Fortuna-kortteli

Fortuna-kortteli rajautuu Läntiseen Rantakatuun, Aurakatuun, Linnankatuun sekä Kristiinankatuun. Fortuna-kortteli on kooltaan noin 1,5 hehtaaria ja se sijaitsee keskeisellä paikalla Turun keskustassa, Aurajoen rannalla ja kauppatorin välittömässä läheisyydessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava ”Fortuna-kortteli 20/2009" tuli voimaan 16.1.2016. Asemakaavassa suojeltiin olemassa oleva rakennuskanta. Alue muodostaa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuurihistoriallisen ympäristön ja alueella on myös muinaismuistolain mukaista muinaismuistoaluetta. Asemakaava sallii kortteliin 2515 k-m2 lisärakennusoikeutta ja osittain maanalaisen pysäköinnin sekä teknisten- ja varastotilojen rakentamisen.

Historialliset ominaispiirteensä säilyttänyt kortteli säästyi Turun suurpalossa. C. L. Engelin vuonna 1828 laatiman asemakaavan mukaan VII kaupunginosan 1. kortteli nimettiin Fortunaksi. Asemakaava toteutui vain osittain ja yhä tänä päivänä korttelissa on rakennuksia ja pihapiirejä, joiden historia juontuu suurvaltakaudelle.

Fortuna-korttelin kehittämistä on suunniteltu erilaisin hankkein koko 2010-luvun ajan. Kehittämistoimenpiteiden jatkamiseksi Turun kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2016, että osa kaupungin omistamista rakennuksista mahdollisesti myydään ja niiden maapohja vuokrataan.

fortunan_sivulle.jpg
Fortuna-korttelin sijainti kartalla

 

 

 

Kaupunginosa/Alue: