Palvelupolkujen tekninen toteutus

Kuntaliitto: Avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille  

Olimme Digikannustin-hankkeiden aikana Turun kaupungin edustajina mukana työryhmässä kehittämässä Kuntaliiton vetämää Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia.

Työpajojen tuotoksena julkaistiin opas, joka pyrkii vastaamaan avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä tuomaan esille avoimen lähdekoodin erityispiirteitä. Opas on laadittu kuntien hankintojen tueksi yhteistyössä Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksen COSS ry:n kanssa. 

Avoimen lähdekoodin hankintoihin keskittyvää selkokielistä opasta ei aiemmin ole ollut saatavilla.