sekä Smart and Wise Turkuun.

CIVITAS ECCENTRIC tarjosi tilaisuuden luoda uudenlaista yliopistojen, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, jolla Turkuun syntyy maailmanluokan älykäs ja päästötön liikkumisjärjestelmä.

Lue lisää raportista CIVITAS ECCENTRIC – Turku fiksun liikkumisen edelläkävijänä (pdf).

Tutustu myös näihin:

 

     

Yhteyshenkilöt:

Hankepäällikkö Stella Aaltonen
+358 44 907 5983, stella.aaltonen(a)turku.fi