Ilmastoteot

Turussa tehdään hyvää ilmastoa

Turku investoi voimakkaasti puhtaaseen energiaan ja tuotantoon sekä kestäviin liikkumisratkaisuihin ja kiertotalouteen. Samalla kehitetään uutta osaamista, uusia ratkaisuja ja entistä parempia toimintatapoja. 

Turku muuttaa ilmastoa parempaan yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa. Muutos merkitsee uutta osaamista, työtä ja elinvoimaa sekä kestävää kiertotaloutta ja elämäntapoja. 

Kaupungin merkittävimmät kokonaisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä: 

 • Hiilineutraali energiajärjestelmä - Noin puolet kaupunkialueen päästöistä (vuonna 2020)
 • Vähähiilinen kestävä liikkuminen - Noin neljännes kaupunkialueen päästöistä (vuonna 2020)
 • Kestävä kaupunkirakenne - Vaikuttaa sekä energiaan että liikkumiseen koko kaupunkialueella 
 • Kaupunkikonsernin ilmastovastuu - Turun kaupunkikonserni näyttää esimerkkiä ja luo yhdessä hiilineutraalin Turun tarinaa 
 • Hiilinielujen vahvistaminen - Turun alueen ja seudun kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä lisätään 

Tavoitteiden toteuttamiseksi muutos tehdään yhdessä: 

 • Kiertotalouden ja resurssiviisauden edistäminen koko Turun seudulla on keskeinen osa kaupungin strategiaa 
 • Asukas -ja yritysviestintä: Ilmastojoukkue kokoaa yhteen alueen yritysten ilmastotekoja ja 1.5 asteen elämä – konsepti kannustaa kuntalaisia kohti ilmastoystävällistä arkea.  

Miten varaudumme ilmastonmuutokseen?

Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta. Turku varautuu muutokseen muun muassa:

 • lisäämällä hiilinieluja
 • varautumalla äkillisiin runsaisiin sademääriin
 • turvaamalla ekosysteemejä
 • lisäämällä ilmastotietoa ja tietoisuutta
 • tukemalla yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen varautumista
Kaupungin ilmastotyön kokonaisuudet

llmastotyö tarkoittaa laadukasta arkea. Se tekee Turusta entistä paremman paikan asua ja yrittää

Ilmastosuunnitelman mukaan fossiilisen hiilen energiakäytöstä luovutaan Turussa vuoteen 2025 mennessä. Turku Energia on ottanut tavoitteekseen hiilestä luopumisen jo vuoden 2022 aikana. Turku Energia kumppaneineen investoi noin 350 miljoonaa euroa energiauudistukseen vuosina 2014-2019. 

Kestävän kaupunkirakenteen vahvistaminen on pitkäjänteinen keino vähentää liikkumisen ja energian päästöjä sekä varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kestävään kaupunkiin kuuluu ehjä ja toimiva viherverkko, joka palvelee sekä ekologisia päämääriä että tarjoaa reittejä kävelyyn ja pyöräilyyn. Luontopohjaisia ratkaisuja toteuttamalla saavutetaan paras vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen, viihtyisyyden ja terveysvaikutusten sekä ekologisten hyötyjen kannalta. 

Liikenteestä on muodostumassa Turun merkittävin päästösektori. Sen ennakoidaan aiheuttavan noin puolet vuoden 2029 jäljelle jäävistä päästöistä. Liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä sekä lukuisia toisiaan tukevia päätöksiä. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen vahvistaminen parantaa kaupunkiympäristöä. Se vähentää liikenteen tilantarvetta ja saasteita, parantaa terveyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä pienentää päästöjä. 

Investoinneissa ja hankinnoissa edistetään kiertotalousratkaisuja ja vähennetään luonnonvarojen kulutusta. Ilmasto-, ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia painotetaan hankinnoissa mahdollisimman vaikuttavasti vuodesta 2019 alkaen. Kaikissa kaupungin yksiköissä ja konserniyhteisöissä pyritään toteuttamaan resurssiviisaita toimintatapoja, joihin kuuluu energiansäästöä, kestävää liikkumista, materiaalihukan pienentämistä, kestävää kehitystä tukevaa toimintakulttuuria ja yhden maapallon mukaista luonnonvarojen kulutustasoa. 

Hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja muita kompensaatioita lisätään hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja etenemiseksi ilmastopositiiviseksi alueeksi.