DigiPoint -hanke

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki 
Kesto: 1.4.2020 - 31.5.2022
Budjetti: 1 342 594 euroa 

Lisätietoja:

DigiPoint -hanke, 2020–2022, on ESR-rahoitteinen Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. Hanke on päättynyt toukokuussa 2022.

Tavoitteina ovat korkeakouluyhteistyön kehittäminen, palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen sekä työelämään tai koulutukseen poluttaminen. Turun kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana.

DigiPoint -hankkeen Turun osatoteutuksella haetaan ratkaisua turkulaisten koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten motivointiin uudella nuorten työpajamuodolla, jonka painopiste on digitaalisuudessa. Nuorten ammatillisen osaamisen lisäämisen lisäksi DigiPoint -hankkeessa vahvistetaan elämänhallintataitoja, itsetuntoa, sosiaalisia valmiuksia, osallisuutta sekä yhdessä tekemistä. Tärkein tavoite on saada nuori aktiiviseksi toimijaksi suhteessa omaan elämäänsä, jolla pyritään parantamaan nuorten valmiuksia siirtymissä opintoihin tai työelämään. Käynnistettävän työpajamuodon lisäksi Turun osatoteutuksen tavoitteena on edistää nuorten digiharrastustoimintaa.

DigiPoint -hankekokonaisuudesta sekä osatoteutuksista on julkaistu artikkelisarja 6Aika-sivustolla. Toteuttajakohtaisten artikkelien osana löydät myös toteutuskohtaiset vastuuhenkilöt. Siirry tästä artikkelisarjaan 6Aika-sivustolle.

Hankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen Digipoint -hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja sekä hankkeen työn pohjalta esiin nostettuja toimenpide-ehdotuksia digialalle työllistymistä tukeviksi toimenpiteiksi. Digitaalisuus, osaaminen ja työelämä – Kokonaisvaltaista tukea työllistymiseen

Hankkeessa on tuotettu palvelumuotoiluraportti, johon voit tutustua Digipoint-raportissa 2022.

Katso DigiPoint -hankkeen päätöstapahtuman tallenne:

Asiasanat: