PTV-OUT-integraatio

Mitä tehtiin?

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tutkia ja testata, miten Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) dataa voidaan hyödyntää palvelupolkujen osana kunnan verkkopalvelussa

Erityinen näkökulma oli, että vaikka moni kunta olikin jo hakenut nk. rajapinnan kautta PTV-tietoja verkkovuilleen, olivat toteutukset olleet usein melko suoraviivaisia, eivätkä kaikissa tapauksissa ehkäpä parhaimmalla tavalla kuntasivujen käyttäjää palvelevia. Oli mielenkiintoista päästä kaivelemaan sitä, mistä em. suoraviivaisuus mahdollisesti on voinut johtua, ja mitä asialle voisi kenties tehdä.

PTV-tiedot kunnan verkkopalvelun palvelupoluissa -tarkoitusta varten rakennettiin nk. PTV-OUT-integraatio Drupal 9 -järjestelmän ja PTV:n välille

Kenelle tästä voisi olla hyötyä?

Hanke halusi nähdä, miten PTV-tietoja voisi hyödyntää tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin, ja mitä se edellyttäisi esimerkiksi palvelupolkujen designilta. Ajatuksena oli, että hankkeen tekemät kokeilut ja kokemukset hyödyttävät myös muita kuntia, kun ne suunnittelevat  PTV-datan hakemista rajapinnan kautta kunnan verkkopalveluun. 

Mikä tekee tästä ainutlaatuisen?

Projektissa rakennettiin nk. PTV-OUT-integraatio PTV:n ja Drupal 9 -sisällönhallintajärjestelmän välille. Tämä yhdistelmä on ollut vielä melko harvinainen (yleisemmin on rakennettu yhdistelmää PTV-OUT + WordPress), ja siksi oli hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä siitä opittaisiin.

Integraatio Drupal 9:ään syntyi melko nopeasti teknisenä tapahtumana, ja rajapinnan todettiin toimivan hyvin, mutta myös haasteita kohdattiin. Kävi mm. ilmi, että vaikka tuoteomistaja oli hyvin perillä rajapinnan kautta tulevan PTV-datan moninaisuudesta (onhan hän mm. saanut leikkimielisen vuoden 2021 PTV-suurlähettilään tittelin!), ei kaikkia eri vaihtoehtoja ollut kuitenkaan osattu ottaa huomioon designissa.

Toinen haaste liittyi PTV-tietojen laatuun. Tietojen hyödyntämisen tärkein edellytys on, että tiedot ovat lähtöpisteessään laadukkaita ja ajan tasalla. Turun kaupunki on tehnyt PTV:n olemassaolon alkuaikoina ratkaisun, jossa PTV-tiedot tuotetaan Turun kaupungin Drupal-julkaisujärjestelmässä ja viedään sieltä IN-rajapinnan kautta PTV:hen. Ratkaisun takia Turun PTV-tiedot ovat olleet jo melko kauan vajaita, ja laadussa on ollut puutteita. 

Tämä vaikutti suoraan siihen, että vielä Palvelupolut 1.0:ssa ei voitu testata täysimittaisesti PTV-tietoja palvelupoluissa, koska testidatana olleet Turun kaupungin tiedot eivät sisältäneet kaikkea mahdollista PTV-dataa.

Integraation rakentaminen oli tästä huolimatta erittäin hyödyllistä, koska sen avulla hanke on pystynyt näyttämään, miten todellinen PTV-data näkyy palvelupoluissa, ja ensimmäinen kokemus on tuottanut selkeän näkemyksen siitä, mitä integraatiossa on vielä syytä jatkokehittää. Näitä ajatuksia esitellään osiossa Jatkokehitys.