Sanastotyö ja luokittelumalli

Digikannustin-hankkeen tuotoksena on julkaistu luokittelumallit, joiden avulla kunnat voivat kertoa laadukkaammin tapahtumista, harrastuksista ja vapaan sivistystyön koulutuksista. Mallit soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi tapahtuma- harrastus ja koulutuskalentereissa tai -tietokannoissa. Mallit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa omiin tarpeisiin.

Luokittelumalleja olivat muodostamassa Turun kaupungin lisäksi naapurikunnat Kaarina, Raisio ja Naantali sekä Pieksämäki ja Tampere.

Kenelle?

Mitä enemmän saamme kuntia käyttämään tekemäämme luokitusta, sitä paremmin saamme jaettua tapahtuma-, harrastus- ja koulutustietoa keskenämme. Pitkän tähtäimen lopputuloksena voi olla esimerkiksi kansallinen tapahtumakalenteri, josta voi helposti katsoa mitä hauskaa tehdä matkalla Hangosta Utsjoelle. 

Mikä tekee tästä ainutlaatuisen?

Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö – kuten tässä tapauksessa tapahtumien, harrastusten ja vapaan sivistystyön kurssien sanoittaminen yhteisesti sovitulla tavalla – helpottaa palveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä, ja on kustannustehokasta. Tieto löytyy helpommin ja järjestelmät keskustelevat paremmin keskenään.

Luokittelutiedot eivät perustu hiharavistukseen vaan mallit on muodostettu sanastotyön ammattilaisen Sanastokeskuksen johdolla ja tiiviissä yhteistyössä tapahtuma-alan ammattilaisten, harrastussektorin edustajien ja koulutuspuolen osaajien kanssa.
Malleissa käytetään luokituksen ja ontologian yhdistelmää, jossa sisällön karkeampi kuvailu tehdään luokituksen avulla ja tarkempi kuvailu ontologiasta poimittavilla asiasanoilla. Näin pärjätään yksinkertaisella luokituksella, jota on helppo käyttää, ja ontologiasta poimitut asiasanat auttavat tarkentamaan hakutuloksia.