Hakutermianalyysi

DigiBagissa tarjolla:  

Video (YouTube):

Video avautuu YouTubessa. Voit katsoa sen myös osissa. Pääset valitsemaan haluamasi kohdan soittolistasta.

 

Turku.fi-hakutermianalyysi tehtiin keväällä 2021, ja se loi pohjan palvelumuotoilumenetelmin tehdylle asiakas- ja tarvelähtöisten palvelupolkujen suunnittelulle.

Mitä tutkittiin?

 Analyysin tavoitteena oli: 

  • auttaa datan avulla kehittämään asiakasviestintää turku.fi:ssä ja kuntien verkkosivuilla
  • oppia ymmärtämään minkälaisilla hakutermeillä kävijät saapuvat sivustolle Google-hausta ja
  • minkälaisia hakutermejä he mahdollisesti käyttävät kun tekevät hakuja turku.fi-verkkosivuston sisällä.

Näiden kautta hahmotettiin tarpeita, joita kaupunkilaisilla on, kun he tulevat Turun verkkosivustoille – ja näkökulmaa laajentamalla ylipäätään kunnan verkkosivuille. Analyyseissa heijastuu aina niiden ajankohta, ja siksi tässä analyysissä korostuivat koronaan liittyvät haut. 

Kenelle? 

Analyysin avulla saatiin paljon tietoa käyttäjien aidoista tarpeista. Tuloksia hyödynnettiin Palvelupolut-hankkeen palvelumuotoiluprosessissa eli käyttäjä- ja tarvelähtöisessä suunnittelussa sekä hankkeen käyttäjäymmärrysanalyysin työstön tukena. Sitä voi hyödyntää myös minkä tahansa kunnan verkkopalvelun tarvelähtöisessä kehittämisessä.

Analyysi on tehty turku.fi:hin liittyvästä datasta, mutta koska kuntalaisten ja kuntien sivustojen käyttäjien tarpeet ovat hyvin samantapaisia kautta maan, voivat muut kunnat ottaa analyysin tuloksia hyötykäyttöön ilman, että on välttämätöntä tehdä tai teettää omaa analyysiä. 

Turun kaupunki hyödyntää hakutermianalyysiä hankekauden jälkeen alkaneessa Turun verkkopalvelu-uudistuksessa. 

Mikä tästä tekee ainutlaatuisen? 

Kattava, analytiikka-ammattilaisen tekemä hakutermianalyysi antaa runsaasti eväitä suunnitella verkkopalveluita aidosti tarvelähtöisiksi eli sellaisiksi, että ne perustuvat todelliseen käyttäjädataan, eivätkä esimerkiksi organisaation kenties hiukan luutuneisiin käsityksiin siitä, mitä sen asiakkaat tarvitsevat. Hankkeen tuottama hakutermianalyysi on hyvin laaja, mutta sen voi toteuttaa myös suppeammassa muodossa kunkin kunnan resurssien mukaan.