Research Reviews Series

The series publishes concise reviews on timely topics of urban research and urban development. The authors are researchers.

(Online publication ISSN 1799-5124)

2018

4b/2018 Finnish Somali Women: Defining and Living
Citizenship in Turku
(Camilla Marucco)

2015

2/2015 Historiallisen jokirannan julkisen tilan kehittäminen (Arttu Forsell)

1/2015 Julkinen ja yksityinen 1700-luvun kaupunkitilassa (Panu Savolainen)

2014

4/2014 Opiskelijoiden vaikutus opiskelukaupunkiin (Helka Kalliomäki)

3/2014 Maahanmuuttajien asumisen keskittyminen Turussa (Jarkko Rasinkangas)

2/2014 Kunnan nimen merkitys Turun seudun asukkaille kuntaliitostilanteessa (Paula Sjöblom, Ulla Hakala ja Satu-Päivi Kantola)

1/2014 Turkulaisten onnellisuutta selittävät tekijät (Arttu Saarinen)


2013

10/2013 Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turun seudulla (Tuomas Zacheus)

9/2013 Suoran demokratian rooli kuntapolitiikassa (Maija Karjalainen)

8/2013 Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla (Antti Vasanen)

7/2013 Kotona Turussa ja Suomessa? Kurdinuorten neuvottelua kuulumisesta ja identiteeteistä (Mari Toivanen)

6a/2013 Mobiiliosallistuminen: uudet kaupunkien suunnitteluun osallistavat sovellukset (Titiana Ertiö)

6b/2013 M-participation: the emergence of participatory planning applications (Titiana Ertiö)
 
5/2013 Vyöhykkeet visioissa ja käytännöissä: näkökulmia suomalaisiin kehittämisvyöhykkeisiin (Helka Kalliomäki)
 
4b/2013 Political Participation in a Potential Municipal Merger in the Turku Region (Krister Lundell)
 
3/2013 Asumisvalinnat ja kestävä kaupunki (Tanja Ahola)
 
2/2013 Julkiseen tilaan liittyvät vastuukysymykset kaupunkilaisten omaehtoisessa kulttuuritoiminnassa (Riina Lundman)
 
1a/2013 Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat? (Georgiana Varna)
 
1b/2013 How public are Turku’s public places? (Georgiana Varna)


2012

5/2012 Turun maahanmuuton kuva (Kimmo Salminen)

4a/2012 Verkkodemokratia Suomen kunnissa (Henrik Serup Christensen)

4b/2012 E-democracy in Finnish municipalities (Henrik Serup Christensen)

3/2012: Etnologi(n)en kaupunki: Urbaani arkielämä tutkimuskohteena (Timo J. Virtanen)

2/2012: Maahanmuutto ja erilaisuus suomalaisen yhteiskunnan hankauskohtina (Suvi Keskinen)

1/2012: Liikunta on elämyksiä täynnä (Tanja Matarma)


2011

8/2011: Turku–Tukholma: Elinkeinotoiminnan uusien yhteyksien julkinen kehittäminen (Jussi S. Jauhiainen & Katri Suorsa)

7/2011: Turun seudun talouskasvun rakenteelliset tekijät (Paavo Okko ja Elias Oikarinen)

6/2011: Kulttuuri on voima itsessään (Anita Rubin ja Katriina Siivonen)

5/2011: Ekokaupungit – utopiasta käytäntöön, esimerkkinä Kiina (Outi Luova)

4/2011: Kulttuurikaupungista kulttuuripääkaupungiksi ja takaisin (Jukka Saukkolin)

3/2011: Aivovuoto on Turun seudun haaste (Timo Aro)

2/2011: Demokratian kehitys ja demokratiakäsitykset kulkevat käsi kädessä (Lauri Karvonen)

1/2011: Kulttuurin hyvinvointivaikutukset: onnea, elämyksiä, terveyttä (Sanna Nummelin)