Ulla Achrén

ulla_achren.jpg

Luottamustehtävä

Puolue: 
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto, Varajäsen
Rooli: 
Varajäsen
Kaupunginvaltuusto, 4. varapuheenjohtaja
Luottamuselin: 
Rooli: 
4. varapuheenjohtaja
Stadsfullmäktige, 4. varapuheenjohtaja
Luottamuselin: 
Rooli: 
4. varapuheenjohtaja
Johtotehtävät yrityksissä: 
Åbo Energi Ab, styrelsemedlem
Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
Turun Seudun Maakaasu, styrelsemedlem
Johtotehtävät muissa yhteisöissä: 
Stiftelsen Sigrid Juselius, suppleant i styrelsen
Uppsala universitet, konsistorium, styrelsemedlem
Luottamustehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Luottamustehtävät muissa yhteisöissä: 
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
Merkittävä varallisuus: 
Ei ilmoitettavaa
Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa: 
Ei ilmoitettavaa
Sidonnaisuudet päivitetty: 09.03.2021