Design System ja Storybook

Palvelupolut 1.0 -projektin yhtenä kokeilun kohteena oli luoda Design System -ajatteluun perustuva komponenttikirjasto, jota muut kunnat voisivat vapaasti hyödyntää toteuttaessaan Palvelupolut-ratkaisua omissa verkkopalveluissaan. 

Palvelupolut 1.0:n toimittaja käyttää päivittäisessä kehittämistyössään Storybookia, joten Palvelupolut-komponenttikirjasto rakentui luontevasti sinne. Tavoitteena oli, että tarjolla olevat komponentit olisivat saavutettavia, ja vastaisivat joko prototyypeissä esiteltyjä, tai sekä prototyypeissä esiteltyjä että Drupal 9 -toteutuksessa käytettyjä komponentteja.

Projektissa saatu kokemus – joka oli samalla ensimmäinen Turun kaupungin askel ylipäänsä Design Systemin suuntaan – opetti, että kiireisen projektin yhteydessä ei ole järkevää yrittää rakentaa erityistä osaamista vaativaa ja jatkuvaa ylläpitoa edellyttävää järjestelmää. Muun muassa komponenttien käytön ohjeistus sekä niiden saavutettavuus ylsivät projektin aikana vasta ensimmäiseen vaiheeseensa. Samoin opittiin, että valittu komponenttikirjaston muoto ei ole niin kätevästi hyödynnettävä kuin alunperin kuviteltiin. 

Jatkokehitys on siis välttämätöntä. On mahdollista, että Turku alkaa rakentaa omaa varsinaista Design Systemiään uudesta näkökulmasta, ja projektin Storybook jää kokeiluksi, jolla oli oma hyödyllinen tehtävänsä projektin kokonaisuudessa.

Palvelupolkujen Storybookia voi näillä reunaehdoilla tutkailla nykyisessä ensimuodossaan, ja ottaa sieltä mahdollista inspiraatiota omaan tekemiseen.