Finnish for Foreigners

TURKU EVENING HIGH SCHOOL

Eskelinkatu 4,
20100 TURKU

Turku Evening high school on map

iltalukio(at)turku.fi
Tel. +358 40 632 3351   

School office is open on days when there's teaching Mon-Thu 3–7 pm.
In June the office is open on days when there's teaching Mon-Thu 3–7 pm. In July the office is closed.

SUOMEN KIELEN ALKEIS- JA JATKOKURSSIT

 

Turun iltalukio tarjoaa maahanmuuttajille suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja. Nämä Finnish for Foreigners -kurssit on tarkoitettu niille, joilla on oleskelulupa ja jotka haluavat opiskella työpäivän jälkeen. Kaikkien kurssien suorittaminen kestää kaksi vuotta. Opiskelija voi suorittaa myös osan kursseista.

Lukuvuonna 2021–2022 alkeiskurssit pidetään tiistaisin ja torstaisin klo 16.15–17.35. Seuraavat alkeiskurssit ovat: FIN3 (periodi 7.12.2021–10.2.2022), FIN4 (periodi 14.2.–7.4.2022) sekä FIN5 (periodi 11.4.–2.6.2022). FIN3-kurssi lähtee taitotasolta A1.1–1.2, ja lukuvuoden aikana edetään tasolle A1.3 / A2.1.

Lukuvuonna 2021–2022 jatkokurssit pidetään tiistaisin ja torstaisin klo 17.50–19.10. Seuraavat jatkokurssit ovat: FIN8 (periodi 7.12.2021–10.2.2022), FIN9 (periodi 14.2.–7.4.2022) sekä FIN10 (periodi 11.4.–2.6.2022). FIN8-kurssi lähtee taitotasolta A2.1, ja lukuvuoden aikana edetään tasolle A2.2 / B1.1.

Yksi kurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä ja maksaa 50 euroa. 2–5 kurssia maksaa 100 euroa. Opetus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena, mutta opiskelija voi halutessaan osallistua opetukseen myös Teamsin kautta. Jos koronatilanne vaatii, kaikki opiskelijat siirtyvät etäopetukseen.

Ilmoittaudu kursseille ennen uuden periodin alkua ottamalla yhteyttä opettaja Anu-Mari Janhoseen (anu-mari.janhonen@edu.turku.fi ). Rekisteröitymiseen vaaditaan Kela-kortti tai sosiaaliturvatunnus.

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan suomea!

 

Turun iltalukio offers Finnish language courses for the beginners and the continuers. These Finnish for Foreigners courses are especially planned for immigrants who have residence permit and who want to study after the working hours. Studying all courses will take two years. The student may  also choose to study some of the courses rather than completing the whole series.

During the 2021–2022 school year, Finnish language courses for the beginners are on Tuesdays and Thursdays at 4.15–5.35 pm. The upcoming courses are: FIN3 (period 7.12.2021–10.2.2022), FIN4 (period 14.2.–7.4.2022) and FIN5 (period 11.4.–2.6.2022). Course FIN3 starts from the language level A1.1–1.2 and by the end of the school year the language level should be A1.3 / A2.1.

During the 2021–2022 school year, Finnish language courses for the continuers are on Tuesdays and Thursdays at 5.50–7.10 pm. The upcoming courses are: FIN8 (period 7.12.2021–10.2.2022), FIN9 (period 14.2.–7.4.2022) and FIN10 (period 11.4.–2.6.2022). Course FIN8 starts from the language level A2.1 and by the end of the school year the language level should be A2.2 / B1.1.

One course costs 50 euros, 2–5 courses in a school year cost 100 euros. The primary instruction method is traditional classroom learning but if the student wishes she/he can join the classes also via Teams. However should the Covid-19 situation change, we may have to transition to remote learning.

Please register yourself in courses by sending email to the teacher Anu-Mari Janhonen (anu-mari.janhonen@edu.turku.fi). All the applicants must have Social Insurance Institution -card (KELA-kortti) or passport when they register for these language courses.

Warmly welcome to study Finnish!

 

Keywords: