Publications on Smart Mobility

CIVITAS ECCENTRIC 2016–2020

Funding programme: Horizon 2020
Budget: Total 17 974 993 €
City of Turku and local consortium: 3 237 000 €

Website: www.civitas.eu/eccentric

Local consortium:

  • Regional Council of Southwest Finland (Valonia and  Lounaistieto)
  • Turku University of Applied Sciences
  • Western Systems Ltd
  • Turku City Traffic Ltd
  • Gasum Ltd
  • Union of Baltic Cities, Sustainable Cities Commission

 

Within the framework of CIVITAS ECCENTRIC, several publications related to mobility have been published, such as various reports, theses, reviews and articles. You can view the publications on this page.

REPORTS IN ENGLISH

REPORTS IN FINNISH AND SWEDISH

SOME MOBILITY RELATED ARTICLES IN ENGLISH

Find more articles in Finnish!

CIVITAS ECCENTRIC RELATED THESES (summaries in English)

2018
Data protection in a smart city bike system: the example of Turku
Fovet Vera

Jakamistalous osana kestävän liikkumisen kehittämistä: pyöräpysäköinnin palvelu Turun kaupungissa
Salokannel Katariina

Kupittaan liikkumiskeskus
Kääriä Petteri

Liikkumispalvelun hankinta - Case Turun kaupunkipyörät
Vallbacka Mikko

Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen – Case Turun talvipyöräilyn testireitti 
Korkiakangas Anette

Tarinallisuus brändin kehittämisen välineenä: Case Turun kaupunkipyörät
Aalto Anu

Turun kaupungin valmiudet palvelumuotoisen liikkumisen kehittämiseen: Mobility as a Service -konseptin toteuttamisen edellytykset Kupittaan alueella
Tuomainen Tiiu 

2019
Föli-fillarit kaupunkipyöräjärjestelmän nykytilanne ja runkolinjauudistuksen vaikutukset järjestelmän laajentamiseen Turussa
Sipponen Jere

Kaupunkipyörät ja asiakasrajapinnan business intelligence: case Föli
Haveri Mikko

Kevyiden sähköajoneuvo Sannijen soveltuvuus ympärivuotiseen liikennekäyttöön
Heikkilä Ville

Sähköbussiliikenteen laajentaminen Turun seudulla
Riekki Sanni

Tilapäiset jalankulku- ja pyöräteiden liikennejärjestelyt Turun kaupungissa
Suhonen Mikko

Kokeilut liikennesuunnittelun apuvälineenä: Ehdotuksia liikennekokeiluksi Turun Kupittaalle
Tommola Marja