Parking control

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Lisäksi valvotaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä.

Turun kaupungin kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta vastaa pysäköinninvalvontatoimisto.

Valvontapyynnöt ja valvontasopimukset

Väärinpysäköidyistä autoista ja valvonnan tarpeesta voi ilmoittaa pysäköinninvalvontatoimistoon. Valvontapyynnön voi tehdä:

Valvontapyyntöihin reagoidaan resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Valvontapyynnössä tulee mainita yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, jotta pysäköinnintarkastajat voivat tarvittaessa kysyä lisätietoja asiasta.

Yksityisalueiden pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta auttaa mahdollisuuksien mukaan myös yksityisten alueiden pysäköintiongelmissa. Tällöin kiinteistön edustajan (isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan, talonmiehen tai vastaavan) on oltava paikalla, kun pysäköinnintarkastaja saapuu. Laki edellyttää alueen virallisen edustajan pyyntöä valvontaan. Lisäksi alueen kaikilla sisäänkäyntiväylillä on oltava liikennemerkki, josta käy ilmi, että kyseessä on yksityisalue. Yksityisalueen edustaja voi myös tehdä pysäköinninvalvonnan kanssa pysyvän valvontasopimuksen.

Parking control office

 

Puolalankatu 5 (PB 500)

 

20100 Turku

Visiting address: 

Aurakatu 8 | KOP-kolmio
20100 Turku

Phone:

+358 2 262 0100
Telephone Switchboard of Turku City +358 2 330 000

Opening hours

Mon - Fri 09:00 - 18:00
Sat 10:00 - 15:00

Exceptional opening hours

16.9.2021
09:00 - 16:00