Energia

Energiajärjestelmän uudistaminen

Energian käyttö ja tuotanto (lämpö, viilennys ja sähkö) aiheuttaa valtaosan, eli noin puolet Turun päästöistä (vuoden 2020 tilanne). 

Turun kaupunkikonserni kumppaneineen on panostanut monipuolisesti energiajärjestelmän uudistukseen. Uudistuksen ansiosta fossiilisen energian osuus on pienentynyt nopeasti ja energiatehokkuus parantunut – myös energian päästöjen määrä ja osuus Turun alueen päästöistä on pienentynyt nopeasti varsinkin kaukolämmön osalta.

Energiakäänteellä päästöjä alas

Uusiutuvaan energiaan siirtymisen lisäksi on tärkeää panostaa energiatehokkuuden – ja energiansäästön lisäämiseen. Tehokas ja vastuullinen energiankäyttö vähentää huomattavasti hiilioksidipäästöjä:

  • Turun kaupunki on liittynyt Kuntien Energiatehokkuussopimukseen (KETS) parantaakseen energiatehokkuutta kiinteistöissään ja vastatakseen Turun ja Suomen energiansäästötavoitteisiin.
  • 6Aika Energiaviisaat kaupungit - hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan energiatehokkuutta ja fiksua energiankäyttöä tukevia ratkaisuja kaupungin palvelurakennuksissa yhdessä yritysten ja rakennusten käyttäjien kanssa.
  • Turun Tilapalvelujen Hiilineutraaliuden tiekartan sekä energiajohtamisen avulla kaupungin omistamat kiinteistöt vastaavat hiilineutraaliustavoitteisiin.
  • Smart and Wise - kärkihankkeessa kehitetään rakennuksen älykästä ohjausta, jossa rakennusten energiankulutusta mukautetaan niiden käyttöasteeseen sekä muihin olosuhteisiin.

Myös kuntalaisten rooli energiamurroksessa kasvaa uusien teknologisten ratkaisujen myötä. Kuntalaisten energiakäänteellä edistettiin kestävien energiaratkaisujen saavutettavuutta. Tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa olisi tarjolla erilaisia kannustavia rahoitusmalleja, kuten vihreitä lainoja ja kynnys kuntalaisten energiainvestointeihin madaltuisi merkittävästi. Esimerkiksi aurinkoenergian luvituksen ja neuvonnan tueksi tehtiin opas  “Minustako aurinkoenergian tuottaja?”.

Kaupungin toimenpiteiden kannalta energiakäänne edellyttää myös uusia älykkäitä energiaratkaisuja, joita kehitetään jatkuvasti:

Kivihiilen käytöstä luopuminen

Turku Energia kumppaneineen investoi noin 350 miljoonaa euroa energiauudistukseen vuosina 2014-2020 ja investoinnit jatkuvat edelleen. Uudistusten tuloksena fossiilisen hiilen käyttö perustuotannossa lakkaa vuoden 2021 aikana (Turun ilmastosuunnitelmassa asetettu tavoitevuosi on 2025). Kehityspolku on kuvattu tarkemmin Turku Energian Tiekartassa kohti hiilineutraalia energiaa.

Turku Energian uusiutuva energian tuotantomuodot:

Vesi –ja tuulivoima:

  • Osakkuudet ja sopimukset tuotannossa Suomessa ja Norjassa 

Aurinkoenergia:

Bioenergia ja hukkaenergian hyödyntäminen:

  • Luolavuoren pellettilaitos
  • Orikedon biolämpökeskus
  • Naantalin voimalaitos
  • Artukaisten höyrylämpölaitos
  • Kakolan lämpöpumppulaitos

Tulevat energiaratkaisut:

Lue lisää: