Användargränssnittet för servicekartan för Åbo stad som lanserades i fjol gjordes tillgängligare och tydligare under höstlovet.

Servicekartan

Servicekartan är en applikation med öppen källkod som ursprungligen tagits fram av Helsingfors stad och som utvecklas vidare genom samarbete som koordineras av huvudstaden. I huvudstadsregionen lanserades världens tillgängligaste servicekarta i januari.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att den offentliga förvaltningens digitala tjänster samt webb- och mobiltjänster självständigt kan användas av alla användare.

Servicekartan som utvecklas under Helsingfors stads ledning har till huvuduppgift att underlätta Åbobornas vardag genom att tillhandahålla serviceuppgifter på ett smidigt sätt.

Förnyelsen fokuserade på bättre tillgänglighet och tillgång till information. Serviceuppgifterna visas tydligare än förr och den nya digitala tjänsten fungerar också med skärmläsare. Dessutom har tjänstens sökfunktioner förbättrats. Den svartvita vyn över kartan och serviceuppgifterna gör det lättare för många användare att tillägna sig och uppfatta information. Samtidigt införde Åbo stad en kartvy med stark kontrast, något som hittills varit stadens viktigaste insats i den gemensamma utvecklingen med Helsingfors stad.

Servicekartan visar på samma sida bland annat det närmaste daghemmet, museet eller idrottsstället. Med hjälp av sökfunktionen kan ett visst verksamhetsställe sökas och med hjälp av förteckningen över tjänster kan användaren bekanta sig med områdets tjänster på ett mångsidigare sätt.

Servicekartan erbjöd redan tidigare olika målgrupper information om lokalers funktion.

-    Den tillgängliga tjänsten informerar också om tillgängligheten i närmare 300 verksamhetsställen, vilket betyder att man t.ex. kan kontrollera hur man bäst tar sig till biblioteket med barnvagn, påminner stadens tillgänglighetskoordinator Jyri Kuparinen.

Nu fungerar webbtjänsten och serviceuppgifterna med alla apparater och hjälpmedel. De som använder skärmläsarprogram kan inte använda själva kartvyn med adressuppgifter, men annars finns alla nödvändiga serviceuppgifter tillgängliga. Tack vare uppdateringen uppfyller servicekartan tillgänglighetskraven på digitala tjänster.

Ruttinformation fås från föli.fi

I och med uppdateringen av servicekartan styrs den som söker rutten till ett verksamhetsställe till den utomstående tjänsten Föli.fi. Kartans tidigare ruttsökning och sätt att visa rutter fungerade inte optimalt med skärmläsarprogram och andra hjälpmedel, vilket bidrog till att en ny lösning utvecklas.

Nästa steg är att utvidga serviceuppgifterna

För tillfället omfattar servicekartans innehåll Åbo stads serviceuppgifter som finns på adressen turku.fi. Efter att kartan lanserades förra hösten fick staden feedback om att serviceuppgifterna är för snäva, och särskilt kommersiella uppgifter efterlystes.

Nästa steg är att överföra den offentliga förvaltningens serviceuppgifter på landskapsnivå från det nationella servicedatalagret till kartan. I framtiden finns landskapets offentliga tjänster alltså på en och samma adress. Ett hinder för de kommersiella serviceuppgifterna är att det inte finns en databas för området som kunde användas för att överföra företagsuppgifter med öppettider på kartan på samma sätt som på Google.

Servicekartan utvecklas enligt invånarnas behov och önskemål, så feedback tas mycket gärna emot. Feedback kan ges till exempel direkt via servicekartan eller via stadens feedbacktjänst