Finnish for Foreigners

TURKU EVENING HIGH SCHOOL

Eskelinkatu 4,
20100 TURKU

Turku Evening high school on map

iltalukio(at)turku.fi
Tel. +358 40 632 3351   

School office is open on days when there's teaching Mon-Thu 3–7 pm.
In June the office is open on days when there's teaching Mon-Thu 3–7 pm. In July the office is closed.

SUOMEN KIELEN ALKEIS- JA JATKOKURSSIT

 

Turun iltalukion Finnish for Foreigners -kurssit alkavat tiistaina 23.8.2022. Kursseilla opiskellaan suomea sen kaikilla osa-alueilla: puheen ymmärtämistä, puhumista, tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Tunneilla tehdään paljon paritöitä ja puheharjoituksia.

Suomen kielen alkeiskurssit FIN1–FIN5 pidetään tiistaisin ja torstaisin klo 16.15–17.35. 

Kursseilla lähdetään liikkeelle aivan alusta, taitotasolta A1.1 ja edetään taitotasolle A1.3/A2.1. Kursseilla käytetään oppikirjaa Suomen mestari 1 (uudistettu painos 2020). 

 

Suomen kielen jatkokurssit FIN6–FIN10 pidetään tiistaisin ja torstaisin klo 17.50–19.10. 

Kursseilla lähdetään liikkeelle taitotasolta A2.1 ja työskennellään taitotasolla A2.2. Opiskelijoiden taitotaso voi vaihdella kielen eri osa-alueilla, ja jotkut opiskelijat voivat saavuttaa jopa tason B1.1. Kursseilla käytetään oppikirjaa Suomen mestari 2 (vanha painos, joka julkaistiin 2019). 

Yksi kurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä, ja se sisältää 22 tuntia opetusta sekä kurssikokeen. Lukuvuodessa on viisi periodia, ja opiskelija voi suorittaa yhden kurssin periodissa. Opiskelija voi opiskella joko kaikki 10 kurssia tai osan kursseista. Opetus järjestetään ensisijaisesti luokkaopetuksena, mutta opiskelija voi osallistua tunneille myös Teamsin kautta.

Ensimmäinen kurssi maksaa 20 euroa ja seuraavat 2–5 kurssia maksavat 80 euroa. Alkeiskurssit soveltuvat erinomaisesti myös vaihto-opiskelijoille, ja ne ovat maksuttomia Turun kaupungin lukioiden opiskelijoille.

Kysy lisätietoa kursseista lähettämällä sähköpostia opettaja Anu-Mari Janhoselle (anu-mari.janhonen@edu.turku.fi) tai ilmoittaudu suoraan kursseille tiistaina 16.8. tai keskiviikkona 17.8.2022 klo 16.00–18.00 osoitteessa Eskelinkatu 4, luokka 214. Rekisteröitymiseen vaaditaan Kela-kortti tai sosiaaliturvatunnus.

Suomen kielen oppiminen on hauskaa – tervetuloa kurssille!

 

 

Finnish for Foreigners courses in Turun iltalukio will start on Tuesday 23rd of August 2022.

On the courses students study the Finnish language with all its aspects: listening comprehension, speaking, reading comprehension and writing. On the lessons students do a lot of pair work and speaking exercises.

 

Finnish language courses for the beginners are on Tuesdays and Thursdays at 4.15–5.35 pm.

The courses start from the very beginning and during the school year the students work through language proficiency levels A1.1, A1.2 and A1.3 and they usually reach level A2.1. On the courses we use the textbook Suomen mestari 1 (new edition 2020).

 

Finnish language courses for the continuing students are on Tuesdays and Thursdays at 5.50–7.10 pm. The students start from language proficiency level A2.1. and during the school year they work through language proficiency level A2.2. A student’s language proficiency level can vary between different aspects of language, and depending on their personal baseline some individuals can even reach level B1.1. On the courses we use the textbook Suomen mestari 2 (old edition 2019).

 

One course is worth 2 credits and includes 22 lessons and an exam. There are five periods in a school year and the student can study one course per each period. The student can study all the 10 courses or pick some of the courses. The primary instruction method is traditional classroom learning but if the student wishes they can join the classes also via Teams.

 

The first course costs 20 euros and the following 2–5 courses cost 80 euros. Finnish courses for the beginners are also ideal for exchange students and they are free of charge for upper secondary school students of the City of Turku.

 

If you have any need for further information you may contact the teacher Anu-Mari Janhonen (anu-mari.janhonen@edu.turku.fi ) or register yourself in the courses directly on Tuesday August 16 or Wednesday August 17, 2022 at 4–6 pm. (address Eskelinkatu 4, classroom 214). All the applicants must have Social Insurance Institution -card (KELA-kortti) or passport when they register for these language courses.

Learning Finnish can be fun – welcome to the course!

 

 

Keywords: