Ilmastoteot

Turku investoi voimakkaasti puhtaaseen energiaan ja tuotantoon sekä kestäviin liikkumisratkaisuihin ja kiertotalouteen. Samalla kehitetään uutta osaamista, uusia ratkaisuja ja entistä parempia toimintatapoja.

Kaupungin merkittävimmät kokonaisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä: 

 • Hiilineutraali energiajärjestelmä - Noin puolet kaupunkialueen päästöistä (vuonna 2020)
 • Vähähiilinen kestävä liikkuminen - Noin neljännes kaupunkialueen päästöistä (vuonna 2020)
 • Kestävä kaupunkirakenne - Vaikuttaa sekä energiaan että liikkumiseen koko kaupunkialueella 
 • Kaupunkikonsernin ilmastovastuu - Turun kaupunkikonserni näyttää esimerkkiä ja luo yhdessä hiilineutraalin Turun tarinaa 
 • Hiilinielujen vahvistaminen - Turun alueen ja seudun kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä lisätään 

Turku muuttaa ilmastoa parempaan yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa. Muutos merkitsee uutta osaamista, työtä ja elinvoimaa sekä kestävää kiertotaloutta ja elämäntapoja. Tavoitteiden toteuttamiseksi muutos tehdään yhdessä: 

 • Kiertotalouden ja resurssiviisauden edistäminen koko Turun seudulla on keskeinen osa kaupungin strategiaa 
 • Asukas -ja yritysviestintä: Ilmastojoukkue kokoaa yhteen alueen yritysten ilmastotekoja ja 1.5 asteen elämä – konsepti kannustaa kuntalaisia kohti ilmastoystävällistä arkea.  

Miten varaudumme ilmastonmuutokseen?

Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta. Turku varautuu muutokseen muun muassa:

 • lisäämällä hiilinieluja
 • varautumalla äkillisiin runsaisiin sademääriin
 • turvaamalla ekosysteemejä
 • lisäämällä ilmastotietoa ja tietoisuutta
 • tukemalla yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen varautumista

 

LISÄÄ KAUPUNGIN ILMASTOTYÖSTÄ

Hiilineutraali Turku syntyy kaupungin, alueen yritysten ja asukkaisen ilmastoteosta.