Eroon yksinäisyydestä

Tule kohdatuksi

Komppi – etsivä nuorisotyö auttaa 15–29 -vuotiaita nuoria erilaisissa elämän murrosvaiheissa, myös silloin, jos on yksinäinen tai kaipaa tekemistä. Etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa voi jutella ja heiltä saa tukea hankalalta tuntuvassa elämäntilanteessa.

Vamos Turku tarjoaa tukea 16-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Etukäteen ei tarvitse tietää, millaista apua hakee, Vamos Turussa kyllä autetaan!

Hyvinvointikeskukset ikääntyneille tarjoavat yhteisöllisyyttä ja tukea kotona asumiseen yli 65-vuotiaille turkulaisille. Keskuksissa voi esimerkiksi ruokailla, osallistua harrastetoimintaan ja saada neuvontaa ja palveluohjausta vaikkapa teknologiasta tai ravitsemuksesta.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen.

Yksinäisyyteen on saatavilla apua ja sitä kannattaa hakea. Turussa on tarjolla monipuolisesti palveluita niin yksinäisille lapsille, nuorille kuin vanhuksillekin.

Lasten ja nuorten yksinäisyydellä ja syrjäytymisellä on suora yhteys tulevaisuuden hyvinvointiin. Yksinäisyys johtaa helposti syrjäytymiseen ja lisää työttömyysriskiä merkittävästi. Me haluamme saada yksinäisyyden kierteen katkeamaan ja ihmiset avun piiriin. Siten voimme lisätä turkulaisten hyvinvointia.

Tutkimusten mukaan yksinäisyys on Suomessa yleisintä nuoruudessa ja vanhuudessa. Yksinäisyys vaikuttaa pahimmillaan jokapäiväiseen elämään ja rampauttaa toimintakyvyn. Yksinäisyys on myös yhteiskunnallinen ongelma: eniten yhteiskunnan varoja vievät mielenterveysongelmat ja nuorten syrjäytyminen.