Harrastusfoorumi

Harrastustoiminnan tuottaja – tule mukaan edistämään lasten ja nuorten monipuolista harrastamista!

Turun kaupungissa kehitetään lukukaudella 2021-2022 lasten ja nuorten harrastamista, johon haemme toimijoita yhteiseen työhön.

Harrastusfoorumi

 

Turun kaupunki kutsuu harrastustoiminnan järjestäjiä ja tuottajia yhteisiin Harrastusfoorumi-tilaisuuksiin. Tilaisuuksien aiheena on lasten ja nuorten harrastaminen.Seuraava harrastusfoorumi järjestetään keväällä. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. 

Viimeisin harrastusfoorumii järjestettiin 15.12.2021. Tilaisuuden keskiössä oli lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen. Foorumissa esiteltiin harrastamisen ajankohtaisia asioita ja vastattiin osallistujien kysymyksiin. Alapuolelta löydät tarkemmat tiedot kyseistä harrastusfoorumista. 

Harrastusfoorumin 15.12.2021 aiheet, kysymykset ja vastaukset

  • Harrastamisen Turun mallin lukuvuoden 2021–2022 toiminta ja tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet

        -Harrastamisen Turun Mallin syksy lukuina:

Syyslukukaudella käynnistyi 86 harrastusryhmää + mm. harrastusvälitunteja ja etsivä harrastustoiminta. Näistä 1.–6.-luokkalaisille tarjolla 70 ryhmää, 7.–9.-luokkalaisille 16 ryhmää​. Eri ohjaajia / harrastuksen järjestäjätahoja yht. noin 50, sis. myös kaupungin henkilökuntaa​

- kevätlukukausi 2022

Harrastamisen Turun mallin projektitiimi kartoittaa koulujen kerhotarpeisiin tulleita muutoksia joulukuun aikana. Kevätlukukauden kerhot käynnistyvät sitä mukaa, kun kerhotiedot varmentuvat tammi-/helmikuussa. Syksyn kerhoja jatketaan, jos muutostarpeita ei ole.

Lisäksi harrastusvälituntitoiminta laajentuu kevätlukukaudella ja harrastustoimintoja tulee lisää koulujen monialaisen oppimisen viikkojen yhteyteen (MOK-päivät). Näihin toimintoihin tarvitaan mahdollisesti lisää ohjaajia.

-Miten mukaan harrastamisen Turun malliin?

Yhteistyökumppani voi olla: seura, yhdistys ja järjestöt, yritys, toiminimellä toimiva henkilö tai yksityishenkilö. Toimijalla tulee olla lasten ja nuorten ohjaamiseen vaadittava ammattitaito ja ohjattavan harrastuslajin vahva sisällöllinen osaaminen. Lisää tietoa löydät täältä: Harrastamisen Turun malli

   -Ensi lukuvuosi 2022–2023

Harrastamisen Suomen mallin valtionavustuksen hakuaika ei ole varmistunut, oletamme kuitenkin, että se on keväällä 2022. HTM 3. vaiheen valmistelua tehdään hakuaikana ja kesällä. Harrastusten järjestäjiä koulupäivien yhteydessä toteutettavaan harrastustoimintaan tullaan kartoittamaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella keväällä 2022. Lisätietoa viimeistään kevään harrastusfoorumissa!

Etsivää harrastustoimintaa aiotaan laajentaa yhä useampaan kouluun. Kevään 2021 pilotissa mukana 7 koulua, lv. 2021–22 mukana jo 14 koulua. Harrastustoiminnan järjestäjille tämä on mahdollisuus saada uusia harrastajia.

 

  • Alueellisen tapahtuma-, harrastus- ja koulutuskalenterin kehittäminen: mitä uusi toteutus mahdollistaa harrastusten järjestäjille 

Tapahtuma-, harrastus- ja koulutuskokonaisuutta on kehitetty osana Digikannustin-hanketta. Sivustoille helposti upotettavaa tapahtumalistausta ja tapahtumakalenterinäkymää kehitetään hankkeen aikana. Hanke päättyy vuoden 2022 huhtikuussa. Nykyisen Turkukalenterin korvaavaa alueellista elämyskalenteria kehitetään vielä myöhemminkin vuoden 2022 aikana. Siirtymä nykyisestä kalenterista uuteen tehdään hallitusti yhdessä sisällöntuottajien kanssa suunnitellen. Harrastustoimijat päättävät itse omien kalenteriratkaisujensa mahdollisesta korvaamisesta hankkeen tuottamilla ratkaisuilla.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

Lisätietoja saat myös projektipäällikkö Mira Koivumäki-Lindholmilta: mira.koivumaki-lindholm@turku.fi, hankesuunnittelija Ville Helmiseltä: ville.helminen@turku.fi tai osoitteesta: linkedevents@turku.fi

 

  • Yhteistyö Turun kaupungin kanssa koululaisten loma-ajan toiminnassa 

     -Loma-ajan toiminta 2022 :

Turun kaupungissa järjestetään matalan kynnyksen vapaa-ajantoimintaa lapsille, nuorille ja perheille koululaisten loma-aikoina Kivaloma-konseptin alla.

Toiminta on osallistavaa, liikunta-, taide-, kulttuuri- ja muuta harrastustoimintaa. Toiminta on kaikille avointa, maksutonta tai edullista, helposti saavutettavaa, monipuolista, lapsilähtöistä ja sisällöllisesti laadukasta.Kuka tahansa voi järjestää toimintaa Kivaloma-konseptin alla, jos se vastaa ed. kuvailtua toimintalupausta (seurat, yhdistykset, järjestöt, kaupunki, yritykset ym.).

        - Kivaloma-toiminnan lisäksi Turun kaupunki järjestää Kiva loma kulmilla -toimintaa. Koronaepidemian aikana käynnistetty uusi toimintakonsepti, joka kehittyy koko ajan. Toiminta vielä tarkemmin kohdennettua: sitä toteutetaan valikoiduilla Turun asuinalueilla, joilla lasten vapaa-ajanmahdollisuuksille on erityisen suuri tarve loma-aikoina.Toiminta on maksutonta, alueellista ja ohjattua,säännöllistä sekä avointa eli kuka vain voi ilmoittautua tai osallistua. Toiminnan kohderyhmä ovat ensisijaisesti alakouluikäiset lapset.

Kiva loma kulmilla -konseptin toiminta on vain Turun kaupungin järjestämää. Yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa kuitenkin tarpeellista ja toivottua! Mm. alueellista yhteistyötä ja työpajaohjauksia. Toteutusmahdollisuudet ja volyymi tarkentuvat aina lomakohtaisesti. Talvi- ja kesälomia 2022 suunnitelu on jo aloitettu. Toimintaa suunnitellaan huomioiden jo olemassa oleva (mm. ap-/ip-toiminnan palveluntuottajien järjestämä) loma-ajan toiminta.

       - Yhteistyömahdollisuudet:

Yhteistyötä on tehty Kiva loma kulmilla -toiminnassa esim. malleilla, joissa alueella jo toimiva järjestö tarjoaa tilat ja työntekijän (esim. asukasbudjetin kautta mahdollistetut aluetoimijat), tai alueella jo toimiva järjestö järjestää toimintaa tukikohtanaan kaupungin nuorisotila. 

Kaupunki etsii loma-aikoihin yhteistyökumppaneita tarpeen mukaan toteuttamaan harrastamisen työpajoja päiväaikaan niille varattuihin paikkoihin (esim. koulujen salit, lähikirjastot, nuorisotilat) ja kesätoimintaan myös seuroja/järjestöjä vastaamaan alueella tapahtumasta toiminnasta (tämä edellyttää riittävää tila- ja ohjausresurssia, osaamista ja aluetuntemusta).

Seurat ja järjestöt voivat olla yhteydessä ja ilmoittaa kiinnostuksestaan toiminnan järjestämiseen tai kysyä lisää lomatoiminnan suunnittelutiimiltä.

Maria Halkilahti (nuorisopalvelut)

Liinu Lehtola (liikuntapalvelut)

Leena Hiltunen (lastenkulttuuri)

Mika Väyrynen (museopalvelut)

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@turku.fi

 

  • Foorumin kysymyksiä ja vastauksia

-Miten kaupunki huomioi järjestötoiminnan: järjestöjen tilatarpeet?

Liikunnalla vuorovarauksen piirissä n. 200 liikuntapaikkaa. Lasten ja nuorten osuus vuorovarauksen tilavarauksista n. 60 %.

Liikuntapaikoille voi hakea sekä vakio- että yksittäisvuoroja sähköisen Timmi-varausjärjestelmän kautta. Kesäkauden vuorot haetaan helmikuun loppuun mennessä ja talvikauden vuorot maaliskuun loppuun mennessä. Sisälajien liikuntaseurojen, joilla useita ryhmiä/joukkueita kilpatoiminnassa, vuorot ovat Timmissä 1.3. mennessä. Hakemusten käsittely ja vuorojako valmis toukokuun loppuun mennessä. Liikuntapaikkojen resurssit ovat kuitenkin rajalliset, sillä hakijoita/toimijoita on paljon.

Lisäksi koululaisten loma-aikoina on rajatusti koulujen liikuntasaleja käytössä. Koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastustoimintaan tilat varataan ko. koululta (esim. HTM-hankkeen järjestämässä toiminnassa hanke vastaa tilojen varaamisesta). Loma-aikoina kaupungin järjestämään Kiva loma ja Kiva loma kulmilla -toimintaan, jota toteutetaan yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa, varataan oma tilaresurssi, joka ei syö yhdistyksen omia vuoroja

 

-Onko mahdollista kauttanne tiedottaa järjestön harrastustoiminnasta oppilaille, sellaisista harrastuksista, mitä nuoret eivät ole itse ilmoittaneet heitä kiinnostavan?

Harrastamisen Turun mallin projektitiimillä ei ole suoraa linjaa markkinoida toimintoja oppilaille, mutta etsivässä harrastustoiminnassa pyrimme löytämään harrastuksen niille, ketkä eivät vielä harrasta. Yksi osa etsivää toimintaa on erilaisten harrastusten markkinointi. Niin etsivän harrastustoiminnan kuin muunkin Harrastamisen Turun mallin toiminnan koordinointia helpottaa valmiit markkinointimateriaalit sekä tiedot. Eli mikäli teillä toimijoilla on tulossa/käynnissä toimintaa mitä te haluaisitte markkinoida oppilaille niin voitte lähettää valmiin pdf/png muotoisen mainoksen HTM-projektityöntekijä Olga Waseniukselle, olga.wasenius@turku.fi. Olga Wasenius voi sitten jakaa nämä eteenpäin etsivän harrastustoiminnan verkostolle. Tulevaisuudessa tällainen toimintamalli tulee jäämään pois, kun saamme tiedot suoraan uuteen tapahtuma- ja harrastuskalenteriin, jota esiteltiin myös harrastusfoorumissa.

 

Nuorisopassi

 

Nuorisopassi on nuorille tarkoitettu etujärjestelmä (mobiilisovellus), jonka tavoite on löytää nuorille mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Nuori pääsee passin avulla maksutta tutustumaan paikalliseen liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin tarjontaan. Yhteistyökumppanit voivat olla kolmannen sektorin toimijoita, jotka haluavat nuoria toimintansa pariin. Edut voivat olla esimerkiksi sisäänpääsyjä tapahtumiin tai kokeilukertoja seurojen harjoitusryhmiin.

Helppokäyttöinen mobiilisovellus toimii myös verkkoyhteyden ulkopuolella mahdollistaen näin etujen käytön jokaisessa tilanteessa.

Turun kaupunki pilotoi Nuorisopassia kolmen kuukauden ajan syys-joulukuussa 2021. Kokeiluvaiheessa Nuorisopassi tulee käyttöön n. 500 oppilaalle, kolmen koulun 5-luokkien oppilaille ja kolmen koulun 7-luokkien oppilaille.

Nuorisopassi-pilotti 7.-luokkalaisille

7.-luokkalaisten Nuorisopassi-pilotissa Puropellon, Syvälahden ja Yli-Maarian koulujen oppilaille on tarjolla maksuttomia liikunnan ja kulttuurin etuja sekä kauppaetuja, joita nuoret voivat käyttää sovelluksen kautta 6.12. asti.

Harrastesetelipilotti 5.-luokkalaisille

Harrasteseteli-pilotissa tutkitaan 200 € arvoisen harrastesetelin aktivoivaa vaikutusta nuoren fyysiseen aktiivisuuteen ja hyvinvointiin sekä harrastamiseen liittyviä tunteita ja motiiveja osana Suomen Akatemian rahoittamaa STYLE-hanketta. Harrasteseteli tulee osaksi Nuorisopassisovellusta, ns. ”etulompakon” muodossa.

Pilotissa Hepokullan, Ilpoisten ja Nummenpakan koulun 5.-luokkalaiset tutkimuksessa mukana olevat oppilaat voivat käyttää setelin pilottiin valikoituihin harrastuksiin/harrastusryhmiin. Setelin voi käyttää täysin uuteen harrastukseen tai harrastukseen, jossa lapsi on jo mukana.

Lue lisää