Ekotuki

Lisätietoja ekotukitoiminnasta

Näistä linkeistä löydät lisää hyödyllisiä materiaaleja toiminnan tueksi:

Ekotukitoiminnan tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuutta työpaikoilla. Toiminta sai alkunsa Helsingissä vuonna 2006 ja alun perin malli oli yksi Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman toimenpiteistä. Sittemmin toimintaa on kehitetty useassa EU-hankkeessa. Toimintamalli on levinnyt jo 30 kaupunkiin ja organisaatioon Suomessa, kolmeen kaupunkiin Virossa sekä Pietariin.

Ekotukitoiminta on helposti räätälöitävissä monelle eri toimialalle ja sen käyttöönoton myötä voidaan säästää luontoa ja rahaa. Toiminnan avulla organisaation strategiat, ympäristöpolitiikka ja mahdolliset ympäristöohjelmat voidaan jalkauttaa konkreettisiksi toimiksi ja käytännöiksi työntekijätasolle. Ekotukitoiminta edellyttää, että koko organisaatio on sitoutunut ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja että toiminnalla on johdon tuki. 

Ilmastoystävällinen elämä luodaan yhdessä. Siihen tarvittavat muutokset tapahtuvat niin yksilön, yhteiskunnan kuin poliittisen päätöksen tasoilla.

 

Miten ekotukitoiminta käynnistetään organisaatiossa?

Ekotukitoimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut.

Toimintaa toteuttaviin kaupunkeihin ja organisaatioihin nimetään omat koordinaattorit, joiden tehtävänä on motivoida ja tukea ekotukihenkilöiden työtä. Kaupunkien ja kuntien koordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä, jolloin verkostoitumisen avulla saadaan jaettua ja levitettyä hyväksi koettuja toimintamalleja.

Mikäli haluaisitte käynnistää ekotukitoiminnan omassa organisaatiossanne, olkaa yhteydessä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin.

Keitä ekotukihenkilöt ovat?

Ekotukihenkilöt ovat organisaation työntekijöitä, joiden keskeisenä tehtävänä on edistää ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Ekotukihenkilöllä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ympäristöasioiden hallinnasta, vaan hänet koulutetaan tehtäväänsä.

Ekotukitoiminnan kaupunkikohtaiset koordinaattorit toimivat yhteyshenkilöinä ekotukihenkilöille ja tarjoavat neuvontaa, koulutusta sekä tukea viestintään ja kampanjointiin. Lisäksi tarjolla on paljon lainattavia materiaaleja, joita voi hyödyntää yksikön omassa ekotukitoiminnassa.

Ekotukitoiminta Turun kaupungin toimipisteissä

Turussa ekotukitoiminta alkoi vuonna 2011. Ekotuen avulla Turun kaupungin strategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteista tehdään tosielämän toimintaa kaupungin työpaikoilla. Toimintaa toteuttavat työyksiköihin nimetyt ja koulutetut ekotukihenkilöt. Turussa tavoitteena on kouluttaa vähintään yksi ekotukihenkilö jokaiseen kooltaan merkittävään yksikköön Turun kaupunkikonsernissa.

Ekotuki on työkalu, jonka avulla Turun kaupunki vie yhteisiä ilmasto- ja ympäristötavoitteita käytännön toimiksi työpaikkojen arkeen. Konkreettisia toiminnan painopistealueita ovat esimerkiksi energiaan, liikkumiseen, materiaaleihin ja toimintakulttuurin liittyvät toimenpiteet. Ekotukitoiminnan toteuttaminen edistää osaltaan kaupungin tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2029 mennessä.

Lisätietoa Turun ekotukitoiminnasta:

Erityisasiantuntija
Noora Orvasto
puh. +358 40 584 7194
ekotuki(at)turku.fi

 

Lisätietoja ekotukitoiminnan käynnistämisestä:

Helsingin kaupungin ympäristöasiantuntija
Elina Mähönen
puh. 040 184 3529
ekotuki(at)hel.fi