Avoin tietokanta Varsinais-Suomen Linked Events

DigiBagissa tarjolla:

Kuuntele COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharjun näkemyksiä siitä, miksi avoin tiedon välitys ja avoimen koodin sovellukset ovat nykypäivänä ainoa järkevä tie: Videot ja podcastit

Linked Events -koodit Turun kaupungin Githubissa: 

Kysy lisää tai tilaa heti organisaatiotunnukset osoitteesta: linkedevents@turku.fi 
 

 

 

Varsinais-Suomen Linked Events on tapahtuma-, harrastus- ja koulutustietojen avoin tietokanta. Linked Eventsiin syötetyt koulutussisällöt ovat Varsinais-Suomessa pääasiassa vapaan sivistystyön kursseja. 

Turun kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen ryhmä Turku DEV on vastannut Linked Events -sovelluksen rajapinta-, backend ja frontend-kehittämisestä Varsinais-Suomen tarpeisiin ajalla 05/2020-05/2022.  

Turku DEV aloitti kehittämisen Helsingin kaupungin jakaman Linked Eventsin avoimen lähdekoodin pohjalta. Linked Events mahdollistaa koneluettavan, yhtenäisen tiedon liikkumisen avoimeen tapahtumatietokantaan. Sovelluksen frontend on rajapintayhteensopiva. Frontend on myös rakennettu Turku DEVin johdolla vastaamaan Web Content Accessibility Guidelinesia eli WCAG-standardia vaatimuksia.  

Kenelle? 

Moni toimija lisää tapahtuma-, harrastus- ja koulutussisältöjä omiin kalentereihin ja omille nettisivuilleen. Näistä lähteistä tiedot eivät ole muiden käytettävissä. Niinpä onkin aika siirtyä suljetuista kalentereista yhteiseen avoimeen tietokantaan! 

Varsinais-Suomen tapahtumajärjestäjät, harrastuspuolen toimijat, seurat, järjestöt ja vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat lämpimästi tervetulleita käyttämään yhteistä avointa tietokantaa. 

Mikä tekee tästä ainutlaatuisen? 

Tietokanta perustuu avoimiin rajapintoihin, joka tarkoittaa sitä, että tietokantaan syötetyt tiedot ovat helposti erilaisten sovellusten käytettävissä. Tapahtumatieto voi näkyä esimerkiksi kuntien tapahtumakalentereissa, koulutus- ja kurssisisältö oppilaitosten koulutuskalentereissa ja harrastustieto seurojen ja yhdistysten omilla sivuilla. 

Linked Eventsiä voi käyttää yksityishenkilönä tai organisaationa. Yksityishenkilöllä on oikeus lisätä sisältöä Linked Eventsiin kirjautumisen ja tunnistautumisen kautta. Linked Eventsissä on käytössä Tunnistamo-ratkaisu.  

Organisaatioille tarjotaan mahdollisuutta käyttää organisaatiotason tunnuksia. Tällöin saman organisaation henkilöt voivat helposti hallita, syöttää ja julkaista oman organisaationsa tapahtumia.