Harrastamisen Turun malli

Harrastamisen Turun mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle turkulaiselle peruskoulua käyvälle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Turun malli on osa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Harrastamisen Suomen mallia.

Lukuvuoden 2022-2023 harrastustarjonta

Turussa käynnistyi syksyllä 2022 yhteensä yli 120 maksutonta harrastusryhmää. Harrastuslajit ovat valikoituneet lapsille ja nuorille tehtyjen kyselyjen perusteella.

Koulujen harrastusryhmät

Suurin osa harrastusryhmistä järjestetään viikoittain koulujen tiloissa heti koulupäivän jälkeen. Kerhojen lisäksi kahdessatoista koulussa käynnistyi myös ohjattuja taide- tai liikuntaharrastusvälitunteja. Koulujen niiden lähialueiden maksuttomat harrastus- ja kerhotoiminnat on koottu koulukohtaisiin harrastuslukkareihin.

Tutustu koulukohtaisiin harrastelukkareihin

Koulujen lisäksi Harrastamisen Turun mallin kerhoja järjestetään myös muissa kaupungin tiloissa:

  • Lähikirjastot: Taidekerhoja Aunelan, Hirvensalon, Ilpoisten, Paattisten, Pansion ja Vasaramäen kirjastoissa.
  • Museot: Kuvataide- ja kädentaitokursseja alakouluikäisille.
  • Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma: Taide- ja kädentaitoryhmiä lähikoulujen oppilaille.
  • Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto: Etsivän harrastustoiminnan ryhmiä.
  • Nuorisotilat: Monilajiharrasteryhmiä yläkoululaisille Ypsilonin, Runosmäen, Ilpoisten ja ruotsinkielisen Pastellin nuorisotiloilla.

 

 

KouluPT- ja KouluPCAC-toiminta


Koulu Personal Trainer -toiminta (KouluPT-toiminta) 

Syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa järjestettyä KouluPT-toimintaa on tarjolla Puropellon, Syvälahden, Topeliuksen, Yli-Maarian ja Vasaramäen kouluissa. Toiminta laajenee uusille kouluille lukuvuonna 2023-24. Syksyn ilmoittautumisesta tiedotetaan ensi lukuvuonna Wilma -viestillä.

KouluPT -toiminta on tarkoitettu hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostuneille oppilaille. Toiminta alkaa yksilötapaamisella KouluPT:n kanssa, jossa keskustellaan ja kartoitetaan hyvinvointiin liittyvät yksilötarpeet ja toiveet. Tapaamisen pohjalta voi jatkaa PT:n ohjamaan pienryhmään tai yksilövalmennukseen. Toiminnasta vastaa harrastusohjaaja Aleksi Leskinen


Koulu Personal Culture & Arts Coach -toiminta (KouluPCAC-toiminta) 

Keväällä 2023 KouluPCAC-toimintaa toteutetaan Turun Normaalikoulun, Turun Steiner-koulun, Turun Lyseon, Kiinanmyllyn, Luostarivuoren, Nummenpakan ja Rieskalähteen yläkouluissa. Toiminta laajenee uusille kouluille ensi lukuvuonna. Syksyn ilmoittautumisesta tiedotetaan ensi lukuvuonna Wilma -viestillä.

Pienryhmämuotoisen toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden tunnetta, tukea nuorten taiteellista itseilmaisua sekä tarjota reittejä uusien kulttuurikokemusten pariin. KouluPCAC-toiminnassa osallistujat työstävät yhteisen yhteisötaideteoksen sekä tutustuvat eri taide- ja kulttuurikohteisiin. Toiminnasta vastaa harrastusohjaaja Anu Perkkiö.

 

 

Etsivä harrastustoiminta


Etsivää harrastustoimintaa toteutetaan lukuvuonna 2022–2023 yhteensä 26  peruskoululla (3 yläkoulua, 9 yhtenäiskoulua, 14 alakoulua). Käytännössä toimintaa toteutetaan 21 alakouluyksikössä ja 10 yläkouluyksikössä. Koulujen etsivän harrastustoiminnan yhteyshenkilö auttaa oppilaita löytämään itselleen mieluisan harrastuksen. 

Lue lisää etsivästä harrastustoiminnasta

 

Harrastusten järjestäjille


Harrastamisen Turun mallin toimintaa järjestetään turkulaisissa peruskouluissa suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Laadukasta harrastustoimintaa järjestetään yhteistyössä koulujen henkilökunnan, seurojen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Kilpailutus lukuvuodelle 2023-2024 on käynnissä!

Lue lisää harrastustoiminnan järjestämisestä

 

Yhteystiedot

Aino Turtiainen (Projektipäällikkö)​

Sami Blomberg (Taidesisällöt)​ 

Sonja Jokiranta (Viestintä ja markkinointi, etsivä harrastustoiminta)

Anu Perkkiö (Harrastusohjaaja, Personal Culture & Arts Coach)

Satu Järvi (Harrastusohjaaja, etsivän harrastustoiminnan ohjaus)

Aleksi Leskinen (Harrastusohjaaja, Koulu Personal trainer)