Blogi digipalveluista

Lue mitä digitaalisten palvelujen rakentamisen taustalla tapahtuu.

Uusimmat blogipostaukset

Kukka ja kiitoskortti

Käyttäjäystävällisempiä digitaalisia palveluja asiakaspalautetta systemaattisesti hyödyntämällä

25.8.2022 10.00 - Ulla Anderson
Käyttäjäpalaute muodostaa perustan ihmislähtöiselle digitaalisten palvelujen kehittämiselle.
Videopuhelussa molemmat osapuolet käyttävät käsimerkkejä

Saavutettavuus syntyy huolellisen teknisen toteutuksen, selkeän kielen ja käyttäjälähtöisyyden kautta

16.6.2022 11.13 - Ulla Anderson
Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisen maailman esteettömyyttä. Saavutettavuuden perimmäisenä tavoitteena on edistää digitaalisten palveluiden ja verkkosivustojen yhdenvertaisen käytön mahdollisuuksia.
Tietokoneen näppäimistö, puhelin, tabletti

Suomi.fi-palvelut digitaalisen palvelun laadun takeena

12.4.2022 10.30 - Ulla Anderson
Suomi.fi-palvelut tarjoavat kansallisia ratkaisuja digitaaliseen tunnistamiseen, puolesta asiointiin, sähköiseen viestien vaihtoon ja verkkomaksamiseen.
Näppäimistö ja käsi tietokoneen hiirellä

Laadukkaampia digitaalisia palveluita käytettävyystestausten avulla

28.2.2022 14.04 - Ulla Anderson
Käytettävyystestaukset testikäyttäjien avulla lisäävät digitaalisten palveluiden suunnittelun ja kehittämisen laatua. Parantuneen asiakasymmärryksen myötä myös palvelun käytettävyyden ja saavutettavuuden kipukohdat löytyvät helpommin.

Datan semanttisuus – silkkaa dymanttia 

24.2.2022 15.59 - Ville Helminen
Semanttinen yhteentoimivuus mahdollistaa tiedon siirtämisen ja käsittelyn tavalla, jossa tiedon merkitys säilyy muuttumattomana ja ymmärrettävänä.  Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana kaikille osapuolille.   

Sivut