Videotallenteet ja podcastit

Siirry kohtaan Podcastit

Hakutermianalyysi-video

Hakutermianalyysi toteutettiin osana Palvelutietojen palvelupolkumainen esittäminen kuntien verkkopalvelussa -projektia. Analyysin tavoitteena oli: 

  • auttaa datan avulla kehittämään asiakasviestintää turku.fi:ssä ja kuntien verkkosivuilla
  • oppia ymmärtämään minkälaisilla hakutermeillä kävijät saapuvat sivustolle Google-hausta ja
  • minkälaisia hakutermejä he mahdollisesti käyttävät kun tekevät hakuja turku.fi-verkkosivuston sisällä.

Analyysin avulla saatiin paljon tietoa käyttäjien aidoista tarpeista. Tuloksia hyödynnettiin Palvelupolut-hankkeen palvelumuotoiluprosessissa eli käyttäjä- ja tarvelähtöisessä suunnittelussa sekä hankkeen käyttäjäymmärrysanalyysin työstön tukena. Sitä voi hyödyntää myös minkä tahansa kunnan verkkopalvelun tarvelähtöisessä kehittämisessä.

Analyysin taustat ja tulokset esittelee videolla silloinen senior analytics strategist Päivi Kilo Wunder Finland Oy:stä. Video on tehty keväällä 2021.

Video avautuu YouTubessa. Voit katsoa sen myös osissa. Pääset valitsemaan haluamasi kohdan videonäkymän oikean yläkulman valikosta "soittolista".

 

Käyttäjäymmärrysanalyysi-video

Käyttäjäymmärrysanalyysi toteutettiin osana Palvelutietojen palvelupolkumainen esittäminen kuntien verkkopalvelussa -projektia. Analyysi pohjautuu samassa projektissa tehdyn hakutermianalyysin tuloksena hahmotettuun kolmeen tarve-esimerkkiin, jotka ovat: 

  • kasvatuksellinen tarve (”Haluan hakea lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni tarvitsee hoitoa joskus myös klo 17 jälkeen.”) 
  • elinympäristön hallintaan liittyvä tarve (”Haluan rakentaa omakotitalon.”) sekä
  • ajanvieton tarve (”Haluan mennä uimarannalle.”)

Tavoitteena oli hahmottaa näiden esimerkkien kautta paremmin verkkosivustolla kävijöiden tarvelähtöistä käyttäytymistä; ymmärtää kävijöiden keinot ja polut hyödyntää verkkopalvelua. Kysymyksiä olivat mm.: mitä kävijät hakevat Googlesta ja löytävätkö he etsimänsä, miten verkkosivu palvelee heitä, mitkä ovat polut, joita pitkin käyttäjät saapuvat sisällön pariin, sekä pysyvätkö he sivulla vai lähtevätkö sivulta eteenpäin.

Käyttäjäymmärrysanalyysin kautta saadun, kolmeen tarve-esimerkkiin perustuvan tiedon avulla projektin palvelumuotoiluprosessi pääsi seuraavaan vaiheeseen, jossa rakennettiin prototyypit kahdesta erityyppisestä palvelupolusta: päivähoitopaikan hakeminen (paljon vaiheita sisältävä tarve) ja uimarannalle meneminen (pistemäinen tarve).

Analyysin taustat ja tulokset esittelee videotallenteella silloinen senior analytics strategist Päivi Kilo Wunder Finland Oy:stä. Video on tallenne analyysin läpikäynnistä projektitiimille keväällä 2021.

Video avautuu YouTubessa.


Asiakaslähtöisen viestinnän mallin materiaalien esittelyvideo

Asiakas- ja tarvelähtöisen palveluviestinnän malli eli Palvelupolut 1.0 luotiin Palvelutietojen palvelupolkumainen esittäminen kuntien verkkopalvelussa -projektissa. Videolla silloinen palvelumuotoilija Miikka Paakkinen Wunder Finland Oy:ltä esittelee mallin osa-alueihin liittyvät materiaalit, ja tavat, joilla mikä tahansa kunta voi hyödyntää niitä.

Linkit videolla esiteltyihin mallin osa-alueiden tuotoksiin ovat kunkin kohdan perässä:

 

Podcastit

Voit kuunnella kaikki podcastit myös Anchor-kanavalla: https://anchor.fm/digibag

Kunnan verkkopalvelun kehittäminen - Ihminen keskiössä!

Mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon kunnan – tai oikeastaan minkä tahansa laajan organisaation – verkkokehitystä suunniteltaessa? Tässä podcastsarjan ensimmäisessä jaksossa palvelumuotoilun ammattilainen Miikka Paakkinen nostaa esiin keskeisiä asioita. Ja yllätyksenä ei varmasti tule, että ihminenhän se kaikkein tärkein tekijä on. Tämä haastattelu on tehty keväällä 2022 Turun ja Berliinin välisen digisillan avustuksella.


Kuuntele podcast Anchor-palvelussa

Litterointi podcastiin: Kunnan verkkopalvelun kehittäminen - ihminen keskiössä (pdf, 86 KB)

 

Palvelutietovaranto - Pakkopulla vai herkkumunkki?

PTV. Palvelutietovaranto. Moni siitä on kuullut, osa jopa käyttää ja tunteita se tuntuu herättävän. Onko Palvelutietovaranto kunnille pakkopullaa vai voisiko se kuitenkin olla oikea herkkumunkki? Tässä podcastsarjan toisessa jaksossa vuoden 2021 PTV-suurlähettiläs – sekä Turun kaupungin hankesuunnittelija – Riikka Laitinen avaa PTV:n saloja. Tämä haastattelu on tehty keväällä 2022 Aurajoen rannalla.


Kuuntele podcast Anchor-palvelussa

Litterointi podcastiin: Palvelutietovaranto - pakkopulla vai herkkumunkki (pdf 86 KB)
 

Teksti on dataa - Semanttinen ontologia verkkopalvelussa

Teksti on dataa! Näin voi rohkeasti väittää kun puhutaan semanttisesta yhteentoimivuudesta sekä erilaisissa verkkopalveluissa käytettävistä luokitteluista sekä ontologioista. Mutta mitä nämä käytännössä tarkoittavat kun kyseessä on verkkopalvelun kehittäminen. Tässä podcastsarjan kolmannessa jaksossa Sanastokeskuksen Katri Seppälä tutustuttaa meidät ontologioiden ihmeelliseen maailmaan. Tämä haastattelu on tehty kevällä 2022 Helsingin keskustakirjasto Oodissa.


Kuuntele podcast Anchor-palvelussa

Litterointi podcastiin: teksti on dataa - semanttinen ontologia verkkopalvelussa (pdf 78 KB)
 

Avoin koodi - Avoin kehitys - Avoin kunta!

Avoimen lähdekoodin kehittäjät ovat nuoria nörttejä jotka juovat kokista ja syövät pitsaa verhot kiinni opiskelijabokseissaan. Tai siis.. eivät ole. Täsää podcastsarjan neljännessä jaksossa puretaan hieman myyttejä ja oivalletaan, että avoimen koodin sovellukset eivät ainoastaan säästä resursseja vaan ovat usein myös turvallisempia kuin suljetut järjestelmät. Tämän tietää myös puolustusvoimat sekä COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju. Tämä haastattelu on tehty keväällä 2022 Tampereella.


Kuuntele podcast Anchor-palvelussa

Litterointi podcastiin: Avoin koodi, avoin kehitys, avoin kunta (pdf 99 KB)


Hankehumpasta vaikuttaviin tuloksiin - digikehittämisen mahdollisuuksia

Maailma digitalisoituu ympärillämme! Ja jos mietitään maailmaa ihmisen kannalta hieman suppeammin, myös kunnat digitalisoituvat. Ja nopeasti. Varsinkin viime vuosina esimerkiksi Valtiovarainministeriön rahoittamat Digikannustin-hankkeet ovat tuottaneet runsaasti uusia toimintamalleja kunnille. Hankkeet toimivat oivina perustuksina esimerkiksi laajemmissa verkkopalvelu-uudistuksissa. Suomessa on kuitenkin yli 300 kuntaa ja kuntien välisessä synergiassa on vielä paljon tehtävää. Podcastsarjan viidennessä jaksossa puhutaan hankkeista ja niiden tuloksista. Keskustelemassa ovat projektipäällikkö Mira Koivumäki-Lindholm Turun kaupungilta sekä Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Elisa Kettunen Kuntaliitosta. Tämä haastattelu on tehty Aurajoen rannalla keväällä 2022.


Kuuntele podcast Anchor-palvelussa

Litterointi podcastiin: Hankehumpasta vaikuttaviin tuloksiin - digikehittämisen mahdollisuuksia (pdf, 113 KB)


Kuntasektorin verkkopalveluiden tulevaisuus

Tässä podcastsarjan kuudennessa eli viimeisessä jaksossa käymme laatikon ulkopuolella ja maalaamme isolla pensselillä. Loihde Advisoryn konsultti Sami Masala on jo vuosia miettinyt työkseen mitä tulee tapahtumaan kun maailma – sekä kunnat – muuttuvat. Miten Digitaalinen suvereniteetti tai vaikkapa Smart Cities liittyy siihen, että kuntalaiset saavat laadukkaita ja lakisääteisiä palveluja? Tämä haastattelu on tehty Ullanlinnan kattojen yllä keväällä 2022.


Kuuntele podcast Anchor-palvelussa

Litterointi podcastiin: Kuntasektorin verkkopalveluiden tulevaisuus (pdf, 109 KB)