Palpola-prototyypit

Mitä?

 • Palvelumuotoiluprosessin tuloksena saadun asiakasymmärryksen perusteella rakennettiin kahteen erilaiseen tunnistettuun asiakastarpeeseen perustuvat klikattavat prototyypit, joista molemmista tehtiin sekä työpöytä- että mobiiliversiot. 
   
 • Asiakastarpeiksi valikoituivat toisaalta melko monimutkaistakin vuorovaikutusta kunnan ja kunnan verkkosivujen kanssa vaativa tarve ”haluan hakea päivähoitopaikan lapselleni” ja toisaalta hyvin pistemäinen tarve ”haluan mennä uimarannalle”.
   
 • Prototyypit rakennettiin Palpola-nimiselle mielikuvituskunnalle, koska haluttiin välttää niiden leimautumista jonkun tietyn olemassa olevan kunnan ratkaisuksi. Toki protoissa vilahtelee siitä huolimatta joitakin Turkuun liittyviä viittauksia.
   
 • Prototyyppejä testattiin sekä nk. valvottujen käyttäjätestausten avulla että käyttäjäkyselyillä. Testauksista saatiin erittäin arvokasta tietoa siitä, mikä protoissa toimi ja mikä ei, ja kehittämistä jatkettiin saatujen palautteiden perusteella. Vaihe oli melko työläs, mutta ehdottomasti kannattava.
   
 • Prototyyppejä hiottiin erittäin huolellisesti ja pitkään, jotta niiden avulla olisi mahdollista näyttää mahdollisimman ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla, miten palvelutietoja voisi esittää palvelupolkumaisesti verkkopalveluissa. Protot muodostuivat lopulta ”kaikkien unelmien täyttymykseksi” eli ne ovat ideaaliversioita kunnan sivuilla toteutettavasta palvelupolkuratkaisusta. Niitä ei siis välttämättä ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi kunnan uuden verkkopalvelun MVP-versiossa.

Kenelle?

 • Prototyyppien tarkoituksena on synnyttää kunnille ideoita ja ajatuksia siitä, millaisia oman kunnan verkkopalvelun palvelupolut voisivat hienoimmillaan olla, jos ne täyttäisivät "ihan oikeiden ihmisten" aidot tarpeet.

Mikä tekee tästä ainutlaatuisen?

 • Prototyyppien testauksista opittiin myös, että ihmisten tarpeet ovat usein hyvin käytännönläheisiä ja pieniä, mutta heille merkittäviä (esimerkki: ”haluaisin, että verkkosivuilla kerrottaisiin, jos uimarannalla on sinilevää”). Kuntien verkkopalvelut ovat usein melko kankeita reagoimaan näihin pieniin tarpeisiin. Myös tältä osin hanke toivoo omalta osaltaan inspiroivansa kuntia pyrkimään entistä tarvelähtöisempien verkkopalvelujen kehittämiseen.

Alla kuvia prototyypistä:

 1. Päivähoito Palpolassa -desktop-näkymä
 2. Etsi päivähoitopaikka
 3. Uimarannan palvelukortti mobiilinäkymässä