Tarvelähtöiset palvelupolut

Tarvelähtöisten palvelupolkujen kehittämisprojektissa päästiin kokeilemaan ja testaamaan, miten palvelutietoja kannattaisi käyttää ja näyttää asiakaslähtöisesti kunnan verkkopalvelupoluissa. 

Projektin vastuutahona oli Turun kaupunki, ja yhteistyöhankekuntia olivat Akaa, Jyväskylä, Kaarina, Pori, Tampere, Vantaa ja Varkaus. Turku hyödyntää hankkeen tuotoksia verkkopalvelu-uudistuksessaan, joka on käynnistymässä. 

Mitä tehtiin käytännössä?

  • Huolellinen palvelumuotoiluprosessi tuotti kokonaiskäsityksen siitä, miten palvelutietoja kannattaisi näyttää kunnan verkkopalvelupoluissa.
  • Palvelumuotoilun lähes käsin kosketeltavana tuotoksena syntyi kaksi klikattavaa prototyyppiä (ja niistä molemmista sekä työpöytä- että mobiiliversiot), joita testattiin ihan oikeilla ihmisillä, minkä jälkeen niitä hiottiin edelleen. Näistä muodostui malliesimerkki palvelupoluista. Prototyypeissä esiteltiin esimerkkejä mielikuvituskunta Palpolan palveluista.
  • Syntyi palveluviestintämallin ensimmäinen versio Palvelupolut 1.0. Jatkokehityksessä syntyy Palvelupolut 2.0 (ja sen jälkeen 3.0, 4.0, 5.0 jne.). Palvelupolut 1.0:n toimittaja oli Wunder Finland Oy, ja 2.0:ssa toimittajakumppanina on Digitalist Finland Oy.

Kaikki projektissa tehty on avoimesti jaossa Turun kaupungin GitHubissa, josta löytyvät tuotosten ensimmäisten versioiden koodit. Olisi upeaa, jos sieltä koodin hyödynnettäväkseen ottavat tahot jakaisivat jatkokehitetyn koodin jälleen avoimeen käyttöön kaikkien kuntien iloksi!